Институтът IFO очаква стотици милиарди производствени загуби в Европа

Ако блокирането на дейността продължи над месец, щетите ще са рекордни за ЕС

Има спешна нужда компаниите да предприемат предпазни мерки, които биха им позволили да възобновят производството и едновременно с това да ограничат разпространението на епидемията
Има спешна нужда компаниите да предприемат предпазни мерки, които биха им позволили да възобновят производството и едновременно с това да ограничат разпространението на епидемията    ©  Reuters
Има спешна нужда компаниите да предприемат предпазни мерки, които биха им позволили да възобновят производството и едновременно с това да ограничат разпространението на епидемията
Има спешна нужда компаниите да предприемат предпазни мерки, които биха им позволили да възобновят производството и едновременно с това да ограничат разпространението на епидемията    ©  Reuters

Борбата срещу коронавируса ще доведе до производствени загуби за стотици милиарди евро за страните в Европа. Това показват последните изчисления на германския институт IFO. "Освен медицински причини съществуват и икономически причини за инвестиране на огромни суми в здравеопазването. Това би помогнало за овладяване на епидемията и в същото време ще ни позволи постепенно да премахнем забраните за бизнеса и училищата", казва президентът на организацията Клеменс Фуст. Институтът разглежда Великобритания, Италия, Испания, Франция, Австрия и Швейцария, като се спира отделно на опасностите за Германия.

Според Фуст има спешна нужда компаниите да предприемат предпазни мерки, които биха им позволили да възобновят производството и едновременно с това да ограничат разпространението на епидемията. "Ако спирането продължи повече от месец, производствените загуби бързо ще достигнат измерения, които ще са далеч повече от предишните рецесии или природни бедствия, поне в историята на Европейския съюз."

Институтът е изчислил колко добавена стойност се губи, ако производството бъде прекъснато - за два месеца сумата е между 950 млрд. и 1.66 трлн. евро в разглежданите седем държави. Той също така оценява последващи разходи от забавено връщане към нормална икономическа дейност или от трайна обезценка в резултат на фалити или загуба на бизнес по време на кризата.

Сметката по държави

Ако икономиката на Германия е блокирана за два месеца, щетите ще варират от 255 до 495 млрд. евро, в зависимост от сценария. Това означава, че продукцията за годината ще се свие със 7.2 до 11.2 процентни пункта. "Най-добрият сценарий предполага, че производството ще намалее до 59.6% за два месеца, ще се възстанови до 79.8% през третия месец и накрая ще се върне до 100% през четвъртия месец. "Ако това частично спиране се разшири до трети месец, загубите стигат до 354 - 729 млрд. евро, което означава загуба на растеж от 10 до 20.6 процентни пункта", казва Фуст.

Според изчисленията само едноседмично удължаване на частичното спиране ще доведе до допълнителни щети от 25 до 57 млрд. евро.

"Кризата причинява и големи изкривявания на пазара на труда, които са по-лоши дори от тези в разгара на финансовата криза." Според сценариите на института до 1.4 млн. работни места на пълен работен ден могат да бъдат съкратени и повече от 6 млн. служители могат да преминат на непълен работен ден.

Два месеца частично закриване на предприятията във Великобритания ще доведат до загуби от 193 млрд. до 328 млрд. евро. Това ще намали годишното производство с от 7.7 до 13 процентни пункта. Ако спирането се удължи до три месеца, щетите достигат до 271 - 480 млрд. евро, или загуба от растеж от 10.7 - 19 процентни пункта. Само удължаването на една седмица във Великобритания ще доведе до допълнителни разходи 19 - 38 млрд. евро.

В Италия, която е най-силно засегната, институтът изчислява, че двумесечно частично спиране ще струва от 143 до 234 млрд. евро, в зависимост от сценария, и ще ограничи растежа със 8 - 13.1 пр. пункта за година. Ако прекратяването на дейността се удължи до три месеца, загубите нарастват до 200 - 342 млрд. евро. Само удължаването със седмица в Италия ще доведе до допълнителни щети от 14 - 27 млрд. евро.

В Испания, която е силно засегната от вируса, институтът очаква двумесечно спиране да доведе до производствени загуби за 101 - 171 млрд. евро, като по този начин намали годишния ръст с 8.1 - 13.8% пр. пункта. С прекратяване от три месеца разходите достигат 141 - 250 млрд. евро. Удължаването с една седмица в Испания ще доведе до допълнителни разходи от 10 до 20 млрд. евро.

За Франция институтът очаква период на спиране от два месеца да доведе до загуби от 176 до 298 млрд. евро, в зависимост от сценария, и да намали годишния обем със 7.3 - 12.3 процентни пункта. Три месеца без работа ще означават производствени загуби от 247 до 436 млрд. евро, или 10.2 - 18 пр. пункта загубен растеж. Удължаването с една седмица на блокадата ще доведе до допълнителни щети от 18 до 35 млрд. евро.

В Австрия институтът изчислява производствени загуби от 34 до 57 млрд. евро при частична блокада от два месеца. Това намалява годишния темп на растеж с 8.5 - 14.2 процентни пункта. Ако спирането се удължи до три месеца, разходите стигат до 47 - 83 млрд. евро, което означава загуба на растеж от 11.9 до 20.9 пр. пункта. Удължаване само с една седмица ще доведе до допълнителни разходи от 3 до 7 млрд. евро.

За Швейцария сметките показват, че два месеца частично затваряне ще означава щети за 49 - 81 млрд. евро, според сценария, което ще намали годишния ръст със 7.8 - 12.9 пр. пункта. Ако блокадата продължи три месеца, загубите нарастват до 69 - 119 млрд. евро, или загуба на ръст от 11 до 19 пр. пункта. Седмично удължаване ще струва между 5 и 10 млрд. евро.