Пари срещу край на въглищата

Европейската комисия предлага нова схема, която да принуди страни като България да се насочат към нисковаъглеродна икономика

България може да получи повече средства за компенсация на социалните последици от европейската климатична политика, отколкото предполага размерът й или БВП
България може да получи повече средства за компенсация на социалните последици от европейската климатична политика, отколкото предполага размерът й или БВП    ©  Reuters
България може да получи повече средства за компенсация на социалните последици от европейската климатична политика, отколкото предполага размерът й или БВП
България може да получи повече средства за компенсация на социалните последици от европейската климатична политика, отколкото предполага размерът й или БВП    ©  Reuters

Европейската комисия предвижда общо над 30 милиарда евро за Фонда за справедлив енергиен преход (ФСП). Новият фонд беше представен днес в Страсбург, а целта му е да смекчи социалните последици от европейската климатична политика, която предвижда свиване на емисиите от парникови газове и постигане на климатичен неутралитет към 2050 г. ФСП е част от по-големия Механизъм за справедлив преход, който има още две направления, които ще са насочени към мобилизирането на частни и публични капитали за инвестиции в регионите в преход.

"Предстои ни безпрецедентна трансформация. Тя ще бъде успешна само ако е справедлива и само ако е от полза за всички", каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Като цяло въглищната индустрия присъства в 108 региона на ЕС, като в нея са заети 237 хиляди души. Отделно още много работни места са индиректно свързани с този сектор, а редица индустриални предприятия, които сега участват в Европейската схема за търговия с емисии, също ще са принудени да преструктурират производството си.

ЕК си постави амбицията да насочи общо 1 трилион евро за устойчив климатичен преход в следващите десет години. Половината от средствата се предвижда да дойдат от европейския бюджет, 144 млрд. евро от национално съфинансиране, 143 милиарда от Механизма за справедлив преход, 279 милиарда от Плана за инвестиции за Европа (досега по-известен като плана "Юнкер"), както и 25 милиарда от Европейската схема за търговия с емисии.

От плановете на ЕК се вижда, че в общата сума се включват много малко нови пари, а повечето предвидени средства са всъщност пренасочване на съществуващи фондове или инвестиционни линии. Комисарят по бюджета Йоханес Хан беше категоричен, че специално предвидените "нови пари" за целта са 7.5 млрд. евро. Това е и основната критика към предложения от Европейската комисия Фонд за справедлив преход.

Пари срещу декарбонизация

Фондът за справедлив енергиен преход ще е достъпен за всички страни членки, но средствата от него ще се разпределят по формула, която отчита въглеродната интензивност на икономиките, социалния ефект от прехода към нисковъглеродна икономика и капацитета за усвояване на фондовете. Така България например ще има достъп до повече средства, отколкото размерът или брутният й вътрешен продукт предполагат.

За да получат достъп до средствата от фонда, страните членки трябва да изготвят специални планове за трансформация на регионите, които са засегнати от енергийния преход. Те трябва да са съгласувани с Европейската комисия по подобие на оперативните програми, чрез които се отпускат средствата по структурните фондове на ЕС. Тук институцията прави и директна връзка с Националните климатични планове на страните членки, които целят да очертаят пътя за намаляване на техните емисии от парникови газове до 2030 г.

В публикувания през 2019 г. проект на националния климатичен план на България например нищо конкретно не се казва за съдбата на въглищната енергетика, но от края на миналата година министърът на енергетиката Теменужка Петкова вече публично започна да говори за постепенно закриване на централи и се очаква това да залегне във финалния вариант на плана. Без тези цели да са формулирани ясно обаче, няма как България да иска достъп до средствата от ФСП.

Одобрението на плановете за справедлив преход освен това ще отвори и възможността България да търси средства от Плана за инвестиции в Европа, както и от специалните кредитни линии на Европейската инвестиционна банка (това са т.нар. втори и трети стълб на механизма за справедлив преход).

Колко ще са разполагаемите средства

ФСП се предвижда да разполага със 7.5 млрд. евро, като страните членки трябва да отделят още 11.25 мрлд. евро от кохезионните си фондове и допълнително собствено съфинансиране. Целта е общата сума да стигне над 30 млрд. евро.

ФСП ще финансира три направления: стимулиране на запазването (например помощ за предприятия да намалят емисиите си) и създаване на нови работни места в засегнатите региони, преквалификация и справяне с екологичните и инфраструктурните последици от енергийния преход (например рекултивация на мини). Тоест фондът няма да може да се използва директно за инвестиции в нови енергийни мощности. За тях ще се търсят средства от другите две направления в Механизма за справедлив преход. Едното е специална инвестиционна схема, която цели да мобилизира 45 млрд. евро публични и частни фондове, като предоставя гаранции и субсидиране на заеми. Второто направление ще е насочено към държавните и местните власти, които ще могат да ползват специална кредитна линия от Европейската инвестиционна банка. Тя ще е в размер на 25-30 млрд евро.

Голямата разлика при Фонда за справедлив преход е, че той ще позволява грантове да се насочват и към частни предприятия за инвестиции – нещо, което сега не е позволено по правилата на кохезионните фондове. Това ще помогне на въглеродно интензивни индустрии – например производството на цимент в България, да модернизират производството си, така че да са по-малко засегнати от очакваното поскъпване на цената на правата за емисии на парникови газове.