Г-20 трябва да се превърне думите си в действия

Никъде нуждата от бърза реакция не е толкова спешна, колкото при климатичните промени

Pixabay CC0 Public Domain
Pixabay CC0 Public Domain    ©  Pixabay CC0 Public Domain
Pixabay CC0 Public Domain
Pixabay CC0 Public Domain    ©  Pixabay CC0 Public Domain

Какъв друг спомен ще остане от скорошната среща на Г-20 в Хамбург освен горчивият вкус от срамните безредици? Макар да демонстрираха невероятно единство около въпроси като търговия, Африка, силата на жените, страните от Г-20 не успяха да се обединят около темата за климатичните промени. САЩ отказаха да подпишат декларация, която трябваше да затвърди задълженията от Парижкото климатично споразумение за останалите 19 страни. Въпреки това Америка заяви желанието си да "намали вредните емисии", докато поддържа енергийна сигурност и подпомага други държави "да използват горивата по-чисто и ефективно".

Това разделение в декларацията маркира сериозно отклонение от обявени политики. Но по-важни от декларациите са действията. Обещанието на САЩ да помага на други държави, най-вече неразвити, които не са част от Г-20, да използват изкопаеми горива по по-чист начин, не бива да се превръща в безмислена декларация.

Често държави, нуждаещи се от инвестиции в базовата инфраструктура, достъп до енергия, транспорт и чиста вода, продължават да предпочитат по-евтините и леснодостъпни технологии от миналия век. Това означава изкопаеми горива. Всяка новопостроена топлоелектрическа централа на въглища ще се използва в следващите 40 години, допринасяйки за климатичните промени. На фона на препускащата урбанизация, от фундаментално значение за климата е дали новите градове ще имат малък или голям въглероден отпечатък. Дали публичният транспорт ще използва автомобили с вътрешно горене? Дали градовете ще са построени, така че да се нуждаят от огромни системи за охлаждане на въздуха или ще разчитат на "зелено охлаждане" и минимално ще влияят на природата? От такива решения зависи до голяма степен дали ще се изпълнят целите от Парижкото споразумение.

Г-20 трябва да заеме лидерската позиция, оказвайки помощ на развиващите се държави да строят инфраструктура с ниски нива на въглеродни отпадъци. Основополагаща е ролята на Китай, чиято инициатива One Belt, One Road (в буквален превод "Един колан, един път") е вероятно най-големият инфраструктурен проект в световен мащаб в момента. Целта му е да свързва държави от Азия, Африка и Европа, а нуждите от изграждане на инфраструктура и тенденцията за урбанизация в региона ще е съществена. Ако Китай успее да вплете и елемент за устойчиво развитие в инициативата, то това ще е важна стъпка към намаляване на вредните емисии.

Ще е от голяма полза за екологичната страна на "One Belt, One Road", ако Европейският съюз и Китай работят заедно. Европа притежава развити технологии, а европейските банки може да проявят интерес за съфинансиране на зелени инвестиции. Споделеното лидерство между ЕС и Китай може да повлияе трайно и устойчиво на такава голяма инвестиционна инициатива.

Г-20 също се договориха и за стратегия за развитие на африканските страни, Compact for Africa. Елемент за устойчиво развитие може да се включи към частните инвестиции на африканския континент, който с бързонарастващото си население е едно от местата, където ще се решава бъдещето на климатичните промени. И в този случай главна цел трябва да е използването на възобновяема енергия при новопостроената инфраструктура. И отново страните от Г-20 трябва да превърнат думите си в действия, въпреки че може и да има държави, които предпочитат да използват изкопаеми горива. В най-добрия случай Г-20 трябва да окуражат тези държави да използват по-ефикасни технологии, а подкрепата на САЩ в може да се окаже полезна.

И Г-20, и всички участници в Парижкото споразумение са изправени пред едно и също предизвикателство: как да превърнат обещанията в ясни действия. Никъде нуждата от бърза реакция не е толкова спешна, колкото при климатичните промени. Превръщането на устойчивото развитие в приоритет при огромните инфраструктурни инвестиции, които One Belt, One Road и Compact for Africa вероятно ще задвижат, е от огромно значение за постигане на климатичните цели.

* Гунтрам Волф е директор на аналитичния център Bruegel. Текстът е предоставен на "Капитал" от Bruegel.