Един ден във финландското училище "Анна Тапио"

Образованието във Финландия се води от идеята да подготви учениците за живота, а не на теоретични знания

Специалният тематичен ден в училището "Анна Тапио" се случва веднъж годишно и се организира изцяло от учениците.
Специалният тематичен ден в училището "Анна Тапио" се случва веднъж годишно и се организира изцяло от учениците.    ©  Люба Йорданова
Специалният тематичен ден в училището "Анна Тапио" се случва веднъж годишно и се организира изцяло от учениците.
Специалният тематичен ден в училището "Анна Тапио" се случва веднъж годишно и се организира изцяло от учениците.    ©  Люба Йорданова
- Финландските ученици заеха първо място в ЕС и четвърто в света по четивна грамотност в новото издание на теста PISA. По природни науки са на второ място в ЕС, а по математика - на трето.

- "Анна Тапио" е единственото бординг училище за ученици от седми до девети клас във Финландия.

- То е частно, но средствата за обучението на учениците идват от държавата.

- Подготовката на финландските учители е дълга и трудна, но след нея те имат свобода в преподаването.
1-во място в ЕС и 4-то в света заеха финландските ученици в новото издание на теста PISA по четивна грамотност. По природни науки са на второ място в ЕС, а по математика - на трето.
"Основното е да мотивираме учениците да мислят, да развият умения как да общуват с другите и да бъдат добри хора."

Лена Мука-Йокинен, зам.-директор

Докато Микаел* препитва съучениците си по историческия конспект, в съседните стаи се обсъжда политическата структура на Финландия, решава се судоку, а две момчета затрудняват класа с въпроси на тема лов, който се оказва тяхно хоби. Пред сградата на училището тежък ботуш прелита възможно най-далече, а в библиотеката Карина чака съучениците си да нарисуват лицето й с бои, за да познае на какво са я преобразили. След това всички тръгват към кухнята, където трябва да разпознаят подправки по аромата им. Спират се в кабинета по литература, за да навържат герои с автори на произведения.

Специалният тематичен ден в училището "Анна Тапио" в малкия финландски град Айто, близо до Тампере, се случва веднъж годишно и се организира изцяло от учениците. В продължение на няколко седмици представители от всеки клас мислят въпроси, загадки и предизвикателства, които след това съучениците и учителите им трябва да разгадаят, разделени в групи. Играта няма състезателен характер и целта й е да развие екипния дух и уменията за поемане на отговорност, да остави контрола в ръцете на учениците, които виждат преподавателите си в различна роля - на равни участници в задачите, които невинаги знаят правилните отговори.

Страната, където всички училища са добри

"Анна Тапио" е едно от малкото частни училища във Финландия, които не се управляват от общините, а от частни организации. В тях финансирането за обучителния процес се покрива от държавата (10 хил. евро на ученик годишно), но родителите плащат за допълнителни услуги - в случая с "Анна Тапио" за пансион за децата от понеделник до петък, който струва 5 евро на ден. Училището получава средства и от частна фондация. Във Финландия цялото образование, включително висшето, е безплатно, което в училищата включва и учебници (до гимназията), обяд, здравно осигуряване и транспорт. Частните училища имат нужда от разрешение за отваряне, трябва да отговарят на определени изисквания и да следват националната учебна програма, която задава крайните цели на обучението.

Учениците на "Анна Тапио" са от 7-и до 9-и клас (тогава е краят на основното образование във Финландия), като това е единственото бординг училище в страната за тази възрастова група. Приемът е на база на доклада за постиженията на учениците в шести клас и оценка на поведението им. Много от тях обаче кандидатстват в "Анна Тапио", за да подобрят успеха си и да улеснят пътя си към гимназия след това. В момента в училището учат около 220 ученици, като преди години броят им е бил с около сто повече. "Имаме доста конкуренция, обяснява спада зам.-директорката Лена Мука-Йокинен, просто всички училища във Финландия са добри." Общините инвестират много в образованието, така че да подобрят качеството на обучението, а секторът е приоритетен за цялата държава. Инвестира се и в социална работа - във всички общински училища има психолог, социален работник и ученически съветник. Общините поемат разходите за карти за транспорт на учениците, а за тези, чиито училища са по-далеч, има организирани автобуси.

"Финландия е малка държава, никъде другаде не се говори фински. Преди е била и бедна и единственият начин хората да станат по-здрави и щастливи е било да използваш целия капацитет на всички" - така Йокинен обяснява успеха на финландските училища, които са на едни от първите места в света както по постижения на учениците, така и по гарантиране на равно качество за всички, независимо от социално-икономическия им статус. Вторият основен фактор е подготовката на учителите, която е дълга и трудна, но след нея преподавателите имат свобода да експериментират в часовете си.

Защо Тръмп е по-важен от имперфект

Всеки ден в "Анна Тапио" започва в 9 часа в големия салон по физическо, където се събират всички ученици, учители и останалият екип на училището. "Трябва да видиш учениците и да им кажеш "добро утро" - важно е и те да ни видят", смята Лена, която преподава шведски и немски. Шведският между другото е задължителен заради шведското малцинство във Финландия и това, че двете страни са "важни съседи".

През последните месеци една от най-обсъжданите теми в училището е новият президент на САЩ Доналд Тръмп. Учениците дискутират посланията му, представянето на конкурентката му Хилъри Клинтън и възможните последици след избора. "Не мисля, че имперфект (глаголно време в немския - бел. ред.) е толкова важен, колкото това да обсъждаме какво се случва", споделя Лена Мука-Йокинен и допълва: "Основното е да мотивираме учениците да мислят, да развият умения как да общуват с другите и да бъдат добри хора."

На това набляга и учителката по фински и драма Мария Хелстола. Тя е дала на учениците си задача да следят медиите, да изберат по една международна и една местна новина и да обяснят по групи какво им е направило впечатление в представянето на събитията. Упражнението е част от темите за свободата на словото, структурата на новините и работата на медиите, които са в задължителната програма за осми клас. "А трябва ли да следим и жълти сайтове", пита Анели, като се обръща към учителката си на първо име. Мария няма еднозначен отговор и отвръща, че, от една страна тези сайтове често са открита пропаганда или дезинформация, от друга, е хубаво да се има едно наум, че съществуват и влияят на част от обществото.

След първата презентация Мария пита учениците как са се чувствали, докато са говорили и как смятат, че са се справили, а след това се обръща към целия клас за обратна връзка. Мненията на осмокласниците могат да променят оценката, която учителката е намислила да постави - както се случва с притеснителната Анна, която съучениците й оценяват високо заради куража да говори пред тях, но самата тя споделя, че е имала още какво да покаже. Паси пък, който по време на презентацията не взима участие, е искрен - не е следил никакви новини, но поне не е попречил на представянето на останалите в своята група. "Давам различни задачи, за да може тези ученици, които се чувстват некомфортно при едни, да се включат в други", обяснява Мария и допълва, че според националната програма оценяването трябва да бъде прозрачно и по различни начини, за да се даде възможност на всички ученици да покажат какво знаят.

Всеки ученик може

Равният достъп до качествено образование е ключов за Финландия. Освен че образованието е безплатно, в страната няма приемни изпити за различните училища, а профилирането на учениците се случва късно - от десети клас. До края на училищното образование няма и национални тестове, но всяка година Националният борд по образование избира няколко училища, чиито ученици държат изпит по даден предмет, а резултатите се дават само на учебните заведения, за да видят къде са спрямо средното ниво и къде имат нужда от подобрение.

Когато някой ученик има нужда от още уроци за наваксване, учителите му получават допълнително заплащане от бюджета на "Анна Тапио" за тях. Някои ученици имат индивидуални учебни програми, изготвени заедно с родителите и училищния съветник. Във Финландия много малко деца със специални нужди остават в отделни училища и целта е да се интегрират в масовите. В "Анна Тапио" например има незрящ ученик, който с помощта на асистент и компютър се включва успешно в часовете. "Добре е за останалите ученици да видят, че и съучениците им с някакъв проблем всъщност не са различни", казва зам.-директорката Лена Мука-Йокинен. За учениците, които напредват по-бързо, всеки учител решава как да подходи, за да развие максимално уменията им.

В "Анна Тапио" не дават и много домашна работа. "Имаме друг начин на обучение - не наизуст и отпред пред цялата класна стая, а учене един от друг", обяснява Йокинен. Учителите определят себе си по-скоро като координатори, които помагат на всеки ученик да намери собствения си път. И не държат на конкуренцията между учениците. "Окуражаваме добри резултати - идеята е да се състезаваш със себе си, да определяш собствените си цели и да можеш да се самооценяваш", обяснява зам.-директорката и обръща внимание, че целта на екипа й е да преподава умения за живота, а не само предмети.

... всеки учител също

Това разбиране за смисъла на образованието върви с доверие към училищните екипи. Във Финландия училището и директорът имат много власт за взимане на решения, управляване на бюджета и избор на екипа, а учителите могат да избират кои методи на преподаване и структура на уроците са подходящи за техните ученици. Директорът трябва да има педагогическо образование, но и управленски умения, като в работата му помага финансов мениджър. Мандати за директорите няма, но според Лена Мука-Йокинен "това не е работа-мечта" и за нея няма много кандидати.

Учителите в "Анна Тапио" работят обикновено по около 20 часа седмично и получават допълнително заплащане за всеки следващ. Имат възможност да пътуват за обмен на опит в други държави. "Мотивацията ми идва от учениците и от чувството, че има какво да направя, ако не работят, както и от свободата да мога да направя всичко, което искам - например извънкласни курсове по драма, където упражняваме умения да се изслушваме един друг, да изразяваме себе си, да работим заедно", споделя Мария Хелстола. В момента тя посещава заедно с кучето си курс, в който животното се тренира за включване в учебните часове - метод, който може да е от полза за обучението на някои ученици, особено на такива със специални нужди.

Учителите в "Анна Тапио" не попълват бележници, дневници, материални книги и всякакви други хартиени документи - има онлайн система, в която могат да отбелязват какво се случва в часовете. "Не ходя по коридорите да проверявам, казва зам.-директорката, ако някой учител не работи добре или закъснява, учениците ще ми звъннат". И е убедена: "Училището е толкова добро, колкото добър е екипът му."

*Имената на учениците са сменени.

Как се обучават финландските учители

Успехът на финландското образование се крие до голяма степен в добрата подготовка на учителите. В педагогически факултет на университет във Финландия се влиза трудно, обучението на преподавателите трае около 5-6 години, между които има и много практика в училища. След като завършат учителите получават голяма независимост в работата си, а заплатата им е около средната за Финландия.

Педагогическата практика се случва в 11 специални училища, които са част от университетите, обучаващи бъдещите учители. Тези училища работят като всички останали, с тази разлика, че имат задължението да подготвят и студенти по педагогика. В Teacher Training School към университета на Тампере например в момента учат около 900 ученици, а 300 студенти завършват обучението си всяка година. Първата година на студентите е за ориентация - имат лекции в университета и наблюдения на уроци в училището. След това започва основната им практика по предмети, като за началните учители един семестър е посветен изцяло на финския и математиката, а следващия - на спорта, музиката и изкуствата. В третата година практиката продължава с акцент върху сътрудничеството с ученици, родители и колеги, както и преподаване на проектен принцип. Накрая студентите отделят време и за научно изследване в областта на образованието.

Когато водят уроци в училището, бъдещите учители трябва да подготвят детайлен план по минути как точно ще протече часът. Накрая получават обратна връзка, но не и оценки. "Отказахме се от оценките, за да може студентите да експериментират, а не да се стараят за висок успех. Но наша задача е никой да не напусне училището преди да знае как да бъде учител", обяснява Мина ван Нунен, която преподава биология, география и здравно образование и заедно с това е ментор на бъдещи учители. Тя допълва, че родителите гледат добре на това, че в училището се обучават студенти по педагогика, а учениците не се притесняват да сменят често преподавателите си. В Teacher Training School към университета на Тампере влизат деца от квартала и специално кандидатстване няма.

За директора на училището Веса Тоивонен сътрудничеството с университета на Тампере е голям плюс. Двете институции заедно организират обучението на бъдещите учители, отделя се и внимание на научни изследвания - например за нова образователна среда и преподавателски методи, активно гражданство, е-learning. Част от бюджета на училището (който е около 11 милиона евро годишно) също идва от университета, а останалата - от държавата. Административно Teacher Training School е към педагогическия факултет, но Тоивонен споделя, че има голяма независимост при взимането на решения.
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


14 коментара
 • 1
  mcv avatar :-P
  mcv

  "В тях финансирането за обучителния процес се покрива от държавата (10 хил. евро на ученик годишно), но родителите плащат за допълнителни услуги..."
  В България държавата плаща около 1400 лева на ученик за година и иска да е съизмерима с Финландия . Разликата от 700 евро до 10 000 евро са за сметка на труда и самоотвержеността на българския учител, който също е човек, колкото и упорито да ни убеждават в обратното.
  И пак се връщаме на въпроса за триците и маймуните и за мераците дето са повече от глупаците...

 • 2
  mcv avatar :-P
  mcv

  Весели празници на всички :) От здраве и късмет да не се отървете!

 • 3
  bramasole avatar :-|
  bramasole

  "Основното е да мотивираме учениците да мислят, да развият умения как да общуват с другите и да бъдат добри хора."

  Такива ученици ще подобрят икономиката и обществото на всяка държава, но качествена образователна система не се подготвя за един управленски мандат и без надпартийно съгласие. Много образователни министри се упражняваха да министерстват, вместо да управляват с визия.
  Резултатът е виден, за наше общо съжаление.

 • 4
  gosho61 avatar :-P
  гошо

  "а две момчета затрудняват класа с въпроси на тема лов, който се оказва тяхно хоби"
  Тия двамата май са от маскирали се на финландци семействата ,ама са руснаци
  Не може финландеца , хобито му да е лов

 • 5
  realismisthename avatar :-|
  realismisthename

  Хубаво на думи, но на практика не постига никакви резултати, освен хората да си правят кефа. И така докато изядЪт и изпиЯт сътвореното от предните поколения.
  Примери бил - Финландия бяха нещо в 80-те и 90-те години. Сега е само надолу.
  Ще ме извините за неточността - нагоре с 0,5% ръст годишно, докато инфлацията е 3, а данъците нечовешки. А Финландеца след занималнята, наречена училище не му остава друго освен да ходи до Естония да се откърти с пиене, понеже дори не може да си го позволи в собствената си държава. Как да е.

 • 6
  bhf20318815 avatar :-|
  Yulian Spasov

  До коментар [#5] от " realismisthename ": крайно съм несъглссен с теб. 1) сегашните икономически показатели са следствие на досегашната, а не новата система. 2) успеха на един народ не се мери само в икономика. не само това, а и света почна да усеща, че истината е в балансирания живот, а не в постоянния растеж за сметка на природата и менталното здраве. ако си живеят добре, ебе ги за растежа

 • 7
  realismisthename avatar :-|
  realismisthename

  До коментар [#6] от "Yulian Spasov":

  Tвое право е, уважавам мнението ти.
  относно 1 не мога да се съглася - икономическите показатели, както казваш, са вследствие от досегашната система - последните 20 години; не говоря за днес, защото тази изгъзица да "дудшиш подправки с образователна цел" не е от вчера във Скандинавия. Вижда се какви резултати постигат подобни експерименти - икономическа стегнация.

  при 2 си прав - всек има прави да си избира живота. Дали искаш да пиеш като казак от сутрин до вечер, или да работиш като кон за цифрички в електронното банкиране, или да рискуваш живота си с някоя незаконна дейност, или да живееш в мир с природата и да душиш подправки - си е личен избор. Което ти клати лотката, както се казва.

  Но ти да си беден като полска мишка, а аз да имам много милиончета наследство от тати и да ти обяснявам - "закакво ти е да работиш и да създаваш блага г-н Спасов, ела да душим подправки заедно, ТОВА е ПРОГРЕСИВНО" - идва ми в повече и не го смятам за редно. Надявам се, аналогията ми беше ясна.

  Отделно тази система ражда едни ошлайфани от министерството на истината изроди, имащи се за нещо повече от другите. Пример - Тръмп. По-голямата част от тези зомбирани симпатяги душещи подправки се смеят на американците и размахват пръст осъдително - как виждаш ли ти - Тръмп им е президент. Окей, може и аз да не съм съгласен с вижданията на оранжевия президент, но не бих си позволил такова отношение към президента на 300 милионен САЩ.
  За 5 години живот в Скандинавия - имам достатъчно преки наблюдения, за да преценя, че написаното в статията как "училището ги кара да мислят критично и да обсъждат важни събития днес и утре" е тотална измишльотина. Там те вкарват в калъп и министерството на истината се грижи да се мисли само по правилния начин.

 • 8
  dorn avatar :-|
  dorn

  До коментар [#7] от " realismisthename ": Да приемем че си прав. Как обаче си обясняваш първите места на финландските ученици в международните тестове.

 • 9
  bozkata avatar :-?
  bozkata

  Г-жа Йорданова ни разказва общи приказки-байки за наивници. Живея в чужбина и си позволявам да се усъмня в методите на оценяване на PISA, както и тестовете QI . За тях българчетата са полуграмотни, невежи и направо казано „тъпи“. И... като отидат в Англия, САЩ и другаде същите „тъпачета“ получават пълни стипендии за отлични резултати. А възрастните „тъпи“ българи смайват европейците с общата си култура и познанията си за историята и достиженията на европейската цивилизация. Нека тази „дама“ провери какво знаят младите финландчета за френската, английската, руската и немската (избирам най-значителните) история и литература и ги сравни със знанията на учениците от добрите училища в България, а не тези с преобладаващо циганско мнозинство, както правят всички чуждестанни „изследователи“.

 • 10
  lol avatar :-|
  lol

  До коментар [#9] от "bozkata":

  Като цяло съм съгласен, но проблема при нас не е с добрите училища, а със средното ниво което върви надоло и особено по малките населени места и селата. Силата на скандинавците е, че във всяко село там можеш да вземеш що годе читаво обрзование, а нас положението на места е страшно. В този ред на мисли трябва да се поучим по скоро от организационната им работа и цялостното структуриране на нащата, защото там явно нещата работят, а не да гледаме душенето на подправки както авторът на статията настоява.

  Моето впечатление от северните държави, е че там могат да си позволят да душат подправки защото системата им е толкова добре направена, че няма да се счупи лесно от разни експерименти... старите поколения са се справили доста добре с това и без такива изгъзици...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход