WEF: Топ 3 рисковете пред света са свързани с околната среда

Едва 16% от респондентите в проучването на Световния икономически форум имат положителни очаквания за бъдещето

Две години след първите случаи на ковид държавите отчитат нови пикове на заразяване заради варианта Омикрон. Но пандемията остава в сянката на дългосрочните заплахи, свързани с изменението на климата, отчита тазгодишният доклад на Световния икономически форум за рисковете пред света. Това е мнението на близо 1000 експерти, световни лидери в бизнеса, държавния сектор и гражданското общество, взели участие в проучването.

Пет от десетте заплахи пред човечеството с 10-годишен хоризонт са свързани с околната среда. Неуспехът да се противодейства на климатичните промени, екстремните климатични явления, както и загубата на биоразнообразие и срив на екосистемата заемат първите три места, показват резултатите от проучването за възприемане на глобалните рискове (GRPS).

На следващите три места в класацията са поставени рискове, свързани с обществото. Те са ерозия на социалното сближаване, кризи, свързани с осигуряване на препитание, както и заплахата от инфекциозни болести.

Несправянето с климатичните промени се счита за най-голяма заплаха за света както в средносрочен (2-5 години), така и в дългосрочен план (5 - 10 години), с потенциал да нанесе сериозни щети на обществата, икономиките и планетата. Според мнозинството от респондентите по темата се прави твърде малко: 77% смятат, че международните усилия за смекчаване на изменението на климата още не са започнали или са в начален етап.

Песимизмът преобладава

Експертите и лидерите не са особено обнадеждени за перспективите пред човечеството. По-малко от 16% от респондентите на проучването са оптимистично или положително настроени, докато огромното мнозинство (84.2%) са "загрижени" или "разтревожени".

Според доклада до 2024 г. развиващите се икономики (с изключение на Китай) ще спаднат с 5.5% под очаквания ръст на БВП преди пандемията, докато развитите икономики ще го надминат с 0.9%. Подобно раздалечаване между страните ще затрудни света да се справя с общи предизвикателства.

Рисковете се различават според времевите хоризонти. През следващите две години обществените проблеми като ерозия на социалното сближаване, влошаване на психичното здраве, инфекциозните заболявания и кризите за препитание са близки до екологичните заплахи, които са постоянни в краткосрочен и дългосрочен план според експертите и лидерите. Опасности от дългови кризи и геоикономически конфронтации пък се очакват през следващите 5 години, когато правителствата ще се опитват да балансират фискалните си приоритети.

Докладът все пак дава и поводи за оптимизъм чрез примерите за издръжливост по време на пандемията и съвети за сътрудничество, по-голяма киберустойчивост и последователен климатичен преход.

През декември ежегодната среща на Световния икономически форум беше отложена поради разпространението на вируса. Събитието беше планирано за 17-21 януари, но най вероятно ще се проведе в началото на лятото.