Държавни спортни имоти са раздадени неизгодно на сбогуване

Уволненото ръководство на "Академика 2011" е подписало дългосрочни договори за морски плаж и всички игрища

Председателят на сменения борд Марин Маринов обясни, че поканата към участниците е била публикувана в един всекидневник
Председателят на сменения борд Марин Маринов обясни, че поканата към участниците е била публикувана в един всекидневник    ©  LAP.bg
Председателят на сменения борд Марин Маринов обясни, че поканата към участниците е била публикувана в един всекидневник
Председателят на сменения борд Марин Маринов обясни, че поканата към участниците е била публикувана в един всекидневник    ©  LAP.bg

Няколко дългосрочни договора за ползване на спортни обекти и на един плаж, и то със смущаващи условия, е подписало предишното ръководство на държавната фирма "Академика 2011", става ясно от информация, с която разполага "Кaпитал Daily". Миналата седмица бордът на директорите беше подменен от служебния спортен министър Евгения Раданова заради процедурата за реконструкция на Зимния дворец. Сега се оказа, че в последния момент мениджмънтът е раздавал и игрища и кортове.

Подареният плаж

Новото ръководство на "Академика 2011", което се води от изпълнителния директор отпреди правителството "Орешарски" Борис Тодоров, е открило, че плажът между Равда и Несебър се преотдава на "Лили спорт 74". Създадената в края на 2013 г. фирма с уставен капитал 2 лева е подписала на 23 юли четиригодишен договор, по силата на който от 1 октомври "Академика" й възлага управлението на плажа срещу потъналия кораб "Аурелия". Компанията е собственост на Лили Василева Иванова, която няма друг бизнес.

"Лили спорт 74" ще събира приходите от дейността, като цялата печалба отива в компанията (за 2012 г. тя е била 220 хил. лв). Сега тя ще предлага чадъри, шезлонги, маси, спортни услуги, водни услуги, експлоатация на съществуващи търговски обекти, масажи, разносна търговия на храни от името на концесионера на плажа "Академика". Само от предоставянето на коридор за джетове и банани приходите са около 24 хил. на година и 60 - 70 хил. от отдаването на под наем на две помещения на плажа.

"Лили спорт 74" ще плаща 40 хил. лева годишно на "Академика", която от своя страна обаче ще й плаща 10 хиляди лева за "услугата". Освен това за държавната фирма остава осигуряването на спасители и медицински пункт с персонал, което е към 60-70 хил. лв. на година. "Академика" трябва да заплаща и разходите за охрана и поддръжка на осигурен от "Лили спорт 74" изпълнител.

С договора "Академика" се самолишава от приходи от плажа. Вместо да печели 120-130 хил. лв. годишно, дружеството ще бъде на загуба от 70-80 хил. лв. на сезон в продължение на четири години. "На практика ние трябва да прекратим концесията на плажа, защото не можем да си я плащаме", каза за "Капитал Daily" Борис Тодоров. Тя е около 7 хил. лв. годишно.

Тук обаче идва уловката. При предсрочно прекратяване на договора "Академика" ще дължи неустойка в размер на 400 хил. лв. и 2000 лева на ден за четирите години. Ако "Лили спорт 74" забави плащането, неустойката е 0.01% за всеки ден забава, но не повече от 10%. "Започвам да се съмнявам дали целта не е да се прекрати концесията. Тогава обаче ще трябва да им платим 2.8 млн. лева неустойки", коментира той.

Още активи за новата фирма

"Лили спорт 74" не е взела само плажа. Тя е навсякъде около зала "Фестивална" - футболни игрища, тенис кортове, автомивка. Тя е наела за 10 години и пет тенис корта и три футболни игрища на стадион "Академик" за месечен наем от 3000 лева. Само за игрищата наемът е 1100 лв. "Досега беше 1000 лева, защото фирмата, която ги изгради, вложи 350 хиляди лева. Чакахме 10 години да си ги получим и да изкарваме по 20 хил. лв. на месец, а сега отново е даден под наем за 1100 лв. все едно е гола поляна", коментира Тодоров.

Бившият председател на съвета на директорите на "Академика" Марин Маринов защити действията на ръководството. "Отдадени са непечеливши имоти, като оценката е била направена от експерти и е съобразена с пазарната стойност. За договора за въпросните игрища на стадион "Академик" той каза: "Преди за тези игрища и кортове не се е плащала и една стотинка, а сега дружеството ще получава 40 хил. лева на година".

На сайта на "Академика" не може да се намери информация, че въпросните обекти ще бъдат отдавани под наем, нито може да се разбере какви са условията на процедурата. Маринов заяви, че поканата е била публикувана в един всекидневник. "Имаше пет кандидата", каза той.

Другите сделки

В последния работен ден на правителството "Орешарски" - 6 август, старото ръководство на "Академика 2011" отдава и кортовете "Мир и дружба" в Студентския град. Наемател е "Юниверс 14" ЕООД, която е учредена на 3 юни с уставен капитал от 2 лева. Фирмата получава под наем тенис комплекса с площ 12 600 кв.м, девет тенис корта и три футболни игрища, масивна сграда 560 кв.м за 10 години срещу месечна наемна цена 2800 лева без ДДС и инвестиционна програма за 820 хиляди лева с ДДС.

"При забава на плащанията наемателят ще дължи лихва 0.01% за всеки ден забава, т.е. 8.40 лева за месец, а ако дружеството в срок до 7 август 2014 г. не предаде безпрепятствено държането на имота (т.е. ако не въведе наемателя), дължи неустойка за всеки месец в трикратен размер на договорения наем, или 8400 лева. В договора не са предвидени клаузи за изпълнение на инвестиционната програма, както и за контрола и отчитането й. За наемателя е предвидена възможност да го прекрати с двумесечно предизвестие, а ако инициативата е на държавното дружество, то ще плаща неустойка в двукратния размер на инвестиционната програма, т.е. 1.64 млн. лв., като наемателят има право да задържи имота до заплащане на пълния размер на неустойката.

Маринов смята, че там, където е имало стари договори, новите са по-изгодни. "Преди е имало скрита пълзяща приватизация, която сме спрели. Подписвани са 10-годишни договори със заведения, дискотеки и увеселителни заведения. Само за едното в зала "Фестивална", което е видимо пълно с клиенти, договорът е за 2000 лева на месец", заяви той.

"Мисията на "Академика" е, че тези кортове трябва да са достъпни за ученици и студенти. Така и беше досега. Не сме отдавали спортни съоръжения, а само обекти за търговски дейности, ресторанти и други. Сега вече няма нито един спортен обект, който да не е отдаден под наем. Останала е само служебната кола", каза Тодоров.

Още от Капитал