Най-големият пенсионен фонд в света постигна най-голяма доходност за последните три години

Японският инвестиционен пенсионен фонд в Япония е постигнал възвращаемост от 6.9%

Японският инвестиционен пенсионен фонд в Токио, Япония
Японският инвестиционен пенсионен фонд в Токио, Япония    ©  Reuters
Японският инвестиционен пенсионен фонд в Токио, Япония
Японският инвестиционен пенсионен фонд в Токио, Япония    ©  Reuters

Най-големият пенсионен фонд в света отбеляза най-добрата си годишна доходност за последните три години въпреки загубата през последното тримесечие.

Печалбата

Японският държавен пенсионен фонд е постигнал възвращаемост на инвестициите от 6.9%, или 10.1 трлн. йени (91 млрд. долара), през годината, приключила на 31 март. Активите на фонда са достигнали 156.4 трлн. йени, съобщава Bloomberg. Местните акции са най-добре представящата се инвестиция на фонда, като добавят 5.5 трлн. йени към активите, следвани от акциите в чужди компании - 3.5 трлн. йени. Японските облигации са донесли печалба от 362 млрд. йени, а инвестициите в задграничен дълг - 674 млрд. йени.

Фондът понесе загуби през първите три месеца на тази година, тъй като настроението на инвеститорите се промени рязко от оптимизъм поради данъчната реформа в САЩ до опасения заради назряващата търговска война между Вашингтон и Пекин.

Активите

Фондът удвои дела на акциите си в портфейла и намали тази на облигациите като част от стратегия за преструктуриране през 2014 г. Оттогава тази промяна е помогнала на фонда да генерира положителна доходност за три от последните четири финансови години.

"Акциите в страната и в чужбина нараснаха благодарение на благоприятна икономическа среда и солидните корпоративни печалби, в допълнение към политическата стабилизация в Европа и очакванията за икономически стимули от данъчното облекчение в САЩ", заяви президентът на японският фонд Норихьо Такахаши в изявление. "Въпреки това към края на фискалната година акциите на местни и чуждестранни компании намалиха растежа си поради несигурността от търговската политика на САЩ."

Опасностите

"В момента средата е благоприятна за инвестициите в акции, тъй като световната икономика остава стабилна, а инфлацията - добра", заяви Наоки Фудживара, главен мениджър на фонда Shinkin Asset Management Co. в Токио. "Но от дългосрочна перспектива съотношението на рисковите активи в портфейла на фонда може да се окаже твърде голямо."

Търговските конфликти между САЩ и Китай се превърнаха в голям проблем при оценката на инвестиционната среда, каза Такахаши на пресконференция в Токио. Освен това той сподели, че фондът е предпазлив в инвестирането в японски облигации с падеж под 10 години поради отрицателната доходност.