ЕС се опитва с легална миграция да реши проблемите на трудовия пазар

В ново законодателство ще има специален фокус върху украинските граждани, на които ще се предостави директен контакт с работодатели и бързи процедури за наемане още от лятото

Близо 100 хил. са украинските бежанци, които са останали или имат намерение да останат в България
Близо 100 хил. са украинските бежанци, които са останали или имат намерение да останат в България
Близо 100 хил. са украинските бежанци, които са останали или имат намерение да останат в България    ©  Надежда Чипева
Близо 100 хил. са украинските бежанци, които са останали или имат намерение да останат в България    ©  Надежда Чипева

Въпросът за легалната миграция от трети страни разделя държавите членки от години. И докато синята карта се опитва да осигури повече права и възможности за висококвалифицирания персонал на пазара на труда в ЕС, то новият пакет от мерки на Eвропейската комисия се фокусира върху уменията на всички работници.

"Искаме да се отклоним от незаконните, опасни миграционни маршрути и да създадем по-подредени, законни възможности", обяви европейският комисар по вътрешните работи Илва. Йохансон в момент, когато конфликтът в Украйна изправя Европа пред поредна бежанска криза.

Пакетът за легална миграция, предложен тази седмица, има за цел да улесни пътя към дългосрочното пребиваване, към бързо и небюрократично получаване на разрешения за работа и пребиваване, както и осигуряване на по-добра защита за работниците.

Какво включва новият пакет

Предложенията са част от стратегията на ЕС по линия на Пакта за миграцията и убежището. Те включват подобрена законодателна рамка и по-добро съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда. Предвижда се въвеждането на опростена процедура за единно комбинирано разрешение за работа и пребиваване, което ще важи във всички европейски страни (т.е.няма да е необходимо да покриват различни тестове и изисквания, както досега). Тази стъпка ще направи процеса по-бърз и по-лесен за кандидатите и работодателите; ще позволи на работниците да подават заявления от държави извън ЕС и държави,членки на ЕС, и ще подобри гаранциите за равно третиране и защита от трудова експлоатация. Работещите вече ще имат право да сменят работодателя, докато продължават да пребивават законно в дадена държава.

Също така ще се улесни придобиването на статут на дългосрочно пребиваващ в ЕС чрез опростяване на условията за прием. Докато досега мигрантите трябваше да живеят в държава от ЕС в продължение на пет години, преди да придобият такъв статут, а времето се рестартираше, ако се движат в рамките на блока, съгласно новото предложение, те вече няма да бъдат наказвани за мобилност в рамките на ЕС и ще могат да търсят най-доброто професионално развитие за тях в различни държави през петгодишния период. Въвеждат се и подобрения в областта на събирането на семейството.

За осигуряване на по-добро съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда Комисията предлага да създаде първата платформа, която обхваща целия ЕС - т. нар. "резерв на ЕС от таланти". Той ще направи ЕС по-привлекателен за граждани на държави извън ЕС, които търсят възможности, и ще помогне на работодателите да намерят нужния им умения. Специално във връзка с бежанската вълна от Украйна Брюксел предлага пилотна инициатива в тази област да започне да функционира до лятото на 2022 г., която ще свързва директно работодатели със служители.

И накрая, еврокомисията проучва евентуални допълнителни възможности в три области на действие: социални грижи, младежта и иновациите. Целта ще бъде привличане на умения в сектори, в които има недостиг на работна ръка и нужди, например в сектора на грижите за възрастни хора; създаване на възможности за младите да опознават нови държави, да извличат ползи от работа и пътуване; както и насърчаване на предприемачеството в областта на иновациите в рамките на ЕС и инвестиране в европейския технологичен суверенитет.

Какво е различното от синята карта?

Докато синята карта на ЕС, създадена през 2009 г., когато заради икономическата криза и проблемите в Близкия изток миграционните вълни към Европейския съюз започнаха осезаемо да се увеличават, се фокусира основно върху висококвалифицираните и тесни специалисти, новият пакет за миграцията цели на обхване всички кадри.

Пакетът има няколко направления: законодателни предложения и по-дългосрочни политически цели, които да направят законните миграционни маршрути по-привлекателни за мигрантите и по-работоспособни за страните от ЕС.

Определено "резерв на ЕС от таланти" е предимството на новото европейско законодателство. Квалифицираните граждани на държави извън ЕС, които се интересуват от работа в ЕС, ще могат да се регистрират на интернет платформа и да бъдат допуснати в резерва на ЕС от таланти въз основа на конкретни степени на умения или други подходящи критерии. Комисията се стреми да открие официално резерва и неговия уеб портал до средата на 2023 г.

В отговор на спешната необходимост да бъдат посрещнати хората, бягащи от руската инвазия в Украйна, платформата ще започне по-рано да работи с украинци, още от лятото на 2022 г., за да се свържат те с потенциалните работодатели в целия ЕС и по този начин да се улесни интеграцията им на трудовия пазар. Няма да има критерии за прием и хората ще могат свободно да качват своите профили.

Заместник-председателят на ЕК Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: "Макар понастоящем нашите държави членки да са изправени пред задачата да се справят с пристигането на над 5 милиона души от Украйна, това не изключва необходимостта да се положат основите на устойчив и общ подход към трудовата миграция, за да се отговори на нуждите на ЕС от умения в дългосрочен план. С днешните инициативи признаваме, че законната миграция оказва положително въздействие във всички области: тя дава на тези, които искат да мигрират, възможност да подобрят положението си, като същевременно осигурява повече квалифицирани работници за приемащите държави, които на свой ред стимулират икономиката за всички."

Какво казва бизнесът в България?

Всяка година около 2.25-3 млн. граждани от държави извън ЕС идват в ЕС, използвайки законните канали за това, в сравнение с незаконно пристигащите 125 -200 хил. лица. Заради инвазията на Русия в Украйна към момента в ЕС за влезли около 5 млн. украински бежанци, около 200 хил. от тях - в България. Половината са останали или имат намерение да останат в страната и да търсят възможности за живот и работа тук.

От "Капитал" разговаряхме с Жасмина Саръиванова, експерт "Социален диалог" в Българска стопанска камара. Тя споделя, че от много години организацията алармира за проблеми на работодателите с намиране на кадри и необходимостта за техния внос от трети страни. "Частично решение за улесняване на процеса бяха предложените подобрения в синята карта на ЕС от миналата есен, но основен принос за престоя и наемането имаше директивата за временна закрила на ЕК след избухването на войната.", споделя Жасмина. "В България бяха предприети конкретни решения за облекчен режим на влизане и включване в пазара на труда, но имаше нужда от еднозначни сигнали, че няма да се допуснат случаи на използване на украинските работници в сивата икономика. Затова основна роля изигра Агенцията по заетостта", допълва експертът. Според нея чрез събрания опит от последните месеци с бежанския поток ЕК изработи новите промени в законодателството, който са стъпка именно в тази насока всичко да се случва бързо, ефективно и "на светло: и целят да запълнят пропуските в съществуващото законодателство.

Все още няма коментари
Нов коментар