Каква е икономическата цена на пандемията

Над 10 трлн. долара ще са загубите на световния БВП през тази и миналата година

Икономическият резултат от пандемията covid-19 трудно може да се изчисли. Нека опитаме все пак. Полезна отправна точка е докладът за глобалните икономически перспективи, публикуван през миналата седмица от Световната банка. Експертите изчисляват, че световната икономика вероятно се е свила с 4.3% през 2020 г., спад, който може да се сравни само с Голямата депресия и двете световни войни. Но дори това число скрива огромните щети, които пандемията нанесе. Индексът на световната икономика измерва падането от мястото, където светът е бил преди пандемията, а не от мястото, където би трябвало да се намираме, ако вирусът не се беше разпространил.

По-коректното сравнение

За да се изчисли този по-голям спад, икономистите се нуждаят от оценка на това как трябваше да се развие глобалният БВП при липсата на covid-19. Една проста изходна линия е прогнозата на Световната банка, публикувана този път миналата година, когато все още никой не беше наясно с дебнещата вирусна заплаха. Тогава Световната банка очакваше глобалният БВП да се увеличи с 2.5% през 2020 г. до 86 трлн. долара. В сравнение с това число, недостигът на глобален БВП през миналата година вероятно е бил по-скоро 6.6%, а не 4.3%. Това се равнява на около 5.6 трлн. долара (при пазарните обменни курсове и цените, преобладаващи през 2010 г., които банката използва за аналитични удобства).

През 2021 г. световната икономика се очаква да расте необичайно бързо, прогнозират от банката, благодарение на въвеждането на ваксините. Но дори прогнозите им да се сбъднат и да не се случват допълнителни бедствия, нивото на продукцията през 2021 г. ще остане с 5.3% под предпандемичните прогнози на банката: допълнителен недостиг от почти 4.7 трлн. долара (виж графиката).

153 са икономиките, които са произвели по-малко през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

Реалните щети

Съберете тези две числа и разходите за covid-19 тази и последна година ще възлязат на около 10.3 трлн. долара в нереализирана продукция: стоки и услуги, които светът би могъл да произведе, ако беше незасегнат от пандемията. Това са, меко казано, много пари. Само САЩ и Китай имат годишен брутен вътрешен продукт от над 10 трлн. долара. Сто петдесет и три са страните, които са произвели по-малко през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Преобразувани в акции, 10.3 трлн долара са достатъчни за закупуването на десетте най-големи компании в света, включително Amazon, Apple и Saudi Aramco. Достатъчно е също така да закупите всичките имоти в Ню Йорк девет пъти.

Над 2 трлн. долара от загубите ще бъдат понесени от еврозоната, а САЩ - 1.7 трлн. Сред развиващите се страни Индия ще понесе най-голямата загуба - около 950 млрд. долара (въпреки че прогнозата на банката за растежа на Индия през 2021 г. изглежда прекалено песимистична). Въпреки че китайската икономика е много по-голяма от тази на Индия, тя ще претърпи по-малък спад в БВП от около 680 млрд. долара.

Цената, която ще трябва да платим

Дори тези колосални числа обаче занижават цената, която ще трябва да платим. Икономическите щети в крайна сметка няма да бъдат ограничени до тази и миналата година. Световната банка очаква глобалният брутен вътрешен продукт през 2022 г. да остане с 4.4% под прогнозите от преди пандемия. Институцията се притеснява от трайно увреждане на инвестициите, човешкия капитал и следователно потенциала за растеж на световната икономика. Притеснява се също, че дългът, който правителствата и компаниите са взели, за да им помогнат да преодолеят пандемията, може да навреди на растежа в бъдеще.

Има и друга причина, поради която тези данни подценяват икономическия спад. Ако пандемията никога не се беше случила, световният БВП не само би бил по-висок, но и би бил различен. Вместо маски, тестове, ваксини, софтуер за видео разговори и доставки на колети, световната икономика би произвела други артикули и услуги. Тъй като пандемията е толкова вредна за здравето и обществото, струва си да се отклонят огромни ресурси за борба с нея - тези усилия също имат огромна икономическа стойност. Но ако вирусът никога не се беше разпространил, същите тези усилия биха били излишни, което би ги направило разход, който светът щеше да спести.

Каре

От Капитал

По-слаби очаквания за растежа

Световната банка смята, че се увеличава вероятността да се стигне до "изгубено десетилетие" за глобалната икономика. Банката понижи очакванията си за световната икономика, като обяснява решението си с по-слабата търговия и инвестиции, причинени от несигурността в резултат на пандемията, заедно с прекъсвания в образованието.

Преди пандемията банката прогнозира, че потенциалният глобален растеж между 2020 и 2029 г. ще се забави до средногодишно 2.1% от 2.5% през предходното десетилетие в резултат на застаряването на населението и по-ниския ръст на производителността. Сега банката понижи прогнозата си до 1.9%.

Очаква се пандемията да има дълготрайни негативни ефекти за световната икономика, което може да задълбочи забавянето, което вече беше прогнозирано от международната финансова институция преди началото на пандемията. Експертите на Световната банка са на мнение, че светът може да се изправи пред "десетилетие на разочароващ растеж", ако не бъдат извършени обхватни реформи.

Краткосрочните перспективи остават много несигурни. Неблагоприятен сценарий, при който заразените продължават да нарастват, а разпространението на ваксините се забави, може да ограничи ръста на световната икономика до 1.6% през 2021 г.