Офшорната вятърна енергия има капацитет да покрие световното търсене на електричество

Общите инвестиции в сектора ще бъдат 840 млрд. долара през следващите две десетилетия

Глобалната средна цена на морската вятърна енергия ще се понижи с 40% до 2030 г.

Офшорната вятърна енергия има капацитет да покрие световното търсене на електричество. Това сочи доклад на Международната агенция по енергетика, цитиран от Financial Times. Според него спадащите цени на този вид енергия ще я направи конкурентна на изкопаемите горива през следващото десетилетие, като глобалната й средна цена ще се понижи с 40% до 2030 г.

Международната агенция по енергетика сравнява това с двете ключови тенденции на изминалото десетилетие – добива на евтин шистов газ и ръста на слънчевата енергия. Докладът твърди, че "офшорната вятърна енергия има потенциала да се присъедини към шистовия газ и соларните фотоволтаици по отношение на рязкото намаляване на разходите".

Намаляване на парниковите емисии

Това се случва във време, в което все повече страни, сред които Франция и Великобритания, поемат курс към орязване на парниковите емисии до нетна нула до 2050 г. А тази цел ще изисква огромни инвестиции именно във възобновяемата енергия.

Въпреки че офшорната вятърна енергия съставлява едва 0.3% от глобалните енергийни доставки, според Международната агенция по енергетика до 2040 г. тя може да бъде най-големият източник на енергия в Европа, като годишните нови инсталации на съоръжения ще се увеличат двойно през следващите пет години и петорно до 2030 г.

В момента по-голямата част от световното производство на офшорна вятърна енергия е в Европа, но напоследък Китай регистрира скок във вятърните инсталации. Миналата година страната е въвела в експлоатация най-голям капацитет от вятърни паркове всяка друга държава по света.

Нагоре, нагоре

Общите инвестиции в офшорна вятърна енергия ще бъдат 840 млрд. долара през следващите две десетилетия, прогнозира Международната агенция по енергетика. Но ще се наложат съществени инвестиции в електрически мрежи, за да се посрещне ръстът на производството. "Без съответното разрастване на мрежите, съществува риск огромно количество офшорна вятърна енергия да остане неизползвана", твърди докладът.

Според него офшорната вятърна енергия има техническият потенциал да осигурява 36 000 терават часа енергия на година, което е 50% повече от цялото световно енергийно потребление днес. Като се включат плаващите турбини и турбините по-навътре в морето, това число се покачва значително и офшорната вятърна енергия има потенциала да задоволи 11 пъти световното търсене на електричество до 2040 г.