Неясното бъдеще на палмовото масло в Европа

ЕС ще забрани използването на палмово масло в биогоривата, но Испания продължава да внася милиони тонове от суровината от страни като Индонезия и Малайзия

Въпреки предстоящата забрана екологични групи като Ecologistas en Acción стартираха кампания, целяща прилагането на по-строги и по-спешни мерки по отношение прекратяването на използването на палмово масло в биогоривата
Въпреки предстоящата забрана екологични групи като Ecologistas en Acción стартираха кампания, целяща прилагането на по-строги и по-спешни мерки по отношение прекратяването на използването на палмово масло в биогоривата    ©  Reuters
Въпреки предстоящата забрана екологични групи като Ecologistas en Acción стартираха кампания, целяща прилагането на по-строги и по-спешни мерки по отношение прекратяването на използването на палмово масло в биогоривата
Въпреки предстоящата забрана екологични групи като Ecologistas en Acción стартираха кампания, целяща прилагането на по-строги и по-спешни мерки по отношение прекратяването на използването на палмово масло в биогоривата    ©  Reuters

В продължение на много години биодизелът се лансира в Европа като алтернатива на замърсяващите традиционни горива. В първите години на века ЕС се прицели в тях, като акцентира върху ефектите от използването им върху околната среда. Оттогава организацията задължава страните - членки на съюза, да насърчават употребата на алтернативи. Испания беше една от страните, които реагираха на този призив особено успешно. Страната обаче постепенно започна да губи добрата си репутация заради производството на една конкретна суровина – палмовото масло. През последните години хранителните компании упорито избягваха продукта, твърдейки, че са го елиминирали от процеса на производство на храна.

Суровината обаче вече захранва автомобилите, а голяма част от вината за това е на Испания. Близо 92% от палмовото масло, внесено в страната, се използва при производството на биогорива, а 72% от биодизела, произведен и рафиниран в страната, е от суровината. Това показват данни на Националната комисия по пазари и конкуренция. Същевременно Испания е един от най-големите производители на това биогориво заедно с Холандия и Италия. Това се оказва проблем, тъй като ЕС ще забрани използването на гориво от палмово масло до 2030 г. и употребата му ще започне да се прекратява поетапно от 2023 г.

Екологичният натиск

Въпреки предстоящата забрана екологични групи като Ecologistas en Acción започнаха кампания, целяща прилагането на по-строги и по-спешни мерки по отношение прекратяването на използването на палмово масло в биогоривата. "Испания не е предприела никакви мерки, откакто ЕС започна да преосмисля употребата на биогорива, произведени от палмово масло – няма промяна във вноса и използваните количества", коментира координаторът на екологичната група Розалия Солей. "Проблемът беше бегло споменат единствено в Националния план за енергетика и изменението на климата", добави тя.

Според активистката палмовото масло не е "зелено" решение – то отделя три пъти повече парникови газове от дизеловото гориво и изобщо не е устойчиво. "Трябва да вземете предвид обезлесяването, транспорта, процеса на производство и използването на земята. При създаването на тези монокултури винаги е необходима нова земя и затова въздействието върху околната среда е огромно", казва Солей.

Другият основен проблем за Испания е произходът на суровината. "Основните износители на палмово масло, с които търгуваме за производство на биодизел, са Индонезия и Малайзия - две държави, чиито тропически гори се изгарят и унищожават, за да се засаждат монокултури като палмово масло и подобни зеленчуци с огромни последици за околната среда на глобално ниво", подчертава активистката. Индонезия произвежда повече от 51% от палмовото масло, което Испания внася, докато Малайзия осигурява 19% от вноса. На глобално ниво двете държави контролират 85% от пазара на суровината.

Големите играчи в Европа

Нежеланието да се прекрати употребата на палмово масло при производството на биогорива не е случайно. То представлява съществена част от испанската индустрия - страната е четвъртият по големина производител на биодизел в Европа и седмият на световно ниво. Испания все още е след Германия и Франция, но е близка до нивата на производство на Холандия.

Според данни на Oilworld Испания е най-големият производител на биогорива от палмово масло в ЕС с 43% пазарен дял. Заедно с Италия и Холандия трите държави произвеждат 82% от биогоривата от палмово масло в ЕС. Испанският пазар се контролира от трите петролни гиганта - CEPSA, Repsol и BP.

По-голямата част от рафинираното в Испания палмово масло се използва на вътрешния пазар, въпреки че съществена част от него се и изнася. Например биодизелът представлява 7% от испанския дизел като цяло и въпреки че рафинериите създават биогорива и от други култури като рапица и соя, 72% от цялото производство използва палмово масло. Износът на испанско палмово масло отива главно за Португалия и Франция. Въпреки това при внесени от Индонезия 600 хил. тона едва 28 хил. се изнасят за Португалия, което доказва, че вътрешното потребление доминира в този сектор.

Какво предстои

Като се има предвид значението на този бизнес за испанската промишленост, остава един въпрос - какво ще се случи, когато в крайна сметка страната прекрати производството на биогориво от палмово масло? Към момента ясен план няма. "Като еколози считаме, че палмовото масло не трябва да бъде заменено с друго растително масло. Трябва да стигнем до основата на проблема и да се откажем от потреблението на горивни вещества. Необходимо е да насърчаваме по-отговорното потребление, основаващо се на възобновяема и устойчива енергия", обяснява Солей.

Според Ecologistas en Acción големият проблем е, че решението на Европейския съюз по въпроса не е окончателно и оставя много неизяснени въпроси. "Комисията заключи, че палмовото масло е неустойчиво, но все още съществуват много вратички в закона. Те не са се сблъсквали с големи бизнеси като соевата индустрия и са оставили отворена вратата за повторно етикетиране на палмово масло като зелено биогориво", казва активистката.

Статията е публикувана в рамките на проекта EDJNET, в който "Капитал" е партньор.