Икономика

Цените на тока и парното ще се увеличат само веднъж до края на тази година, но не преди края на отоплителния сезон

България

Електричеството за битовите потребители ще поскъпне с не повече от 10 процента. Изравняването на цените на тока за населението и за предприятията ще стане в рамките на три години. В момента разликата в цените на тока за битови и промишлени нужди е 26 процента. Това съобщи председателят на Държавната комисия по енергийно регулиране (ДКЕР) Константин Шушулов, след като Министерският съвет одобри три наредби за образуване и прилагане на цените на електрическата и топлинната енергия и на природния газ. Дружествата трябва да представят в комисията своите данни за разходите и себестойността на продукцията си в срок до един месец. ДКЕР ще се произнесе по тях и ще излезе с нормативен акт за цените най-вероятно до 1 април, уточни Шушулов. Според него в нормативния акт най-вероятно ще бъдат вписани сегашните цени на енергията, защото не трябвало да се увеличават цените, преди да бъдат одобрени мерки за компенсация на населението. На въпроса каква ще е нормата на възвращаемост на енергийните дружества председателят на ДКЕР отговори: “При чисто държавни предприятия държавата има право, като защитава интересите на обществото, да включва ниска норма на възвращаемост. Първоначално ние се бяхме ориентирали към 7 процента, което е практика в почти всички източноевропейски страни. Сега смятаме, че трябва да слезем под този процент поне за първите две-три години. Това означава намаляване на разходите за ремонтна и инвестиционна дейност със собствени средства.” Той обаче подчерта, че не трябва да се допуска декапитализация на дружествата.

съобщиха от комисията през изминалата седмица. Финансирането е по одобрена от комисията програма за трансгранично сътрудничество между Гърция и България в рамките на ИНТЕРРЕГ III. България ще получи 120 млн. евро също за трансгранично сътрудничество с Гърция по програма ФАР. Освен тези средства се очаква бюджетите на двете страни да отпуснат още 56.7 млн. евро, а други 20.5 млн. евро да бъдат привлечени като частно финансиране. От одобрените за Гърция средства 105.4 млн. евро ще бъдат инвестирани за транс-гранична инфраструктура като подобряване на железопътните и пътните връзки, отваряне на нови гранично-пропускателни пунктове, закупуване на митническо оборудване. Други 22.1 млн. евро ще бъдат използвани за икономическо сътрудничество като насърчаване на контактите между компании от двете страни и промотиране на нови възможности за създаване на заетост. За опазване на околната среда и подобряване на качеството на обществените здравни центрове се предвижда да отидат 39.4 млн. евро. Програмата ИНТЕРРЕГ III е за срок до 2006 г. включително.

Американската компания AES е подала документи в Държавната комисия по енергийно регулиране с молба да є бъде издаден лиценз за производство на електроенергия и разрешение за изграждане на електропроизводствена мощност в ТЕЦ “Марица-изток” 1, съобщиха от офиса на компанията в София. Непосредствено преди парламентарните избори AES подписа договор с НЕК за изграждане на мощност от 650 мегавата. Стойността на проекта е около 850 млн. долара. “Работим усилено по развитието на проекта и кандидатстването за лиценз е съществена стъпка в този процес”, заяви изпълнителният директор на компанията Ричард Мардън. Той изрази надежда, че проектът ще стартира до края на годината, ако всички процедури бъдат завършени по график. Все още няма информация, че компанията е в състояние да осигури финансиране на проекта. Преди седмица AES обяви, че ще свие разходите си с 490 млн. долара и планира отлагане на проектите в Латинска Америка, Европа и Африка. Председателят на ДКЕР Константин Шушулов съобщи, че регулаторът ще се произнесе по молбата на AES до един месец. Комисията вече издаде 15-годишен лиценз на американската компания “Ентърджи”, която ще извърши рехабилитация на мощностите в ТЕЦ “Марица-изток” 3.

съобщи финансовият министър Милен Велчев. Той обаче уточни, че все още не може да каже кога ще бъде направена тази емисия. “Ние непрекъснато водим диалог с големите играчи на пазара, които ни дават предложенията си. Можем да направим непубличен конкурс, което продължавам да твърдя, че за емитента е по-добре. Не сме решили още дали ще направим нова емисия, или ще увеличим обема на старата. И двете са възможни в зависимост от пазара”, коментира Милен Велчев. Според него, ако се направи отделна емисия, не е разумно тя да бъде под 200-250 млн. евро. “Засега обаче необходимостта от финансиране не е очевидна, но нещата може да се променят”, допълни Велчев

по искане на “Бултгартабак”, стана ясно през изминалата седмица. По Закона за тютюна и тютюневите изделия договорираните количества тютюн могат да се изкупуват от търговците не по-късно от 1 март. С писмо до държавния фонд обаче “Булгартабак” е поискал разрешение да изкупува суровината и през март заради финансови затруднения на две от фабриките на дружеството в Дулово и Исперих. Една от причините за това е, че тези две фабрики изкупуват тютюна от производителите и го пращат за обработка във фабриките в София и Благоевград, които след това им го плащат. Само част от парите се превеждат авансово, обясниха от съвета на директорите на “Булгартабак холдинг”. Другата причина е, че големите снегове през декември са затруднили и забавили изкупуването на тютюна. Заради това в отговор на писмото на “Булгартабак” фонд “Тютюн” е дал разрешение фабриките да изкупуват тютюна и през март, въпреки че в закона не е предвидена такава възможност. Според изпълнителния директор на държавния фонд Октай Ахмедов има законово основание за удължаване на срока и това е чл.38., т.5 от Закона за тютюна и тютюневите изделия. Според цитирания запис в закона обаче при неопределима сила или по вина на тютюнопроизводителите може да се удължи срокът за сключване на договори за изкупуване на тютюн. Докато в случая става въпрос за вече сключени договори за изкупуване и неизплатени количества тютюн. По данни на “Булгартабак холдинг” общо задълженията на “Булгартабак” към тютюнопроизводителите в момента са около 2 млн. лв. и са предимно за тютюн тип “Бърлей”. Задълженията са натрупани основно от декември досега, като по договор тютюнът трябва да се изплаща до 30 дни от датата на изкупуване. Досега цигареният холдинг е изкупил 1950 тона тютюн тип “Бърлей”, като половината от количествата не са изплатени. Седем хиляди и половина тона е изкупеният тютюн “Вирджиния”, като 30% от него не са изплатени. Количеството изкупен ориенталски тютюн по неокончателни данни пък е около 18 хил. тона.

“Целта на мярката е да се намали заплахата от умишлени палежи на горски масиви с цел износ на обгоряла дървесина”, обясни зам.-министър Меглена Плугчиева. Според нея забраната ще е временна, но срокът й ще бъде уточнен от Министерския съвет. По данни на митниците, цитирани от агроведомството, за 2001 г. от България са изнесени около 20 000 кубика обгоряла дървесина. Според Плугчиева забраната ще даде и възможност за по-добра работа на дървопреработвателните предприятия в България. Междувременно правителството прие през изминалата седмица и поправки в Закона за горите. Според проекта, който предстои да бъде гласуван от парламента, драстично се завишават глобите за палене на пожари в близост до горите (от 50 до 5000 лв.), както и за сеч, търговия и транспорт на дървесина без документи за това (от 20 до 10 000 лв.). Въвеждат се и стимули за обединяване на собствениците, на гори, както и за залесяване на ерозирали и стръмни терени. Да се въведе временно контролирано палене на стърнищата обсъдиха на среща в Министерството на земеделието и горите през изминалата седмица експерти и представители от горския бранш. Мотивът за това е, че абсолютната забрана за палене на такива площи в закона за опазване на земеделските площи не се спазва и това е основна причина за възникването на пожарите в горите, обясниха от Националното управление по горите. По последни данни на горското ведомство близо 70% от пожарите в горите са причинени от нерегламентирано палене на стърнищата. Отпадането на забраната е залегнало и в концепцията за осигуряване на пожарната безопасност в горите, изготвена от сформираната през миналото лято междуведомствена комисия, в която освен представители на аграрното министерство влизат и експерти от Министерството на околната среда и водите и МВР. Данните на аграрното министерство показват също, че преките щети от пожарите през последните 11 години са оценени на 160 млн. лв. Опожарените площи пък са се увеличили от 5.1 хил. декара до 201 хил. декара гори.

от Банката за развитие на Съвета на Европа, за да финансира проект за изграждане на жилища за ромското население в кв. “Христо Ботев” в София. Кабинетът одобри през седмицата проекта за заемно споразумение и го изпрати в парламента за ратификация, тъй като заемът е с гаранция от правителството. Проектът предвижда да се построят 75 двуетажни и триетажни къщи в кв. “Христо Ботев”. Общо строежът им ще струва около 6 млн. долара. Сумата извън кредита от Банката за развитие на Съвета на Европа ще бъде поета от Столичната община.

заради сушата през последните две години, съобщи през седмицата зам.-министърът на земеделието и горите Нихат Кабил след съвещание за състоянието на напоителните системи в страната и подготовката за поливен сезон 2002 г. Язовирите са полупразни и вероятно ще се стигне до режим на водоподаването за напояване, каза и изпълнителният директор на “Напоителни системи” Тодор Емилов. Тази година се предвижда да се напояват около 400 хил. декара земеделски площи. През миналата година са поливани 290 хил. декара земи, като от площите с царевица са напоявани 35%, от площите със зеленчуци - 80%, от площите с трайни насаждения - 15% и от площите със слънчоглед - едва 2%. Средно с 2 до 3 ст. по-скъпа ще е водата за напояване през тази година и приблизително с толкова ще се увеличават нейните тарифи до 2004 г., съобщи още зам.-министърът Кабил. В този срок се очаква държавата да спре да субсидира водата за напояване, чиято цена сега е много под реалната себестойност, обясни той. През тази година гравитачната вода за напояване ще струва 0.05 лв. на кубик с ДДС за частните стопани и 0.03 лв. на кубик с ДДС за водните сдружения, които експлоатират съоръжения на “Напоителни системи”. Помпената вода пък ще е с цена 0.12 лв. на кубик с ДДС за частните стопани и 0.10 лв. на кубик с ДДС за водните сдружения. Към 2004 г. цената на водата за напояване трябва да стигне до 0.50 - 0.60 лв. на кубик, каквато е реалната є стойност в момента, каза Нихат Кабил. Близо 2.8 млн. лв. пък са натрупаните задължения на водоползватели към “Напоителни системи” от 1997 г. досега, като 1.2 млн. лв. от тях са само за миналата година.

предвижда промяна в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, приета от правителството през изминалата седмица. Тази схема работи в момента при помощите за отопление с централно парно, напомни вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева. Промяната в правилника по отношение на помощите за отопление с ток е само временна мярка, добави Шулева. До следващия отоплителен сезон се очаква да бъдат приети изменения в самия Закон за социално подпомагане. Един от вариантите за промяна на нормативния акт е социално слабите да получават поименни ваучери за плащане на потребената от тях енергия. Обсъжда се и подпомагане на социално слабите за потребения от тях ток въобще, а не само за отопление, като вероятно разрешение е да се въведат безплатни лимити за потребен ток от определени групи граждани.

е представил генералният директор на “ЛУКойл Нефтохим” Валентин Златев пред зам.-министъра на икономиката Никола Янков при посещението му в рафинерията през изминалата седмица. Предвижда се остатъчната енергия от топлоцентралата на “ЛУКойл - Нефтохим” да бъде използвана за отопление на жителите на черноморския град, където 60 процента от хората сега са без парно. Проектът може да бъде реализиран за една година и ще доведе до понижаване на цената на топлоенергията с 30 на сто, както и за запазване по-ниските цени на парното без промяна в продължение на пет години, съобщиха от “ЛУКойл България”.

Националният компенсационен жилищен фонд е компенсирал през 2001 г. 4754 жилищноспестовни влога в общ размер от 15 033 044 лв., като средната изплатена компенсация по един влог е 3162.19 лв. От тези влогове 130 са били компенсираните при покупка на общинско жилище, 66 при покупката на ведомствено жилище и 3255 при покупка на жилище от свободния пазар на недвижими имоти. Това е записано в отчета за дейността на Националния компенсаторен жилищен фонд за 2001 г., който правителството прие на редовното си заседание в четвъртък.

Отличието е регистрирано в Патентното ведомство и се присъжда от 1995 г. в четири категории. Тази година “Лайнс холдинг” - София, получи “Златна мартеница” за българска фирма с принос в повишаване на производителността и качеството. “Лайнс холдинг” е основен акционер в заводите “Линк” и “Бовис”, които произвеждат натурални сокове и млека. “Златна мартеница” за икономическо коопериране и производство в България на чуждестранен инвеститор бе връчена на “Петреко” С.А.Р.Л. и дъщерната фирма “Петреко България” - Варна, за инвестицията от 49 млн. долара в първия етап от проекта за разработване и добив на природен газ от находище “Галата”. Заместник-министърът на финансите Красимир Катев получи “Златна мартеница” за финансов принос заради дебютната емисия еврооблигации на България, осъществена през ноември миналата година. Николай Стайков, икономически редактор във вестник “Капитал”, получи “Златна мартеница” за целогодишно отразяване на проблемите на българската икономика, отделни фирми и пазари.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал

КапиталНО

КапиталНО