Пробив на конференцията за климата в Дърбан

След 24-часови обсъждания участниците стигнаха до "несъвършен компромис"

Десетки младежи от Южна Африка изобразиха глава на лъв с телата си на плажа, призовавайки за решителни действия срещу климатичните промени по време на конференцията в Дърбан.
Десетки младежи от Южна Африка изобразиха глава на лъв с телата си на плажа, призовавайки за решителни действия срещу климатичните промени по време на конференцията в Дърбан.    ©  Handout
Десетки младежи от Южна Африка изобразиха глава на лъв с телата си на плажа, призовавайки за решителни действия срещу климатичните промени по време на конференцията в Дърбан.
Десетки младежи от Южна Африка изобразиха глава на лъв с телата си на плажа, призовавайки за решителни действия срещу климатичните промени по време на конференцията в Дърбан.    ©  Handout

След 24-часова маратонска сесия при закрити врати, участниците в конференцията за климата в Дърбан, Южна Африка, са постигнали компромис, с който може би ще бъде предотвратен провалът на преговорите и неминеумото бездействие до края на 2012 г., когато изтича действието на Протокола от Киото, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

За пробива съобщи пред делегатите, без да навлиза в подробности, южноафриканският външен министър и председател на конференцията Майте Нкоана-Машабане. Тя заяви, че пакетът от четири документа, които ще бъдат обсъдени и предложени за одобрение по-късно днес, представлява несъвършен компромис, но отразява дългогодишни преговори по проблеми, затормозяващи усилията на ООН за борба с климатичните промени. Решенията на конференцията не се подлагат на гласуване, а се взимат с консенсус.

Първият документ в обем над 100 страници ще вдъхне нов живот на Протокола от Киото, чиито цели за ограничаване на въглеродните емисии изтичат догодина и важат само за индустриалните държави.

Вторият документ призивава Китай и Индия - големи замърсители с парникови газове, които не попадат под Протокола от Киото, да приемат в бъдеще законово обвързващи цели за съкращаване на емисиите.

Третият документ уточнява структурата и управителните органи на Зеления климатичен фонд, който ще получава и преразпределя милиарди долари за бедните страни, за да могат те да се адаптират към променящите се климатични условия и да се преориентират към нисковъглеродна икономика.

Последният документ от над 50 страници излага правилата за наблюдение и проверка на съкращаването на емисиите, опазването на горите, трансфера на чисти технологии за развиващите се страни, както и множество технически въпроси.

Европейският комисар за действия по климата Кони Хедегард отбеляза на първата пленарна сесия на форума, че ЕС подкрепя проектовариант за удължаване на действието на Протокола от Киото до 2020 г. - с три години повече от петгодишния период, който се обсъжда. Редица делегати, включително от африкански страни, се противопоставиха на идеята за удължаване с осем години.