Кои сектори в ЕС ще спечелят и кои ще загубят от споразумението със САЩ

Автоиндустрията и текстилната проимшленост са сред печелившите, електромашиностроенето и производството на метали ще пострадат от конкуренцията

Автомобилната индустрия и от двете страни на Атлантическия океан се сочи като най-печеливша при отпадане на нетарифните ограничения между САЩ и ЕС
Автомобилната индустрия и от двете страни на Атлантическия океан се сочи като най-печеливша при отпадане на нетарифните ограничения между САЩ и ЕС    ©  BENOIT TESSIER
Автомобилната индустрия и от двете страни на Атлантическия океан се сочи като най-печеливша при отпадане на нетарифните ограничения между САЩ и ЕС
Автомобилната индустрия и от двете страни на Атлантическия океан се сочи като най-печеливша при отпадане на нетарифните ограничения между САЩ и ЕС    ©  BENOIT TESSIER
Потребителските цени в ЕС ще се повишат с 0.3%, показва последното проучване на консултантската компания Ecorys за ефектите от ТПТИ, направено по поръчка на ЕК.

Потребителските цени в Европейския съюз ще се увеличат с 0.3%, а средната заплата също би трябвало да се увеличи – с 0.5%, при подписване на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между САЩ и ЕС. Европейските индустрии, които ще спечелят най-много, са текстилната, производствата на моторни превозни средства, напитки и цигари, водният транспорт и застрахователният сектор. Губещите пък ще бъдат производствата на електрически машини, цветните метали, изделията от желязо и стомана и металите като цяло и някои месопроизводства. ТПТИ ще доведе до най-много ползи за Ирландия и Белгия, докато за Малта и Полша – най-малко. България от своя страна може да се надява на 0.4% ръст на БВП (виж карето). Това стана ясно от публикуваното от Европейската комисия проучване на консултантската компания Ecorys, което е част от текущата оценка на въздействието на споразумението.

Проучването надгражда и разширява обхвата на предишното (от 2013 г.) проучване на Центъра за изследване на икономическата политика (CEPR). В него не се изчисляват каквито и да е било евентуални ефекти от намаляване на нетарифните ограничения в сектора на преработените храни, което според авторите е от значение при оценките за ползата на страни като България, Гърция, Латвия, Испания, Франция, Италия и др. Тези страни евентуално биха могли да увеличат значително износа си на този тип храни към САЩ при успешно договаряне, но в сегашния сценарий не се правят такива изчисления предвид ранния етап, на който се намират преговорите за този сектор.

Ръст на цените, търговския обмен и доходите

При по-амбициозния сценарий (при премахване на 100% от митата, 25% от нетарифните ограничения и 50% от нетарифните ограничения за обществените услуги) всяка година БВП на ЕС трябва да нараства с 0.5%, а този на САЩ – с 0.4% спрямо сценариите без ТПТИ. Освен това в ЕС се очаква среден ръст на доходите на домакинство от 0.4%, а в САЩ – от 0.3%. Тези числа обаче няма как да отразят разпределението на ефектите от ТПТИ в обществото, признават от Ecorys. Всички домакинства ще спечелят, но най-много ще се увеличат доходите на най-богатите, а най-малко – на най-бедните. Това отчасти се дължи и на прогнозата, че заетите ще спечелят повече от безработните и пенсионерите, които ще трябва да се справят с леко увеличение от 0.3% на потребителските цени. Любопитното е, че според проучването цените в САЩ няма да се променят. Заплатите в ЕС трябва да се увеличат с 0.5% средно, а в САЩ с 0.4% за нискоквалифицираните работници и с 0.3% за висококвалифицираните. Структурните промени в икономиките ще засегнат повече нискоквалифицираните работници, тоест при тях ще има по-голям натиск за промяна на работното място.

При сключване на споразумението общият износ на ЕС ще се увеличи с 8.2%, а вносът – със 7.4%. Експортът на САЩ ще нарасне пък с 11.3%, а вносът – с 4.6%. Двустранната търговия също ще се увеличи значително: ЕС ще изнася с 27% повече стоки за САЩ от сега, докато САЩ – с 35.7% повече към ЕС. Към настоящия момент митата на ЕС са най-високи за преработените американски храни, докато САЩ облага най-високо минералите, които внася от ЕС. По-трудно е преговарянето по нетарифните ограничения, които са доста специфични във всеки сектор. Все пак предвид анализа на това кои сектори са силни в определени страни според проучването най-много от ТПТИ ще спечелят страните, които вече са в интензивни търговски отношения със САЩ – Ирландия, Белгия, Германия, Холандия и Великобритания. Източноевропейските държави, сред които и България, са сред групата, където САЩ е по-важен търговски партньор за износа на услуги, а не на стоки, и които на практика почти не инвестират в САЩ. За сметка на това американските инвестиции са сравнително големи и важни за тези страни.

В крайна сметка в ЕС най-много ползи от ТПТИ ще извлекат кожарската и текстилната индустрия, напитките и тютюнът, моторните превозни средства и облеклото. Там ЕС има сравнително предимство. Производството им ще се повиши с повече от 1%. Най-голямо свиване се очаква при електрическото машиностроене (със 7.9%), както и при желязото, стоманата и цветните метали. При тях конкурентният натиск ще се засили.

Спорни моменти

В проучването се засягат и няколко широко дебатирани въпроса. По отношение на трудовите права ЕС е ратифицирала 8 конвенции на Международната организация на труда, докато САЩ само две. Според Ecorys ТПТИ едва ли ще доведе до подписването на други конвенции от САЩ. Въпреки това ЕС предлага в споразумението да се включат конкретни ангажименти за трудовите стандарти, които са сравними с тези в конвенциите. По отношение на друг дискутиран въпрос – здравето, отпадането на митата вероятно ще доведе до повишеното потребление на цигари, алкохол и захарни изделия, които се водят "нездравословни стоки", и то би засегнало повече нискодоходните домакинства, пише в доклада. Авторите отбелязват, че страните в ЕС ще имат възможности да приложат мерки по свое усмотрение, за да ограничат въздействието на по-високо потребление на този тип стоки. Положителен ефект ТПТИ ще има върху цената на медицинската апаратура – тя ще поевтинее и за двете страни в споразумението.

Макроикономически ефекти от ТПТИ върху България

Прогнозата за България е, че нейният БВП ще расте с 0.4% повече годишно при сключено ТПТИ, отколкото без него. Този резултат е под средния за ЕС (0.5%) донякъде заради ниската икономическа интеграция със САЩ. Според доклада обаче България може да спечели повече при евентуално намаляване на нетарифните ограничения за преработени храни, които също заемат съществен дял от износа ѝ.

Прогнози за ефектите върху България (на година, при амбициозния сценарий)

Национален доход – ръст от 0.3%

БВП – повишение с 0.4%

Заплати на по-нискоквалифицираните служители – ръст от 0.4%

Заплати на по-висококвалифицираните служители – покачване от 0.4%

Износ към САЩ – повишение от 31.3%

Внос от САЩ – ръст от 73.5%

Най-много в ЕС ще спечелят

- Производители на автомобили

- Текстилен сектор

- Производители на напитки и цигари

- Воден транспорт

- Застрахователна индустрия

Губещите

- Електрическо машиностроене

- Производители на цветни метали, изделията от желязо и стомана

- Някои месопроизводства