(Пре)зрялост

Създаването на "нови" пълнолетни няма да обърне тенденцията за бързо застаряване на хората в Япония

Повече от 29% от населението на Япония е на възраст над 65 години
Повече от 29% от населението на Япония е на възраст над 65 години
Повече от 29% от населението на Япония е на възраст над 65 години    ©  Shutterstock
Повече от 29% от населението на Япония е на възраст над 65 години    ©  Shutterstock

Въпреки че населението на Япония продължава да застарява, през 2022 г. най-младите възрастни в страната ще се подмладят. В началото на април възрастовата граница за придобиване на пълнолетие ще бъде свалена от 20 на 18 години на базата на поправка в гражданския кодекс, приета през 2018 г. На практика така ще бъдат създадени, грубо казано, около 2 млн. "нови" възрастни само за една нощ. Това е първата подобна промяна от 1876 г., когато е фиксирана досегашната граница на пълнолетието. Тя е последваща стъпка, след като през 2016 г. минималната възраст за гласуване на избори бе намалена от 20 на 18 години.

Въпросните нови пълнолетни вече ще могат да извършват най-различни дейности "за възрастни" без съгласието на своите родители - от кандидатстване за кредитни карти и банкови заеми до сключване на договори за наем на жилища и за тарифни планове мобилни оператори. Може би най-важното е, че 18-годишните ще могат да се женят без подписите на своите бащи и майки. В момента жените над 16 години и мъжете над 18 могат да сключат брак, но само с разрешение на родителите си. За съжаление на много тийнейджъри те все още няма да могат да пият алкохол и да пушат легално. За този тип дейности долната граница остава 20 години.

Правителството в Токио се надява, че настоящата промяна ще насърчи младите хора да станат по-активни в обществения живот и може би заедно с техните нови законни партньори да се активизират и в своите спални (само около 2% от децата в Япония се раждат без брак). Но настоящата кохорта от нови възрастни засега няма да предизвика съществена промяна в "посивяващата" демография на страната.

Япония вече е най-застаряващата държава в света: повече от 29% от населението е на 65 години или нагоре (в Италия, която е на второ място, това число е 23%; в САЩ е 17%, във Великобритания - 19%). Причината за това до голяма степен е, че в "третата" възраст навлиза "бейби бум" поколението - кохорта от около 8 млн. души, родени между 1947 и 1949 г. Тези хора ще започнат да навършват 75 години през следващата година.

Много японци остават активни до старини. Почти половината от хората между 65 и 69 години и една трета от навършилите 70-74 все още работят. Японското общество по геронтология дори призовава за смяна на терминологията, като предлага възрастта между 65 и 74 години да бъде класифицирана като "предстарост". Но след 75 години картината значително се променя. Само около 10% от тези "пенсионери в напреднала възраст" продължават да се трудят. Разходите за медицинско обслужване и дългосрочни грижи рязко скачат, което е изключително тревожна перспектива за държава, която вече отделя около 11% от своя БВП за здравеопазване.

Правителството на Япония извършва плавни реформи, за да намали тези разходи. От октомври 2022 г. хората на 75 и повече години, които имат годишен доход поне 2 млн. йени (18 000 долара), ще трябва да плащат 20% от своите медицински разходи от собствения си джоб - два пъти повече от сумата, която дават в момента. Вероятно ще последват и по-дълбоки промени, които ще пренастроят системата за социално осигуряване така, че да обслужва задаващото се ново общество на "супервъзрастните". Правителството също така се опитва да се бори със спадащата раждаемост в страната чрез стимули - от април 2022 г. държавното здравно осигуряване ще покрива разходите за лечение на безплодие.

Пандемията също се отразява изключително негативно върху прираста на населението. През 2020 г. в Япония са се родили само 841 хил. бебета, което е най-малката стойност, откакто се води такава статистика, а населението на страната намалява с 532 хил. души, което е най-голямата стойност за всички времена. Броят на сватбите спада с 12%. Специалистите по демография предвиждат, че числата за 2021 г., които ще бъдат обявени през 2022 г., ще се покажат едва около 770 хил. родени бебета - стойност, която Япония е очаквала да достигне най-рано след 15 години.

За много млади японци пандемията само усилва усещането за несигурност, което ги обезкуражава да имат повече деца. Пълнолетието, както скоро ще разбере новата кохорта, е изпълнено с предизвикателства.

2021, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved