Световната банка не счита БВП за достатъчен икономически показател

Институцията предлага друг измерител за икономическия напредък - богатство

Богатството е по-добър критерий за оценяването на икономическия прогрес, смятат авторите на доклада
Богатството е по-добър критерий за оценяването на икономическия прогрес, смятат авторите на доклада    ©  Reuters
Богатството е по-добър критерий за оценяването на икономическия прогрес, смятат авторите на доклада
Богатството е по-добър критерий за оценяването на икономическия прогрес, смятат авторите на доклада    ©  Reuters

Достатъчно добър показател за състоянието на икономиката ли е брутният вътрешен продукт (БВП)? Според нов доклад на Световната банка БВП, който измерва произведените крайни стоки и услуги, не може да определи дали стандартът на живот действително се подобрява. Авторите на доклада смятат, че друг показател - богатството, може да даде по-добър поглед върху икономическия напредък.

Какво показва докладът

Нивото на икономическо развитие на всяка държава е тясно свързано със състава на националното богатство, пише в доклада "Променящото се богатство на народите". В него се анализира богатството в 141 държави от 1995 до 2014 г., като обединява няколко категории - природен капитал (полезно изкопаеми, води и т.н.), човешки капитал (генерираните по време на живота доходи) и производствен капитал (като сгради и инфраструктура), както и чуждестранни нетни активи.

Според доклада в изследвания период световното богатство е нараснало с 66%, достигайки 1143 трлн. долара спрямо предишните 690 трлн. долара (вижте графиката долу). Държавите със среден доход са настигнали тези с висок доход, а повече от 20 държави с нисък доход вече са със статут на държави със среден.

През призмата на критерия богатство обаче се вижда и друга картина. Богатството на човек от населението в държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е близо 52 пъти по-голямо, отколкото в тези с нисък доход. В над 20 страни богатството на човек от населението е отбелязало спад или е на същите нива отпреди близо две десетилетия, като това засяга най-вече тези с висок ръст на населението.

Според Световната банка държавите трябва да инвестират в човешки капитал, както и в икономическото овластяване на жените. Данните от доклада сочат, че човешкият капитал съставлява две трети от световното богатство, производственият - една четвърт, а природният - една десета. В държавите с високи доходи човешкият капитал е основен компонент на богатството, но в тези с по-нисък доход това е природният. Заради по-ниското заплащане и заетост жените представляват близо 40% от световния човешки капитал. Постигането на равенство между половете може да увеличи генерираното богатство с 18%.

Богатството като по-добър критерий

Световната банка се застъпва за използването на критерия богатство за измерване на икономическия прогрес още от началото на 90-те години. След Срещата за Земята в Рио през 1992 г. група икономисти започват работа върху друг начин за измерване на икономическата устойчивост. Според тях БВП не дава ясна представа за състоянието и стойността на природните активи, които са ключови за икономическия растеж. Близо три десетилетия по-късно докладът на Световната банка "Променящото се богатство на народите" анализира богатството, като за целта обединява няколко категории - природен, човешки и производствен капитал, както и чуждестранни нетни активи. От доклада става ясно, че Световната банка ще продължи да работи в тази насока, "за да помогне на държавите да балансират по-добре активите си".

1 коментар

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход