NET ZERO - какво е и защо е нужно?

Въглеродната неутралност е основната мярка за борба с климатичните промени. Как обаче може да бъде постигната

Изменението на климата е свързано с бавни, но дългосрочни промени в температурите и метеорологичните модели, които често остават незабелязани в човешкото ежедневие. Безспорните факти обаче са, че 1800 години парниковите газове в атмосферата се увеличават с нарастващи темпове - най-вече заради изгарянето на изкопаеми горива като въглища, нефт и газ. Концентрацията на парникови газове е най-висока от поне 2 милиона години насам. А в резултат на това Земята сега е с около 1.1°C по-топла, отколкото в края на XIX век. Последното десетилетие (2011 - 2020 г.) пък е най-топлото в историята на записаните метеорологически данни.

Много хора смятат, че изменението на климата означава предимно по-високи температури. Но повишаването на температурата е само началото на историята. Тъй като Земята е система, в която всичко е свързано, промените в една област могат да повлияят на промените във всички останали.

Вече сме свидетели на интензивни суши или тежки наводнения, огромни пожари, повишаване на морското равнище, драстични промени в полярните зони, катастрофални бури, намаляване на биологичното разнообразие и т.н.

Повече от една пета от глобалните въглеродни емисии се дължат на тежката индустрия. Това означава, че за да може да постигне целите за нулеви нетни емисии до 2050 г., секторът ще има нужда от съществени промени и иновации. И макар че в момента се разработват различни технологии, засега все още няма икономически ефективно решение. А това е сериозно предизвикателство за високотемпературни индустрии като производството на стомана, цимент, нефтохимически продукти и др.

В същото време въвеждането на новите зелени технологии - ВЕИ централи, електромобили, батерии за съхраняване на електроенергията, и необходимата за всичко това инфраструктура не може да се случат без продуктите на базовите индустрии. Това е една от причините за нарасналото търсене през последните години. По данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ) от началото на хилядолетието досега продажбите на стомана и цимент са скочили повече от два пъти, а тези на пластмаси, които са продукт на нефтохимическата индустрия - с 90%. С развитието на икономиката в света употребата на тези продукти ще продължи да расте.

Производството на тези базови материали обаче изисква и огромно количество енергия, което се осигурява от широк кръг изкопаеми горива и електричество. Като цяло решение се търси в посока на електрификацията на тези индустрии, като идеята е, че това ще позволи на произведеното от възобновяеми източници електричество да замени енергията от изкопаемите горива.

Промените, които европейските политики ще предизвикат, наистина са толкова дълбоки и радикални, че буквално ще изправят икономиката пред нов преход, определян от някои като най-голямата промяна от индустриалната революция насам. И нищо чудно да е точно така - буквално ще се смени горивото на парната машина, каквото са въглищата. Ще се променят бизнес моделите, начинът, по който работим, пътуваме и пазаруваме, домовете, въобще ще се промени животът.

България обаче засега изостава с две обиколки във въглеродната надпревара.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар