Български компании могат да получат финансиране за междурегионални инвестиции в иновации

ЕК отпуска за целта 145 млн. евро през тази и следващата година

Очаква се половината бюджет да бъде заделен за по-слабо развитите региони
Очаква се половината бюджет да бъде заделен за по-слабо развитите региони    ©  Reuters
Очаква се половината бюджет да бъде заделен за по-слабо развитите региони
Очаква се половината бюджет да бъде заделен за по-слабо развитите региони    ©  Reuters

Европейската комисия обяви първата покана за подаване на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновации (I3). Той е насочен към инвестиции за ускоряване на навлизането на пазара и увеличаване на нивата на готовност за високи технологии. Инструментът е нов за периода 2021 - 2027 г. и по него ще бъдат предоставени 570 млн. евро в подкрепа на комерсиализацията и увеличаването на мащаба на междурегионални иновационни проекти в общи приоритетни области за "умна" специализация. Брюксел иска по този начин да насърчи изграждането на европейски вериги за създаване на стойност, в които сближаването има силно присъствие. Очаква се половината от бюджета да бъде заделен за по-слабо развитите региони.

Кой може да кандидатства?

Финансирането ще подкрепя партньорства между изследователи, компании, гражданското общество и публичните администрации, за да се определят и прецизират общите сфери за инвестиции. Ще бъдат подкрепени и полезните взаимодействия с действията по "Хоризонт Европа" и програмата за единния пазар. Бюджетът за тази и следващата година по I3 е 145 млн. евро.

Кандидатите могат да подават проекти по две направления:

- Финансова и консултантска подкрепа за инвестиции в междурегионални иновационни проекти (например създаване на портфолио, клъстерна специализация и др.)

- Финансова и консултантска подкрепа за развитието на вериги за създаване на стойност в по-слабо развитите региони (например увеличаване на капацитет и привличане на чуждестранни инвестиции и др.)

Повече информация за възможностите за кандидатстване може да бъде получена на 9 декември, 10.30 ч. (CET), в информационния ден (онлайн) на ЕК. За регистрация може да видите повече информация тук.