Свободен достъп за $3 трилиона

Все повече страни "отварят" данни от различни сфери за обществено ползване

   ©  Капитал
   ©  Капитал

Икономическият ефект от свободния достъп до информация в глобален мащаб може да стигне 3 трилиона долара на година, прогнозира в свой доклад консултантската компания McKinsey&Company. Той може да бъде генериран в седем сфери, сред които образование, здравеопазване и транспорт, и би бил разпределен между САЩ (1.1 трилиона долара), Европа (900 млрд. долара) и останалия свят (1.7 трилиона долара). 

Освобождаването на информацията в правителствения и частния сектор и споделянето й между различните индустрии ще има огромно отражение върху фирмите, управленските структури и отделните хора, както и ще спомогне за повече прозрачност и отчетност на институциите, твърдят авторите.

Един от потенциално най-големите ефекти би бил в образованието (1 трлн. долара), като McKinsey&Company посочват места, за които не се сещаме: на първо място - до 300 млрд. долара например могат да се спестят, ако просто се оптимизират покупките, като училища и университети си обменят условия по договори и оферти и се борят за намаляване на цените. Ако пък по-добре се познават нуждите на пазара на труда, студентите ще се подготвят по-добре и конкретно, а работодателите няма да губят заради текучество до 25% от новите си служители.

Ползи и защити

Според доклада на McKinsey&Company "отварянето" на информацията и подобряването на достъпа до нея има потенциала да донесе съществени икономически ползи чрез подобряване на ефективността на съществуващите процеси и създаване на нови продукти, услуги и пазари. Реализирането на тази цел ще включва установяване на предпазни механизми за личната и бизнес конфиденциалността, инвестиране в технологии и промени както в нагласата, така и в работния процес. 

Частните компании бранят данните си, даващи им конкурентно предимство, но и вече осъзнават представените им възможности: Climate Corporation - стартъп, който наскоро бе придобит за около 1 млрд. долара, дава събирани с години данни за времето, зърнената реколта и почвата и има голям успех сред различните изследователски центрове и компании в сферата на застраховането на реколтата. САЩ, Европа и Русия изграждат конкурентни системи за глобално позициониране (GPS), докато според авторите, ако има отворен достъп до геолокационните данни, икономическият ефект ще е за милиарди долари Само в САЩ, откакто те са достъпни, са се появили нови компании, създаващи в страната 90 млрд. долара годишно.

Нов феномен, нови възможности

Въпреки че феноменът на "отварянето" на информацията е сравнително нов, той има значителен икономически капацитет и от него могат да се възползват както отделни хора, така и организации. Разнообразието на данни от отворените източници може да премахне информационните бариери между индустриите и да вдигне продуктивността, да развие иновациите и да замени традиционните подходи с движени от информацията процеси.  

Изчислените 3 трилиона долара ползи за икономиката могат да дойдат по няколко начина, но главно чрез предоставяне на служителите на набор от умения за покачване на продуктивността, чрез позволяване на маркетинг специалистите да сегментират пазара по-добре и чрез подобряване на показателите на различните компании благодарение на споделянето на информация за най-добрите практики. Изгоди за потребителите също ще има, като например пестене на пари заради по-голямата прозрачност в цените и използване на повече информация при вземането на решения.    

Свободният достъп до различни данни на локално, национално и глобално ниво според McKinsey&Company може да се прилага в области като опознаването на предпочитанията на потребителите и намирането на неточности в цените, което ще спомогне например за създаването на нови продукти. 

Вече в 40 държави, скоро и другаде

Пример за ползите от "отворената" информация е достъпът до данни за свободните места за паркиране, който може да бъде получен в Сингапур, Чикаго и Сан Франциско. По този начин шофьорите намират най-близкото и удобно паркомясто. В Швеция пък специална транспортна агенция предоставя информация в реално време за движението на влаковете, както и персоналния номер за проследяване на всеки влак, пътуващ из страната. С помощта на тези данни са създадени апликации, които позволяват на пътниците да правят по-информиран избор за начина си на придвижване и за предпочитания маршрут.

В над 40 страни по света вече има инициативи, свързани със свободния достъп до информация. Те правят публични всякакви видове данни и така спомагат за икономическото развитие, конкурентоспособността, напредъка на иновациите и подобряване на работата на правителството. В САЩ "отварянето" на информацията бе ускорено от администрацията на Барак Обама, която прие закон, позволяващ да станат публични всякакви данни, които не трябва да бъдат пазени в тайна по причини, свързани със сигурността или с личната неприкосновеност. Белият дом поде и инициативата Open Data и въведе в експлоатация сайта data.gov, на който се публикува правителствена информация.  

И все пак докладът на McKinsey&Company предупреждава за опасност от навлизане в личното пространство, от изпускане на контрола над информацията и от злоупотреби с нея. Но ползите са несравнимо повече. 

Отвореният достъп при потребителските стоки

Само в сферата на потребителските стоки годишните ползи от свободния достъп до различни данни ще бъде между 520 млрд. и 1.5 трилиона долара. Средностатистическият консуматор ще може да се възползва от прозрачността в цените, както и от допълнителна информация относно продукта (например произхода на пакетираната храна) или производителя (например дали е отговорен към околната среда). В същото време "отворените" данни ще помогнат на производителите да генерират продажби и да спечелят лоялността на клиентите чрез по-добро сегментиране на видовете потребители, чрез предлагане на специфичен асортимент за отделните квартали или чрез получаване на отзиви за продукта след покупка.