Производството на вятърна електроенергия в Европа е застрашено

Спадът на скоростта на вятъра е свързан с "глобалното затихване" и изменението на климата, казват учените

Силата на вятъра, духащ в Северна Европа, е намаляла средно с 15% на места тази година, според данни, събрани от независимата група за моделиране на времето Vortex. Причината е неясна, казват учените, но едно възможно обяснение е явление, наречено "глобално затихване". Затихването представлява намаляване на средната повърхностна скорост на вятъра поради изменението на климата.

"Тенденциите в скоростта на вятъра в близост до повърхността по целия свят сочат, че ветровете като цяло са отслабнали над сушата през последните няколко десетилетия, казва Пол Уилямс, професор по атмосферни науки в University of Reading. Това предполага, че явлението е част от истинска дългосрочна тенденция, не циклична променливост."

Едно от обясненията може да бъде, че "изменението на климата затопля полюсите по-бързо от тропиците в долните слоеве на атмосферата", отбеляза Уилямс. Това би довело до намаляване на топлинния вятър на ниски надморски височини.

Прогнозите на Междуправителствената група на ООН по изменението на климата подкрепят тази тенденция. Очаква се скоростта на вятъра над Западна, Централна и Северна Европа да спадне с 10% през летните месеци до 2100 г., въз основа на затопляне от 1.5° С над прединдустриалните нива.

Проблем за възобновяемата енергия

По-малкото вятър има пряко въздействие върху количеството електроенергия, което може да се генерира от многото вятърни паркове в цяла Европа. През март тази година Великобритания преживя най-дългия период на ниска мощност на вятъра от повече от десетилетие насам.

Изходната мощност като процент от общия инсталиран капацитет е била средно едва 11% между 26 февруари и 8 март, според енергийната компания Drax. На 6 септември във Великобритания вятърът е осигурил едва 2.5% от производството на електроенергия в сравнение със средно 18% през последната година. Това доведе до включването на една от последните останали електроцентрали в страната, за да се компенсира недостигът.

Тенденцията заплашва обещанието на Лондон производството на електроенергия да бъде неутрално по отношение на въглерода до 2035 г., тъй като разчита на изкопаеми горива за допълване на енергийните си нужди.

Газът осигурява около 40% от общото производство на електроенергия във Великобритания. Цената на суровината достигна рекордни нива заради скока в търсенето заради глобалното възстановяване от пандемията и по-ниските от обичайните европейски запаси в газохранилищата.

Въпреки спада на вятърната енергия, анализът на независимия Център за изследване на енергията и чистия въздух установи, че производството на електроенергия от източници с нулеви въглеродни емисии е спестило сметки за газ в размер 33 млрд. евро в целия ЕС.