Умните градове и ролята има в справянето с климатичните промени

Близо 80% от енергията в Европа се консумира именно в градовете и точно за това интелигентното им управление е от голяма важност

Интелигентният град е място, където традиционните мрежи и услуги стават по-ефективни с използването на цифрови решения в полза на жителите и бизнеса.

Един интелигентен град не се ограничава само с използването на цифрови технологии за по-добро оползотворяване на ресурсите и по-малко емисии. Това означава по-интелигентни градски транспортни мрежи, подобрено водоснабдяване и съоръжения за изхвърляне на отпадъци и по-ефективни начини за осветление и отопление на сградите. Също така се свързва с по-интерактивна и отзивчива градска администрация, по-безопасни обществени пространства и посрещане на нуждите на застаряващото население.

Дигитализацията, енергийната ефективност и зелените решения ще доведат до по-добра градска среда, условия за живот и ще стимулират растежа на икономиките на глобално и регионално ниво. За да стане това обаче, промяната трябва да бъде осъзната от всички - домакинствата, бизнеса, държавата, местните власти. Защото зелената трансформация е вече тук и е неизбежна. В България все още тя се сблъсква с различни проблеми - от морални задръжки и съпротива, до нежелание да се правят инвестиции. И все пак някои градове, като Бургас например - вече вървят ускорено към дигитализацията. Други пък са се обърнали към зелените инвестиции - виж тук. София също подхожда иновативно, като дори прави опит за своя ESG стратегия и подготвя план за 1 млрд. лв. в следващите години. И вече има конкретни проекти в тази посока. Какви други възможности за финансиране на градовете има - вижте анализ на Българската асоциация на консултантите по европроекти.

Няколко български града ще участват и в конкурса на ЕК за "умни" и "зелени" градове, които планират да станат климатично неутрални в следващото десетилетие.

Пазарът на интелигентните градове беше създаден чрез сливането на два проекта на Комисията "Пазар на Европейското партньорство за иновации за интелигентни градове и общности" (EIP-SCC) и "Информационна система за интелигентни градове" (SCIS) в една единствена платформа. Това е голямо начинание, променящо пазара, което има за цел да обедини градовете, индустриите, МСП, инвеститорите, изследователите и други участници в интелигентния град.

И преди целите градове да станат умни, първо трансформацията ще се случи в домовете и сградите.

Все още няма коментари
Нов коментар