Страни са оказвали натиск за промяна на ключов доклад на ООН за климата

Саудитска Арабия, Япония и Австралия са сред държавите, поискали да се смекчи заключението, че трябва бързо прекратяване на употребата на изкопаеми горива

Страни са опитвали да променят ключов доклад на ООН за начините за справяне с климатичните промени, показват "изтекли" документи, до които е получила достъп британската ВВС. Тези документи разкриват, че Саудитска Арабия, Япония и Австралия са сред държавите, които са поискали от ООН да смекчи заключението, че е необходимо бързо да се прекрати употребата на изкопаеми горива. Също така някои богати икономики са поставили под въпрос нуждата да се подкрепят финансово по-бедните страни, за да направят преход към "зелени" технологии.

Това се случва дни преди провеждането на Конференцията на ООН по изменението на климата COP26 в Глазгоу, където се очаква светът да поеме съществени ангажименти за забавянето на климатичните промени. Докладът с препоръките на учени се публикува на всеки 6 - 7 години от Междуправителствения панел за климатични промени (IPCC) - орган на ООН, който е натоварен с научната оценка на промените в климата. Документът се използва от правителствата, за да решат какви действия да предприемат, и последният доклад ще бъде важна част от преговорите по време на COP26.

Петрол и въглища

ВВС пише, че няколко страни и организации са изказали позиция, че светът не трябва да намалява употребата на изкопаеми горива толкова бързо, колкото препоръчва докладът. Съветник на саудитското министерство по петрола е поискал да бъдат изтрити фрази в текста като "необходимостта от спешни и ускорени действия". Освен това Саудитска Арабия е настоявала да се премахне заключението, че "фокусът на декарбонизацията в енергийния сектор трябва да бъде върху бързото преминаване към нулево въглеродни източници и спиране на използването на изкопаемите горива". Висш австралийски правителствен представител пък е отхвърлил препоръката за затварянето на въглищните електроцентрали.

Високопоставен учен от Индийския институт по изследване на минното дело и горивата, който е свързан с индийското правителство, предупреждава, че въглищата вероятно ще останат в основата на генерирането на енергия още десетилетия заради "огромните предизвикателства" пред осигуряването на достъпно електричество. Същевременно няколко страни се изказват в подкрепа на новите и в момента скъпи технологии за улавяне и складиране на въглероден диоксид. Саудитска Арабия, Китай, Австралия и Япония - все големи производители или потребители на изкопаеми горива, както и организацията на производителките на петрол ОПЕК заявяват, че поддържат този вид технология.

Финансови помощи, ядрена енергия и месо

Голяма част от коментарите на Швейцария са насочени към редактирането на части от доклада, които твърдят, че развиващите се държави ще се нуждаят от финансова помощ от богатите икономики, за да намалят емисиите си. Австралия също посочва, че климатичните обещания на бедните страни не зависят напълно от получаването на външна финансова подкрепа. На климатичната конференция в Копенхаген през 2009 г. беше решено, че развитите държави ще осигуряват по 100 млрд. долара на година за развиващите се страни до 2020 г., но тази цел все още не е постигната.

Няколко източноевропейски страни казват, че докладът трябва да е по-положителен за ролята, която може да има ядрената енергия в изпълнението на климатичните цели. Индия пък е недоволна, че "почти всички глави в документа съдържат двойственост относно ядрената енергия", и настоява, че това е една "доказала се технология", която има "добра политическа поддръжка освен в няколко държави".

По въпроса с консумацията на месо Бразилия и Аржентина, които са две от най-големите производителки на телешки продукти, се обявяват против твърденията в доклада, че намаляването на употребата на месо е важно за съкращаването на емисиите. Двете държави призовават за изтриването или редактирането на някои пасажи в текста, които описват "диетата, базирана на растения" като от значение за справянето с климатичните промени или които наричат телешкото месо "високовъглеродна" храна.