Инвеститори се подготвят Русия да изпадне в неплатежоспособност

Москва обвинява западните санкции за неспособността си да изплати падежиращите външни дългове

Западните санкции ограничават достъпа на Русия до нейни резерви в размер на около 300 млрд. долара, съхранявани в банки в чужбина.
Западните санкции ограничават достъпа на Русия до нейни резерви в размер на около 300 млрд. долара, съхранявани в банки в чужбина.
Западните санкции ограничават достъпа на Русия до нейни резерви в размер на около 300 млрд. долара, съхранявани в банки в чужбина.    ©  Reuters
Западните санкции ограничават достъпа на Русия до нейни резерви в размер на около 300 млрд. долара, съхранявани в банки в чужбина.    ©  Reuters

С приближаването на 4 май, когато изтича гратисният период, в който Русия може да изплати падежиралите преди месец близо 650 млн. долара външен дълг, инвеститорите се приготвят страната да изпадне в неплатежоспособност. Притежателите на руски държавни облигации вече обмислят възможностите си, а те не изглеждат обнадеждаващи - евентуални съдебни или арбитражни искове срещу Русия ще бъдат скъпи и продължителни, коментират експерти, цитирани от Reuters. От своя страна Москва обвинява наложените от Запада санкции за невъзможността да изпълни ангажиментите си.

Около 40 млрд. долара руски държавен дълг, емитиран в долари и евро, остава непогасен, а около половината е дължим на чужди лица. Според условията по-голямата част от него трябва да бъде изплатен на кредиторите във валутата, в която са деноминирани облигациите. Но западните санкции ограничават достъпа на Русия до нейни резерви в размер на около 300 млрд. долара, съхранявани в банки в чужбина. Така Москва трябва или да използва налични у дома средства, или да не изпълни задълженията си и да изпадне в неплатежоспособност.

Русия твърди, че разполага със сумата и е готова да се разплати с кредиторите, но не може да го направи заради санкциите. Тя се опита да погаси падежиралия външен дълг с рубли, но американски финансови органи не позволиха транзакциите да се осъществят. Кредитни агенции и регулатори се произнесоха, че опитът за плащане в рубли противоречи на договорите. Moody's предупреди, че плащането на деноминирания в долари дълг в рубли от 4 април може да се счита за неизпълнение, ако не бъде направен в долари до 4 май. S&P Global пък постави Русия под рейтинг "селективно неизпълнение".

На инвеститорите ще им излезе скъпо да си търсят правата

Притежателите на облигации могат да се опитат да отнесат казуса в съда, но това често е скъп и продължителен процес, с който се цели получаване на компенсация или конфискуване на активи. Друг вариант за инвеститорите би бил да търсят арбитраж директно срещу Русия. Арбитражът между инвеститор и държава позволява на кредитори от юрисдикции с двустранни инвестиционни договори да предявяват искове и да търсят парични вреди и други облекчения директно срещу държавата. Но според юристи засегнатите инвеститори най-вероятно няма веднага да предприемат действия, а ще изчакат да видят как ще се развият войната и санкциите в тази безпрецедентна ситуация.

Адвокати очакват Москва да се защити, като обвини санкциите за неплащането. Финансовият министър Антон Силуанов дори заяви, че Русия ще предприеме съдебни действия, ако Западът я доведе до фалит. Москва обаче едва ли ще има успех с тази теза, тъй като войната е причинена именно от Русия, смята Миту Гулати, професор по право във Вирджинския университет и експерт по преструктуриране на дълг.

Ако Русия изпадне в неплатежоспособност, това ще повиши цената на заемите за нея за години напред и на практика ще затрудни достъпа ѝ до международните капиталови пазари. Това би било пореден удар върху руската икономика, която вече се очаква да се свие рязко тази година. Експерти смятат, че фалит на Москва няма да представлява сериозна заплаха за стабилността на глобалната финансова система.