Нежеланата роля на въглищата в Европа

ЕС има амбициозни климатични цели, а ключова стъпка за постигането им е намаляването употребата на въглища

Към момента 28% от емисиите на въглероден диоксид на континента идва от близо 600-те въглищни електроцентрали, които все още работят в ЕС, като те са позиционирани предимно в Германия и Полша
Към момента 28% от емисиите на въглероден диоксид на континента идва от близо 600-те въглищни електроцентрали, които все още работят в ЕС, като те са позиционирани предимно в Германия и Полша    ©  Reuters
Към момента 28% от емисиите на въглероден диоксид на континента идва от близо 600-те въглищни електроцентрали, които все още работят в ЕС, като те са позиционирани предимно в Германия и Полша
Към момента 28% от емисиите на въглероден диоксид на континента идва от близо 600-те въглищни електроцентрали, които все още работят в ЕС, като те са позиционирани предимно в Германия и Полша    ©  Reuters

В съвременния свят на високите технологии въглищата може да изглеждат като отживелица, но те все още далеч не са нещо от миналото. Електроцентралите на въглища все още осигуряват значителна част от световното производство на електроенергия. В Европа енергийният сектор се трансформира динамично, движен от прогреса във възобновяемата енергия и строгите политики за въглеродните емисии. Важна стъпка в амбициите на ЕС по отношение на изменението на климата се явява това колко бързо и решително действат страните членки в ограничаването на използването на въглища. Към момента 28% от емисиите на въглероден диоксид на континента идва от над 600-те въглищни електроцентрали, които все още работят в ЕС, като те са позиционирани предимно в Германия и Полша.

Амбициозните планове

На заседанието на Европейския съвет, проведено на 12 декември миналата година, държавите - членки на съюза, обявиха 2050 г. като целева година за постигане на климатичен неутралитет. В новата зелената сделка, представена предния ден, председателят на комисията Урсула фон дер Лайен призовава за ускоряване на усилията в тази посока. От въглища се произвежда 14% от електроенергията в ЕС, като същевременно това производство допринася за 28% от емисиите на въглероден диоксид. В тази връзка Фон дер Лайен призовава "за по-бързи и по-решителни действия".

За щастие Европа почти е спряла изграждането на въглищни електроцентрали, макар над 600 все още да са в експлоатация. По-специално заслуги за това имат две държави - Германия и Полша, като те допринасят за половината от потреблението на въглища в ЕС. Огромното предизвикателство пред тези две държави не може да бъде посрещнато без по-добра европейска координация. В случая на Полша, както и на други източноевропейски държави, ще е необходима и финансова подкрепа.

Същевременно политиката на Германия за отказ от ядрени мощности не трябва да бъде критикувана, тъй като страната всъщност намалява производството на електроенергия от въглища. Германското правителство наскоро представи и програма за постепенно спиране на дейността на въглищните централи до 2038 г.

Непропорционалната тежест на Германия и Полша не освобождава другите държави от техните отговорности, но ангажиментът им изглежда по-скоро неравномерен, сравнен с тези на другите страни. Докато през 2000 г. Великобритания все още изгаряше между два и три пъти повече въглища от Франция, потреблението на Острова сега е по-ниско от това на Франция от 2017 г., отчасти благодарение на въвеждането на фиксирана цена за въглеродните емисии. Въпреки че в Европа те се повишават, все още не са достатъчно високи, за да имат значителен ефект върху употребата на въглища.

Потребление на въглища в страните от ЕС през 2018 г., в млн. тонове нефтен еквивалент

Статията е публикувана в рамките на проекта EDJNET, в който "Капитал" е партньор.