Осъществяване на стратегията за ядрено разоръжаване през 21 век

На 8 април в Прага Съединените щати и Русия подписаха нов Договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ), предвиждащ намаляване на броя на стратегическите ядрени глави в нашите арсенали до нива, които не са били постигани от самото начало на ядрената ера. Това обвързано с двустранни проверки намаляване на ядрените арсенали от страна на двете най-големи ядрени сили в света показва нашия ангажимент към основния принцип на Договора за неразпространение на ядреното оръжие – всички народи имат правото да използват ядрена енергия за мирни цели, но всички те също така носят отговорност да бъде предотвратено разпространението на ядрени материали, а тези, които притежават ядрени оръжия, трябва да се стремят към разоръжаване.

Този договор е една от няколкото конкретни стъпки, които САЩ предприемат, за да изпълнят обещанието на президента Обама да направи Америка по-безопасна, като намали заплахата от ядрени оръжия, от тяхното разпространение и от тероризъм.

Във вторник президентът обяви Новата ядрена стратегия на американското правителство, която очертава пътя към намаляване на ролята и броя на ядрените ни оръжия и дава възможност за по-ефективна защита на САЩ и съюзниците ни от днешните непосредствени заплахи.

Следващата седмица президентът Обама ще бъде домакин на повече от 40 световни лидери на Конференцията по ядрена сигурност, чиято цел е да се обезопасят по най-бързия възможен начин рисковите ядрени материали, за да бъде предотвратено попадането им в ръцете на терористи.

Съединените щати и нашите международни партньори полагат дипломатически усилия да предвидят реални мерки спрямо държави като Иран и Северна Корея, които се противопоставят на глобалното разоръжаване.

Тези стъпки изпращат ясни послания за нашите приоритети и за нашите твърди намерения.

Обръщам се към нашите партньори и към всички, които отдавна гледат на САЩ като на лидер в регионалната и глобална сигурност: нашите намерения да защитим интересите и съюзниците си никога не са били по-категорични. Тези стъпки ще ни осигурят по-добра защита и ще повишат нашата сигурност.

Обръщам се към онези, които отказват да изпълнят международните си ангажименти и отправят заплахи към съседите си: светът днес е по-обединен от всякога и няма да приеме вашата несговорчивост.

Вчерашното споразумение е демонстрация на твърдите ни намерения да изпълним задълженията си по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и особената отговорност, която САЩ и Русия носят в качеството си на най-големите ядрени сили.

Новият Договор за съкращаване на стратегическите въоръжения предвижда 30-процентно намаляване на стратегическите ядрени глави, които САЩ и Русия могат да разположат, както и стриктен и ефективен режим на проверка, който още повече ще стабилизира отношенията между двете страни, както и ще намали риска от недобра комуникация или погрешно пресмятане.

Освен това Договорът не налага никакви ограничения на нашия план за противоракетна отбрана - нито сега, нито в бъдеще.

Новата ядрена стратегия на президента Обама прави принципите в този Договор, както и плановете ни за по-широко разоръжаване и контрол над въоръженията, част от нашата стратегия за национална сигурност. Днес разпространението на ядрени оръжия и ядреният тероризъм са заменили заплахата от широкомащабно ядрено нападение от времето на Студената война и са се превърнали в непосредствена заплаха за САЩ и глобалната сигурност. Договорът за неразпространение на ядреното оръжие очертава нов подход, който ще гарантира, че нашата отбрана и дипломация са впрегнали усилията си да дадат ефективен отпор на тези предизвикателства.

Като част от този нов подход САЩ се ангажират да не използват или да не заплашват с използване на ядрено оръжие страни, които не разполагат с такива оръжия, които са страна от Договора за неразпространение на ядреното оръжие и които се подчиняват на неговите клаузи. САЩ могат да разглеждат използването на ядрени оръжия само при извънредни обстоятелства с цел защита на своите жизнени интереси или тези на своите съюзници и партньори. Не трябва обаче да има никакво съмнение, че ще държим изцяло отговорни всяка страна, терористична група или други съмнителни субекти, които подкрепят или подпомагат усилията на терористи да се сдобият с оръжия за масово унищожение или да ги използват.

Договорът за неразпространение на ядреното оръжие подчертава също така тясното сътрудничество между нашите съюзници по света и демонстрира твърдото ни намерение да гарантираме общата си защита. Ще работим с нашите партньори за подсилване на структурите на регионалната сигурност, каквито са противоракетната отбрана и другите конвенционални военни средства. САЩ ще продължат да поддържат един безопасен и ефективен ядрен арсенал с възпиращо предназначение за защита както на нас, така и на нашите съюзници дотогава, докато съществуват ядрени оръжия.

Разпространението на ядрени оръжия и тероризмът са глобални заплахи и те изискват глобален отговор. Затова президентът Обама покани световните лидери във Вашингтон на Конференцията по ядрена сигурност, на която ще призове всяка една страна - особено тези, които използват ядрена енергия за мирни цели - да предприеме мерки за предотвратяване на ядреното разпространение и да обезопаси рисковите ядрени материали. Ако тези опасни материали попаднат в ръцете на терористи, трудно бихме могли да си представим колко ужасни биха били резултатите.

Всички страни трябва да са наясно, че режимът на неразпространение не може да просъществува, ако бъде позволено на тези, които го нарушават, да действат безнаказано. Ето защо ние работим, за да постигнем международен консенсус за стъпките, които ще убедят лидерите на Иран да променят политиката си, което включва и нови санкции от страна на Съвета за сигурност на ООН – санкции, които да им покажат, че те или ще се придържат към международните си ангажименти, или ще се изправят пред нарастваща изолация и болезнени последствия. По отношение на Северна Корея ние продължаваме да изпращаме посланието, че само връщане на масата на преговорите не е достатъчно. Пхенян трябва да върви към пълно, необратимо и подлежащо на проверки прекратяване на ядрената си програма, ако иска да има нормални отношения със САЩ, без заплахата от налагане на евентуални санкции.

Всички тези стъпки, всички договори, конференции и санкции имат една цел – да се повиши сигурността на САЩ, на техните съюзници и на хората в целия свят.

През април миналата година президентът Обама се изправи на Храдчани в Прага и призова света да се бори за едно бъдеще, свободно от ядрената заплаха, която беше надвиснала над нас в продължение на повече от половин столетие. Това е цел, която може да отнеме цял един живот, ако не и повече. Но днес, една година по-късно, ние постигаме реален напредък към нейното осъществяване.

* Хилари Родъм Клинтън е държавен секретар на САЩ. Статията е предоставена специално за в. "Капитал"