НА ЖИВО от 10:00 ч.: Банките и бизнесът

Сега не е препоръчително еврозоната да се разширява

Директорът на Unicredit Group за Централна и Източна Европа Федерико Гицони пред "Капитал"

Очаквате ли непремерените изказвания на унгарски политици за паралели с Гърция да имат само краткотраен ефект върху еврото или ситуацията е по-сериозна?

Когато получихме новината за Унгария, това беше абсолютна изненада за всички. След като пазарите разбраха, че нещата не са така, както бяха представени – защото макроикономическата ситуация в Унгария е по-добра, и че сравнението с Гърция не е подходящо, повечето от тревогите изчезнаха. Еврото е под натиск не само заради Унгария, а заради проблемите в не една страна в еврозоната. Една по една всички държави приемат доста строги мерки за борба с тези проблеми, но за съжаление още няма пълна координация на ниво ЕС. В близко бъдеще пазарите ще останат нестабилни и натискът върху еврото ще продължи.

Има ли риск и други държави в Европа (като например Португалия, Испания или Италия) да последват гръцкия сценарий?

Всяка държава се намира в различна ситуация. Обнадеждаващо е, че всички те имат програми за намаляване на бюджетния дефицит. Другата страна на монетата обаче е, че тези мерки рискуват да намалят икономическия растеж. Трябва да се намери добър баланс между двете. Моментът сега не е лесен за никого, но не виждам опасност друга европейска страна да изпадне в положение да не може да плаща задълженията си. Не виждам такъв риск и при Гърция. Няма основания за катастрофични сценарии.

Има ли опасност бюджетните ограничения в Западна Европа да се отразят негативно на възстановяването на икономиките в Централна и Източна Европа?

В краткосрочен план това би могло да забави започналото от няколко месеца възстановяване. Не съм настроен негативно срещу тези мерки, защото през последните 2-3 години видяхме бюджетните дефицити дори на най-стриктните страни като Германия да растат, за да могат правителствата да се преборят с кризата. Но сега е време за връщане към маастрихтските критерии и за постигане на баланс.

Имаше ли отдръпване на капитали от Гърция? Колко голям е рискът, пред който са изправени гръцките банки?

Това, което обикновено се случва в ситуацията на една дълбока криза, е, че в краткосрочен план капиталите се преместват към други страни, които са по-сигурни и с по-висок кредитен рейтинг. Важното е, че при стратегическите инвестиции не забелязваме никакво движение. Конкретно за банките, проблемът е в ликвидността. Цената на финансирането за гръцките банки се качва. Ние обаче не виждаме банки, които да са изправени пред опасността да не могат да си изпълнят задълженията.

Как се отразява гръцката криза на въпроса за разширяването на еврозоната? Намаляват ли шансовете на страни като България скоро да приемат еврото?

Въпросът не е само в намаляването на шансовете. Само преди три месеца всички мечтаеха за разширяването на еврозоната, а сега има съмнения дори в самите страни кандидатки. Дискусията е двупосочна. От една страна, тези страни трябва да преразгледат стратегията си дали влизането в еврозоната за тях има смисъл или не. Брюксел също ще трябва да помисли за приемането на нови членове от своята позиция. В този момент не е препоръчително еврозоната да се разширява прекалено много, но в дългосрочен план в това има смисъл и процесът трябва да продължи.

Какви са прогнозите ви за икономическото развитие на Централна и Източна Европа за тази година?

Това е единственият регион на континента, чиято икономика ще продължи да расте и той ще играе стратегическа роля за цяла Европа. Възстановяването на региона продължава със силни разлики между отделните страни. Отрицателен или минимален ръст ще имат Румъния, България и може би Унгария и Хърватия. Други, като Полша и Чехия и Турция,  вече имат доста добър растеж. Очакваме ръстът на БВП в региона тази година да е около 2.8%. За Unicredit той остава ключов и ние в никакъв случай няма да се оттеглим от Централна и Източна Европа.