ЕК: Рисковете пред европейската икономика се увеличават

Забавянето на Китай и Brexit ще повлияят негативно на бизнеса, прогнозира Европейската комисия

Според комисар Московиси, политическите усилия постепенно водят до откриване на повече работни места и подкрепят инвестициите.
Според комисар Московиси, политическите усилия постепенно водят до откриване на повече работни места и подкрепят инвестициите.    ©  YVES HERMAN
Според комисар Московиси, политическите усилия постепенно водят до откриване на повече работни места и подкрепят инвестициите.
Според комисар Московиси, политическите усилия постепенно водят до откриване на повече работни места и подкрепят инвестициите.    ©  YVES HERMAN
Европейските икономики ще продължат да разчитат на вътрешното потребление.

Рисковете пред растежа на европейската икономика се увеличават поради несигурната икономическа и геополитическа среда, забавянето на развиващите се пазари, особено на Китай, както и предстоящия референдум във Великобритания за излизане от ЕС на 23 юни. В резултат на това в пролетната си прогноза Европейската комисия (ЕК) излиза с малко по-мрачни очаквания спрямо зимната и предвижда, че европейската икономика ще порасне с 1.8% през 2016 г. и с 1.9% през 2017 г. (спрямо очаквани 1.9% и 2% съответно през зимата). Икономическият двигател в ЕС ще бъде вътрешното потребление, както и през предходните две години, а стокообменът с външните търговски партньори ще се забави. Положително влияние все още ще оказват по-евтиният петрол и забавеният ефект от поевтиняването на еврото спрямо долара през 2015 г., но то няма да е толкова силно както преди година.

Все повече рискове

Външните рискове пред икономиките на ЕС стават все по-сериозни. На първо място се оказва, че трудностите пред развиващите се пазари ще продължат по-дълго, отколкото ЕК прогнозираше през зимата. Причината са подновеният спад в цените на суровините, затегнатите финансови условия и други местни рискове, включително сигналите, че рецесиите в Бразилия и в Русия ще продължат и през 2016 г. Основният риск най-вече е забавянето на икономиката в Китай и съмненията дали страната ще успее да премине от модел на растеж, воден от инвестиции, към такъв, където потреблението е водещият мотор. Всякакви по-резки движения в цените на петрола или индикации за несигурност на финансовите пазари, както и геополитическата несигурност по света и бежанската вълна към Европа са не по-малко опасен фактор. Разочарования идват и по линия на някои от големите развити икономики, като например САЩ и Япония. Притесненията от отбелязания от тях ръст към края на 2015 г. допълнително помрачи прогнозите за глобалната икономика. Така перспективите пред търговския стокообмен на ЕС с трети страни не са особено блестящи, като от ЕК отбелязват, че износът ще се забави повече от вноса.

Съществен риск идва и от несигурността по отношение на референдума във Великобритания за излизане от ЕС през юни. Още един възможен проблем на местна почва е темпът на въвеждане на различните структурни реформи в страните - членки на ЕС.

Вътрешното търсене ще движи икономиката

Все пак известен повод за оптимизъм е очакването, че икономиките на всички страни - членки на ЕС, без Гърция, ще растат до 2017 г. Най-високи са прогнозите за растеж на БВП в Ирландия (4.9%) и съседна Румъния (4.2%). За сравнение - прогнозата за България е 2% през 2016 г.

Двигателят ще бъде навсякъде вътрешното търсене, а ЕК прогнозира и известен растеж (с 3.8% както в ЕС, така и в еврозоната) на инвестициите. Вътрешното потребление ще бъде окуражено от по-високите разполагаеми доходи на домакинствата благодарение на ниската инфлация и подобрението на пазара на труда през миналата и тази година. След 2016 г. предвижданията са за по-умерено частно потребление, тъй като очакваната по-висока инфлация ще ограничи растежа на реалните доходи на европейските граждани.

Положително ще бъде развитието и на пазара на труда благодарение на предприетите реформи и мерки във фискалната политика на някои от страните. ЕК прогнозира, че безработицата в ЕС като цяло ще спадне от 9.4% през 2015 г. до 8.9% през 2016 г. и 8.5% през 2017 г. За еврозоната очакванията съответно са 10.3% през 2016 г. и 9.9% през 2017 г.

Още един плюс ще бъде намаляването на общия бюджетен дефицит както в ЕС, така и в еврозоната. Въпреки това Валдис Домбровскис, зам.-председател на ЕК, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви, че "бъдещият растеж ще зависи все повече от възможностите, които сами създаваме за себе си. Това означава да ускорим усилията си по отношение на структурните реформи, за да се захванем с дългогодишни проблеми в много страни – високи нива на публичен и частен дълг, слабости във финансовия сектор и намаляваща конкурентоспособност". Пиер Московиси, еврокомисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митниците, допълва, че "възстановяването в еврозоната остава неравно както между страните членки, така и между най-слабите и най-силните в обществото. Това е неприемливо и изисква решителни действия от правителствата".

Почти нулева инфлация в ЕС през 2016 г.

В началото на 2016 г. цените на петрола отново спаднаха значително, което доведе до дефлация. Тъй като енергийните цени са по-ниски от тези преди година, инфлацията в близко бъдеще ще остане близо до нулата. По-висока инфлация може да се очаква през втората половина на годината, когато се прогнозира постепенно поскъпване на цените на петрола и на потребителските цени като цяло благодарение на по-високо вътрешно търсене. ЕК очаква инфлация за целия ЕС от 0.3% и 1.5% за 2016 и 2017 г.

Прогнози на ЕК за ръст на БВП (в %)
20152016
Германия1.61.6
Франция1.31.7
Великобритания1.81.9
Италия1.11.3
Испания2.62.5
Румъния4.23.7
Унгария2.52.8
Чехия2.12.6
Полша3.73.6