ЕС подготвя нови правила за достъпа и използването на бизнес данни

Законодателната инициатива вече предизвика негативни реакции от редица сектори, от технологичните компании до автомобилната индустрия

ЕС предлага нови правила за това кой може да използва и получава достъп до данни, генерирани в ЕС, във всички икономически сектори.

Инициативата е част Дигиталната стратегия на ЕС 2030, както и стремежите на съюза да се превърне в лидер в управлението на данни. Актът за управлението на данните цели да стимулира конкурентен пазар на данни, да отвори възможности за иновации, управлявани от данни, и да направи данните по-достъпни за всички. Идеята е осигуряване на справедливо разпределение на стойността на данните между участниците в икономиката, включително в ситуации B2B.

"Досега се използваше само малка част от индустриалните данни, а потенциалът за растеж и иновации бе огромен. Актът за данните ще гарантира, че индустриалните данни се споделят, съхраняват и обработват при пълно спазване на европейските правила", заяви при представянето Тиери Бретон, комисар по вътрешния пазар. Маргрете Вестагер, вицепредседател на ЕК, добавя: "Искаме да дадем на потребителите и компаниите още повече контрол върху това какво може да се прави с техните данни, като изясним кой има достъп до тях и при какви условия. Това е ключов цифров принцип, който ще допринесе за създаването на солидна и справедлива икономика, управлявана от данни, и ще ръководи цифровата трансформация до 2030 г."

Мерките ще позволят на потребителите на свързани устройства да получат достъп до генерираните от тях данни, които често се събират от производителите. Предлагат се и нови правила, позволяващи на клиентите ефективно да превключват между различни доставчици на облачни услуги за обработка на данни и да въведат предпазни мерки срещу незаконен трансфер на данни. Също така се предвиждат задължителни стандарти за оперативна съвместимост за облачните услуги, както и гаранции за международни трансфери на данни. Актът за данните има за цел и да насърчи споделянето на данни с правителствата, а услугите за обработка на данни ще трябва да предприемат технически мерки, за да избегнат незаконни искания за достъп до данни от страни извън ЕС.

Реакцията на бизнеса

Предложеното законодателство вече предизвика съпротива от браншовите асоциации. "Актът за данните може да бъде важен инструмент за гарантиране на хармонизирани правила за честно, разумно и недискриминационно споделяне на данни, но в същото време трябва да запази икономическите стимули за всички пазарни оператори, казва Гуидо Лобрано, генерален директор за Европа в Глобалната технологична търговска асоциация (ITI) . "ITI силно подкрепя целта за по-нататъшно и улесняване на достъпа и използването на данни, което е от съществено значение за стимулиране на иновациите и растеж на европейската икономика на данните. Ние обаче призоваваме политиците да се съсредоточат върху стимули, а не задължения, за увеличаване на споделянето на данни между бизнеса въз основа на съществуващите най-добри практики в индустрията", добавя той.

Брюкселското технологично лоби CCIA също предупреди, че "стимулите, а не задълженията" ще насърчат компаниите да споделят данни. От своя страна германското инженерно лоби VDMA подчерта важността на свободния избор на договорите и настоящата практика за договаряне на достъп до данни между компаниите чрез частни договори: "Предложените идеи за Акта за данните пречат на тези положителни развития, свободата на предприемачеството и цялостната функционираща екосистема", казва Даниел ван Гиренщайн, заместник-ръководител на правния отдел във VDMA.

Все още няма коментари
Нов коментар