Икономика

Обмисля се закриване на обменните бюра

БЪЛГАРИЯ

Обменните бюра може да бъдат забранени с поправка във валутния закон, заяви през седмицата депутатът от НДСВ и председател на бюджетната комисия в парламента Иван Искров. Радикалната идея ще бъде внесена като предложение през есента, ако дотогава не спрат измамите в чейндж бюрата. Ако се стигне до подобна крайна мярка, обмяната на валута ще се извършва единствено от банки и финансово-брокерски къщи. Иван Искров допълни, че предложението за закриване на чейндж бюрата ще бъде внесено, след като се види дали поредните поправки в Наредба №3 на финансовото министерство ще прекратят условията за измами. Една от промените регламентира изрично кога една сделка в обменно бюро се смята за финализирана. Липсата на регламентация в сегашната наредба беше причина за чести злоупотреби с курсовете, по които се сменя валутата. Бюрата мамят клиентите, като им продават валута по курс, който е различен от официално обявения на информационното табло. Гражданите нямаше как да отказват подобни сделки, тъй като те се считаха за сключени с фактическото предаване на валутата или левовете от обменното бюро на клиента. Занапред сделките при обмяна на валута ще се считат да скючени, след като клиентът се подпише върху бордерото, издаде но от касиера на бюрото. Новата наредба задължава бюрата да изписват курсовете само до втората цифра след десетичния знак, като буквите и цифрите трябва да са с големина най-малко 5 см. Между отделните котировки трябва да има разделителни ивици, а разстоянието между тях и котировките трябва да е най-малко 1 см. При приемането на предишната наредба бюрата имаха един месец, за да приведат таблата си според тогавашните изисквания. Сега те разполагаха със срок от три дни, който изтече в петък.

реши Агенцията за приватизация в петък. Консорциумът „Табако кепитъл партнърс“ и „Клар инс“ е класиран на първо място сред кандидатите за покупка на 80% от холдинга, съобщи изпълнителният директор на ведомството Апостол Апостолов. На второ място се нарежда „Табако холдинг“, а на трето - „Росбулгартабак“, в който влизат руската банка „Регионална перспектива“ и дистрибуторът на български цигари в Русия „Маркет Форт“. „Метатабак“, който първоначално се нареждаше на второ място сред кандидатите, не е допуснат до окончателната класация, поясниха от АП. Причината е, че консорциумът, зад който официално стои изгонения от България Майкъл Чорни, не е отговорил или е отговорил уклончиво на разяснителните въпроси по офертата му, поставени от агенцията. „Табако кепитъл партнърс“ печели сделката за 80% от „Булгартабак“ с цена от 110 млн. евро и обещава да инвестира в холдинга 71 млн. евро за следващите пет години. (За сделката „Булгартабак“ - на стр. 9 и 27)

Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ) с постановление на Министерския съвет се преобразува от четвъртък в Агенция за ядрено регулиране. Агенцията ще е орган, който ще се занимава само с безопасността на ядрените съоръжения и източниците на йонизиращи лъчения, отбеляза досегашният директор на КИАЕМЦ Емил Вапирев. Той съобщи, че е назначен с 5-годишен мандат за председател на агенцията. По думите на Вапирев държавната агенция ще е регулаторен орган от най-високо равнище, съобразен с изискванията на Европейския съюз в областта на ядрената безопасност.

(т. нар. последна миля) от 1 януари 2005 г. Това предвижда законопроектът за далекосъобщенията, приет през седмицата от кабинета. Според Божидар Симеонов - директор на дирекция „Политика в далекосъобщенията“ в Министерството на транспорта и съобщенията, новият законопроект по никакъв начин не нарушава интересите на VoIP операторите (доставчиците на глас през интернет). Такива оператори в Европа са получили правото на достъп до последната миля едва 4 години след либерализацията на пазара. След падането на монопола на БТК на 1 януари 2003 г. върху предоставянето на фиксираната гласова услуга, на линиите под наем и на международния пренос на глас, алтернативните оператори ще имат правото да изграждат свои мрежи за достъп до абонатите по кабелен път, безжични или спътникови връзки. Законопроектът е изцяло съобразен с европейските директиви и преди да се премине към гласуване от Народното събрание, ще бъде представен за становище от Европейската комисия. Той задължава всички далекосъобщителни оператори на универсалната телефонна услуга със значително пазарно присъствие (над 25% от пазара) да отчисляват част от реализираната печалба в специален фонд, който ще покрива губещите направления. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще е единственият орган, който ще регистрира имената и интернет адресите с разширение .bg, предвижда законопроектът.

по взетите за есенната сеитба кредити с една година, съобщиха от земеделското министерство миналата седмица. Разсрочването на задълженията се прави с цел да се осигурят оборотни средства на земеделските производители за новата есенна кампания. Разсрочването на кредитите е за производители от районите на Видинска, Монтанска и Врачанска област, които са имали поражение на реколтата си заради сушата. От фонд „Земеделие“ обясниха, че стопаните ще могат да кандидатстват и за нови кредити за тази година, въпреки че имат задължения по кредитните линии на фонда за миналата година. От фонда обаче не уточниха в какъв размер са задълженията на стопаните. Очаква се през следващата седмица да бъдат обсъдени и въпросите с ниските изкупни цени на зърното и те ще се решават на заседание на Консултативния съвет по зърното, съобщиха още от земеделското министерство. Според данните на ведомството качеството на житото от новата реколта е много добро и няма да има проблем с реализацията му на външните пазари. Сега за износ стопаните получавали по 104 долара за тон пшеница, а изнесените количества зърно от реколта 2002 вече са 95 хил. тона, твърдят от агроминистерството. Вече 93.7% от житото е прибрано и в момента Националната служба по зърното го окачествява, съобщиха още от ведомството на Мехмед Дикме.

Министърът на финансите определи реда, по който застрахователните компании могат да продават застраховки на гранично-пропускателните пунктове (ГКПП). Началникът на ГКПП допуска извършване на застрахователна дейност в зоната на ГКПП след представяне на справка от Агенция за застрахователен надзор, че застрахователите отговарят на следните изисквания: да са членове на Националното бюро на автомобилните застрахователи и съобразно устава на сдружението да имат право да предлагат застраховка “Зелена карта” (“Гражданска отговорност” за чужбина), да имат разрешение да предлагат застраховките “Злополука”, “Заболяване”, застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз и застраховка “Помощ при пътуване”. Застрахователите могат да осъществяват дейността си и посредством застрахователни агенти. Застрахователната дейност в зоните на ГСПП се осъществява в закрити помещения, снабдени със средства за защита на лицата и имуществото. Всеки застраховател трябва да оборудва отделно помещение и да не затруднява граничния контрол. В зоните на ГКПП застрахователните компании нямат право да осъществяват друга дейност.

на среща на представители на Европейската комисия, Международния валутен фонд, Световната банка и посланиците на страните - членки на Европейския съюз и НАТО, стана ясно след срещата на вицепремиера Николай Василев с Димитрис Куркулас - ръководител на делегацията на Европейската комисия у нас. При представянето ще бъде съобщена информация за развитието на българската икономика и структурните реформи в страната ни през последната една година. Редовният доклад на Европейската комисия за напредъка на България в преговорите за членство в ЕС представлява важна оценка за усилията на българското правителство в областта на икономиката. През тази година страната ни е отбелязала значителни постижения по пътя към пълно покриване на икономическите критерии за членство в ЕС и смятаме, че тя вече е страна с функционираща пазарна икономика, е заявил на срещата вицепремиерът Николай Василев.

след като клиентът се подпише върху бордерото, издавано от касиера. Това е записано в обнародваната в Държавен вестник промяна на Наредба №3 за условията и реда за регистрация на обменните бюра. Според досега действащия текст на наредбата сделката за обмяна на валута в наличност се считаше за завършена с физическото предаване на валутата или левовете на клиента. Според официалното съобщение на Министерството на финансите промяната е направена по предложение на Главна данъчна дирекция заради оплаквания от клиентите на обменните бюра. С промените и допълненията в наредбата се въвеждат залържителни параметри на таблата на обменните бюра.

премина изцяло в ръцете на лица, свързани с бившата групировка ВИС, стана ясно през изминалата седмица. В понеделник Столичната общинска агенция по приватизация продаде последния дял на общината от 13.286% във фирма „Паркиране и гаражи“. Дяловете бяха продадени за 301 хил. лв. на фирмата „Абоба 2000“, която се управлява от Красимир Каменов. Каменов е съдружник в различни фирми на един от изявените представители на групировката ВИС Методи Методиев Илиенски. Управител на спечелилата търга на общината фирма пък е Светлана Каменова, която досега беше и в ръководството на общинската фирма. Останалите дялове във вече изцяло частното дружество „Паркиране и гаражи“ са собственост на РМД „Паркиране и гаражи“. Последното придоби собствеността върху общинските акции за над 5 млн. лв. преди повече от година. В капитала на „Паркиране и гаражи“ влизат най-атрактивните паркинги в столицата. Дружеството беше създадено през 1998 г. Тогава кметството отдели в две отделни фирми дейностите по паркирането и стопанисването на общинските гаражи. „Паркиране и гаражи“ е акционер и във фирма „Карина СПС“, която е на бившия транспортен министър Вилхелм Краус и държи най-печелившите маршрутни линии в града. Засега все още общинско остава дружеството „Паркинги и гаражи“, което контролира синята зона за паркиране в София и прибира с паяци неправилно паркираните автомобили. Предстои обаче да се обявят концесии, с които дейността по паркирането да се даде на частни фирми.

но не по-ниска от 1 лев, предвиждат промени в Правилника за управление, реда и надзора върху общата етажна собственост, приет от правителството. Пет пъти по-голяма такса за поддържане на етажната собственост ще плащат хората със свободни професии, които упражняват дейността си в жилищата или в помещения, свързани с етажната собственост, каза Мирослава Ангелова, старши експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Досега тази такса беше в трикратен размер. Увеличението се прави заради предположението, че при тези хора има повече от обичайните посещения, а те са свързани с ползване на асансьор, осветление и разходи за почистване. Промените предвиждат още общото събрание на блока да опрощава на социално слаби граждани неплатените такси за поддържане на блока или кооперацията, които се събират всеки месец. Предвижда се и възможността те да бъдат подпомогнати с пари от общата каса. С решение на общото събрание ще се позволява на живеещи в една кооперация или блок да участват със собствени материали или труд при ремонти, като стойността на извършеното от тях се приспадне от дължимите общи такси. Предлага се общото събрание да може да избира управителен съвет или управител за срок от 2 години, както и надзорен съвет за срок от 3 години. Сегашният Правилник за управление, реда и надзора върху общата етажна собственост е от 1951 г. и последната му актуализация е от 1991 г.

СВЕТЪТ

представи миналия понеделник висш малайзийски представител, съобщи агенция Ройтерс. Агенцията се позовава на изявленията Нур Мохамед Яккоп, икономическият съветник на премиера на Малайзия Махатхир Мохамад. Той заяви, че новата система на разплащане чрез електронен златен динар, базиран върху златните резерви на ислямските държави, ще даде импулс на търговските връзки между мюсюлманите по света. В момента по-голямата част от световната търговия се извършва посредством валути като американския долар и еврото чрез световните валутни пазари. Според Нур Мохамед системата ще позволи на мюсюлманските държави да елиминират западните посредници и да уреждат пряко търговските си сделки. Много от тези държави често изразяват недоволството си от американското надмощие на световно ниво, включително във финансовата и търговската сфера. Според предложената система централните банки ще уреждат на всеки три месеца търговските си баланси, като прехвърлят собствеността върху злато, оставено на съхранение в трети банки. Малайзия се надява да започне подобни разплащания с още няколко мюсюлмански държави през 2003 г. Финансови експерти обаче изразиха съмнения, че предложената система ще заработи. Главният проблем е как тя ще се разпростре отвъд правителствените транзакции. Освен това валутата, базирана на златото, ще страда от флуктуациите в цената на жълтия метал. Според Камал Накви, анализатор на Macquarie Research, схемата е повече политически, отколкото икономически мотивирана. Правителствата вероятно ще я подкрепят, но частните износители може и да я пренебрегнат, коментират други експерти.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар