Във въздуха се надушва промяна

Съдът на ЕС постанови стриктни изисквания за измерването на въздушните замърсители, които променят местните законови рамки

Около 12.6 млн. коли в Европа са засегнати от ограниченията, които вече са въведени или ще бъдат наложени до 2030 г.
Около 12.6 млн. коли в Европа са засегнати от ограниченията, които вече са въведени или ще бъдат наложени до 2030 г.    ©  Reuters
Около 12.6 млн. коли в Европа са засегнати от ограниченията, които вече са въведени или ще бъдат наложени до 2030 г.
Около 12.6 млн. коли в Европа са засегнати от ограниченията, които вече са въведени или ще бъдат наложени до 2030 г.    ©  Reuters
Решението може да принуди националните власти да затегнат екостандартите, като например да затварят центровете на градовете за коли.

"Подходът за заравяне на глава в пясъка, при който някои местни власти опитват да скрият реалното измерение на замърсяването, а не да гарантират, че техните граждани дишат чист въздух, ще спре." Така Йенс Мюлер от брюкселската организация, лобираща за чист транспорт в Европа - Transport and Environment, коментира пред Reuters решението на Съда на ЕС (ECJ) от края на юни, че градовете трябва да се задействат, ако нивата на замърсяване са над нормата дори на едно място, вместо да се вземат предвид усреднените данни за района.

Европейските правителства са под засилен натиск да ограничат въздушните замърсители, особено тези от дизеловите превозни средства, заради опасенията относно трайното отражение върху здравето. И решението на Съда на ЕС може да принуди местните и националните власти да затегнат екостандартите. То може да се разглежда като пореден сигнал в полза на затварянето на центровете на градовете за автомобили, било то временно, докато качеството на въздуха се върне към нормата, или дългосрочно. Тенденцията вече е налице – двадесетина европейски града планират да забранят по-старите дизелови коли през следващото десетилетие. Но това ще излезе скъпо за досегашните собственици на такива превозни средства.

Усреднени данни срещу данни в частност

Настоящият случай, при който Съдът на ЕС заема категорична позиция, е представен на вниманието му от граждани на Брюксел и от природозащитната организация ClientEarth. По принцип европейските закони изискват страните да преценяват нивата на замърсяване предимно в градските области и да вземат мерки, ако определени граници са надминати. Сега Съдът на ЕС трябваше да се произнесе по делото, заведено срещу Брюксел, относно плана на района за качеството на въздуха.

Според съдебното решение, макар властите да могат да избират откъде да вземат проби, трябва да бъдат включени и най-замърсените области. Заключението е, че усредненото измерване от различни части на града не показва точното излагане на гражданите на замърсителите. За да се определи дали дадена граница е надмината в календарната година, е достатъчно нивото на замърсяване да е било по-високо от лимита дори в една-единствена точка за вземане на проби. "Тоест, ако определена станция показва прекомерни нива на отровни субстанции, това ще бъде сметнато за нарушение на стандартите за качеството на въздуха в ЕС независимо от по-доброто състояние на околните области", пояснява Deutsche Welle.

Съдът също така смята, че националните правораздавателни органи имат правомощия да съблюдават местоположението на станциите по контрол на въздуха и могат да наредят на местните власти да гарантират, че те са поставени на правилната локация, включително в районите с най-високи равнища на замърсяване. "Местоположението на точките за вземане на проби е ключово за определянето на качеството на въздуха, особено където нивата на токсичност надхвърлят определена граница", обосновават мнението си съдиите.

Интерпретацията на европейските закони от Съда на ЕС се отнася за всички страни членки. "Сегашното решение подсилва правата на тези, които страдат от високите равнища на замърсяване, като например живеещите до оживени пътища. Ще стане по-лесно да се завежда дело, когато данните от отделните станции са завишени. За шофьорите на дизелови автомобили обаче новините не са добри, тъй като на властите е дадена съвсем точна интерпретация на европейските закони. И ако нищо друго не помогне, често се стига до обсъждане на забраната на дизелите, които са обвинявани за азотните оксиди", пише в анализ на Suddeutsche Zeitung.

Европейските градове взимат мерки

Всяка година в ЕС замърсяването на въздуха води до около 400 000 преждевременни смъртни случая. Някои градове взимат мерки – намаляват броя на големите превозни средства, които влизат в центъра; изграждат "легнали полицаи"; налагат ограничения в скоростта; подобряват обществения транспорт; насърчават жителите да използват велосипеди; въвеждат "зелени зони", чиято цел е да намалят количеството фини прахови частици от трафика; забраняват достъпа на автомобили, изпускащи високи нива на емисии, до основни градски райони. Въпреки това в десетки градове лимитът на ЕС за азотен диоксид е надвишен.

В резултат 24 европейски града ще забранят дизеловите коли през следващото десетилетие, включително 13 града, които ще се откажат изобщо от автомобилите с двигател с вътрешно горене. "Когато дойде 2024 г., дизелите няма да ви карат из Париж и Мадрид, тъй като двете столици ще забранят всички пътнически превозни средства, използващи това гориво. Няколко години след това шофьорите на коли с вътрешно горене ще загубят достъп до Барселона, Лондон и Рим", пише Bloomberg. Пред медиата Андреас Радикс от консултантската фирма Berylls посочва: "Много жители на засегнатите градове, но също така и много от пътуващите за работа, няма да могат да си купят нов автомобил за една нощ. Забраната за шофиране в градовете, без да се усъвършенстват другите видове транспорт, е скъп проблем, за който нито политиците, нито местните власти са намерили достатъчно добър отговор."

По данни на Berylls около 12.6 млн. коли в Европа са засегнати от ограниченията, които досега са въведени или ще бъдат наложени до 2030 г., като този брой включва само автомобили, регистрирани в момента от жители на града, което оставя извън сметките милионите пътуващи на дълги разстояния до работа. Ограничени забрани за по-стари дизели в Париж, Мадрид и Хамбург вече карат много потребители да се отказват от колите на това гориво. Във въздуха се надушва промяна.