Светът трябва да прекрати ваксинния апартейд

Всички нации трябва да работят заедно, за да превъзмогнат пандемията и да постигнат справедливо и приобщаващо възстановяване, казва Сирил Рамафоса, президент на Република Южна Африка

Несправедливото разпределяне на ваксини oзначава, че възстановяването ще бъде неравномерно и потенциално краткосрочно, предупреждава Сирил Рамафоса
Несправедливото разпределяне на ваксини oзначава, че възстановяването ще бъде неравномерно и потенциално краткосрочно, предупреждава Сирил Рамафоса
Несправедливото разпределяне на ваксини oзначава, че възстановяването ще бъде неравномерно и потенциално краткосрочно, предупреждава Сирил Рамафоса    ©  The Economist
Несправедливото разпределяне на ваксини oзначава, че възстановяването ще бъде неравномерно и потенциално краткосрочно, предупреждава Сирил Рамафоса    ©  The Economist
Несправедливото разпределяне на ваксини означава, че възстановяването ще бъде неравномерно и потенциално краткосрочно.

Историята за Троянската война съдържа перфектната алегория за безпомощността на човечеството срещу природните сили. Неблагоприятни ветрове, а не липсата на войници или въоръжение блокират гръцката армада в малко крайбрежно пристанище, което пречи на атаката по Троя.

Най-тежката глобална здравна криза през това столетие - пандемията от коронавирус, по подобен начин ни хвана неподготвени. Точно както ветровете блокират древните гърци в Аулис, така и пандемията попречи на нашите планове да сложим край на бедността, да насърчим приобщаващия икономически растеж и да намалим неравенството.

Пандемията извади наяве крехкостта на глобалните икономика и общество. Тя постави под въпрос идеята, че по-богатите страни могат успешно да се изолират от тежкото положение на развиващия се свят. Въпреки че появата на ваксините срещу коронавирус разшири границите на надеждата за устойчиво глобално възстановяване, несправедливото им разпределение означава, че това възстановяване ще бъде неравномерно и потенциално краткосрочно. Ако светът иска да превъзмогне пандемията през 2022 г., трябва да се сложи край на ваксинния апартейд.

Това ще изисква един по-прогресивен подход спрямо интелектуалната собственост, свързана с ваксините. Осигуряването на достъп до медицински доставки за всички ще изисква заедно с други мерки и позволяването и разширяването на ваксинното производство в развиващите се икономики. COVID-19 изостри бедността, безработицата и застоя в развитието на големи райони по света. За да дадем ефективен отговор, трябва да увеличим социалните разходи за здравеопазване и подпомагане, да подсилим здравните системи, да предприемем масови програми за създаване на работни места и да изградим устойчивост в общностите.

Правителствата в страните с ниски и средни доходи ще трябва да подемат инициативата за агресивни инвестиции в инфраструктура, ускоряване на индустриализацията и въвеждане на стимулиращи растежа реформи. Докато глобалната търговия продължава да се възстановява, държави и компании ще търсят инвестиции и бизнес възможности извън дома. Развиващите се икономики, особено тези на африканския континент, ще могат да се позиционират като нови граници за растеж, по-специално в инфраструктурата, минното дело, възобновяемата енергия, информационните технологии, земеделието и "зелената" икономика.

Прилагането на Африканската континентална зона за свободна търговия ще набере инерция, като въведе най-голямата зона за свободна търговия в света в пълен режим на работа. Развиващите се икономики ще продължат да защитават тезата, че официалната помощ за развитие не замества увеличените преки чужди инвестиции, които са по-устойчиви, създават повече възможности и носят ползи както за инвеститорите, така и за държавите получателки.

Ще се поднови вниманието към Целите за устойчиво развитие и към мобилизирането на ресурси в помощ на по-бедните страни, за да ги изпълнят. Ще увеличим усилията за адаптиране към и за смекчаване на ефектите от климатичните промени. Много по-голяма поддръжка трябва да бъде предложена на държавите с ниски и средни доходи, които са най-уязвими за последиците от климатичните промени, макар че носят най-малка отговорност за тях.

В един взаимосвързан свят има спешна нужда от по-голямо сътрудничество между Севера и Юга относно бъдещата пандемична готовност и системите за ранно известяване. Коронавирусът осветли жалкото материално състояние на бедните, маргинализираните и потиснатите. За да излезем успешно от тази криза, трябва да бъде затвърдена и задълбочена социалната връзка между гражданите и държавата. При справянето както с пандемията, така и с икономическото възстановяване правителствата трябва да се покажат като достойни за доверието на своя народ.

На глобално равнище алтруизмът, който сближи общностите и обществата в началото на пандемията, ще се задълбочи, докато работим за превъзмогването на вътрешните и глобалните предизвикателства, включително базираното на пола насилие, расизма и ксенофобията. За да постигнем целите си, социалната солидарност трябва да надмогне тесните лични интереси. Тази солидарност трябва да бъде неделима и безусловна. Трябва да бъде базирана на взаимно уважение и взаимна отговорност.

Силата на солидарността

Не можем повече да извръщаме очи от неравенството, което пречи на всички човешки същества да водят един достоен и благополучен живот. 2022 г. трябва да бъде повратна точка, в която ние не само да преодолеем унищожителната пандемия, но и да постигнем устойчиво, справедливо и приобщаващо глобално възстановяване. Нека бъде година, в която ще впрегнем силата на солидарността, за да осъществим едно по-равноправно и по-устойчиво бъдеще, което не изоставя нито една страна, общност или човек.

2021, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

Все още няма коментари
Нов коментар