САЩ се отказват да въвеждат мита за страни от ЕС заради дигиталните данъци

Целта е да бъде постигната глобалната данъчна сделка

САЩ няма да въвеждат мита за пет европейски държави заради техните дигитални данъци, засягащи основно американските технологични гиганти. Този ход цели да се улесни приемането на глобалната сделка за минимален корпоративен данък, предложена от Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), съобщава Financial Times.

Великобритания, Франция, Италия, Испания и Австрия, които са част от страните, въвели дигитални данъци, се споразумяха преди дни да създадат система от кредити за мултинационалните компании. Според новото споразумение компания, която е платила по-високи данъци през 2022 г., отколкото би платила, ако сделката на ОИСР беше в сила, ще получи кредит, който ще може да използва при бъдещи данъчни облагания в страната. Това споразумение ще е валидно до 2023 г., когато се очаква новите правила да влязат в сила.

В замяна на това споразумение САЩ се съгласяват да не въвеждат търговски мита срещу тях. Вашингтон смяташе да въведе митата в отговор на дигиталните данъци с основанието, че те дискриминират американските компании. Това споразумение не се отнася до Турция и Индия, които също са сред страните, въвели дигитален данък.

"Постигнахме споразумението си относно данъците върху цифровите услуги във връзка с историческото глобално споразумение на ОИСР, което ще помогне да се сложи край на надпреварата за многонационално корпоративно данъчно облагане чрез изравняване на условията за корпоративен данък", казва американският търговски представител Катрин Тай. Но отбелязва, че САЩ ще продължат да се противопоставят на прилагането на едностранни дигитални данъци.

По думите на британския финансов министър Риши Сунак Великобритания винаги е имала намерението да премахне своя данък за сметка на глобална сделка. "Това споразумение означава, че нашият данък върху цифровите услуги е защитен, докато се придвижваме към 2023 г., така че неговите приходи могат да продължат да финансират жизненоважни обществени услуги", казва той.

Предложението на ОИСР

Сделката, предложена от ОИСР, е най-голямата ревизия на корпоративния данък от повече от един век. Тя включва 15% минимален глобален корпоративен данък, както и нови правила, които да принудят фирмите да декларират своите печалби и да плащат повече в страните, в които извършват своята дейност. Основната цел на тази сделка е да се прекрати практиката големите корпорации да регистрират свои клонове в страни с ниски данъци, където впоследствие да декларират всички свои печалби, макар приходите да идват от продажби в други страни.

По-рано този месец 136 държави подкрепиха идеята за минимален корпоративен данък. Сред тях са Ирландия, Унгария и Естония, които преди това се противопоставяха корпоративният данък да бъде увеличен на 15%, тъй като се боят, че това може да намали конкурентоспособността на по-малките страни.

След постигането на споразумението относно дигиталния данък най-голямата пречка пред предложението на ОИСР остава възможността Конгресът на САЩ да откаже да ратифицира споразумението, което отново може да повиши опасността от търговска война относно данъчното облагане.