Еврокомисарят по транспорта пред "Капитал": Готови сме за промени по плана "Макрон", трябва ни подкрепа

ЕС вече отпуска средства за преобразуването на транспортната инфраструктура в годна за военни цели заради войната в Украйна

В транспортната мрежа TEN-T, приета от комисията през декември миналата година, вече има нов коридор, свързващ Егейско, Черно и Балтийско море, каза комисар Валеан. Той може да е стратегически важен за България, която да използва евросредства за свързаност между северната и южната част на страната.
В транспортната мрежа TEN-T, приета от комисията през декември миналата година, вече има нов коридор, свързващ Егейско, Черно и Балтийско море, каза комисар Валеан. Той може да е стратегически важен за България, която да използва евросредства за свързаност между северната и южната част на страната.
В транспортната мрежа TEN-T, приета от комисията през декември миналата година, вече има нов коридор, свързващ Егейско, Черно и Балтийско море, каза комисар Валеан. Той може да е стратегически важен за България, която да използва евросредства за свързаност между северната и южната част на страната.    ©  European Commission
В транспортната мрежа TEN-T, приета от комисията през декември миналата година, вече има нов коридор, свързващ Егейско, Черно и Балтийско море, каза комисар Валеан. Той може да е стратегически важен за България, която да използва евросредства за свързаност между северната и южната част на страната.    ©  European Commission

Европейският комисар по транспорта Адина Валеан присъства на срещата между румънския и българския премиер в Букурещ миналия месец. Тогава София и Букурещ говориха за транспортна, енергийна и цифрова свързаност в новата геополитическа ситуация, предстоящите европейски инвестиции в жп транспорт и пристанищна инфраструктура. "Капитал" попита комисар Валеан за тези теми, както и за нуждите на България в транспортната сфера, както и откровения протекционизъм от страна на западноевропейски държави, изразен в "Пакет мобилност", известен като плана "Макрон".

Адина-Йоана Валеан (родена на 16 февруари 1968 г. в Байкой, окръг Прахова, Румъния) е румънски политик, европейски комисар по транспорта от 2019 г. Преди това тя е била член на Европейския парламент от 2007 до 2019 г., където е председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

Как войната в Украйна ще пренареди транспортните приоритети на ЕС в този регион?

Като гръбнак, който свързва европейските граждани и бизнеса, транспортът има значение за всички нас. Нямаме време за губене. В нашата "Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност", ние определяме ясни приоритети за ЕС как транспортната система да стане по-устойчива, интелигентна, конкурентна, безопасна и достъпна.

Укрепването на свързаността в Черноморския регион беше приоритет преди незаконното и непровокирано нахлуване на Русия в Украйна, а днес дори още повече. Работим усилено за разработване на потенциални алтернативни маршрути за възстановяване на свързаността с Украйна. В ревизията на трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, приета от комисията през декември миналата година, отбелязахме на картата нов коридор, свързващ Егейско, Черно и Балтийско море.

Нахлуването на Русия в Украйна също увеличи неотложността на преобразуването на транспортната инфраструктура на Европа в подходяща за двойна употреба - едновременно гражданска и отбранителна. В тази връзка ЕК предложи отпускането на безвъзмездни средства за проекти, които подкрепят военната мобилност в съюза. И те вече са факт - към момента финансираме проекти на стойност 339 млн. евро по Механизма за свързана Европа (виж карето), които целят да улеснят движението на военни части, техника, както и по-ефективно разгръщане на нашите мисии на място. Допълнително решихме да ускорим и втората покана по тази тема, която първоначално бе планирана за по-късен етап през годината.

Планирани ли са нови железопътни проекти между България и Румъния, които да позволят увеличаване на товарния трафик нагоре към Европа и надолу към Турция и Гърция. Какъв конкретен ангажимент поема Румъния тази област?

Основният приоритет на този етап е да продължим напред с надграждането на трансграничната връзка от Крайова към Калафат, Видин и Медковец, също разположена в основната TEN-T мрежа. Тази линия дава по-голям железопътен капацитет на България за нейната свързаност с Румъния, а след това към Унгария - същото важи и за железопътния трафик от Румъния надолу на юг към Гърция и Турция.

Необходимо е обаче ефективно планиране, за да се гарантира, че инвестициите от двете страни на Дунав са координирани. Нека ви напомня, че координаторите по TEN-T, г-н Матю Грош и г-жа Аяла Сендер, са на разположение за улесняване на разговорите между двете страни.

Предвижда ли ЕК промени в пакета за мобилност (т.нар. план "Макрон") във връзка с неговото въздействие върху целите на Зелената сделка, променената геополитическа ситуация заради войната в Украйна и големия натиск върху транспортните фирми от периферията на съюза?

Комисията се противопостави от самото начало на двете разпоредби, чието въздействие не е оценено по никакъв начин преди приемането им. Следователно ЕК възложи две проучвания - за комбинирания превоз и връщането на камиона. Анализът показа тяхното отрицателно въздействие върху околната среда и не само.

От този момент поискахме обратна връзка от нашите двама съзаконодатели - Европейският парламент и Съвета. Лично аз не пропускам възможност да напомня за нашите колеги, че не можем да правим амбициозни планове за намаляване на емисиите на CO2 и същевременно да налагаме законодателство, което има обратен ефект. Ние сме готови по всяко време да предложим промяна на тези две противоречиви правила, но имаме нужда от подкрепа от съзаконодателите.

В същото време Съдът на ЕС в момента оценява жалбите, подадени от някои държави членки (включително България) по някои разпоредби на Пакет за мобилност 1. Решение се очаква през 2022 г.

Какво представлява TEN-T?

Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) включва развитието на мрежа от железопътни линии, пътища, вътрешни водни и морски маршрути за корабоплаване, пристанища, летища и железопътни терминали. Крайната цел е да се засили физическата инфраструктура, да се премахнат тесните места или техническите бариери, както и да се подкрепи социалното, икономическото и териториалното сближаване в ЕС.

TEN-T се състои от два мрежови "слоя":

- Основната мрежа засяга основните връзки и трябва да бъде завършена до 2030 г.

- Цялостната мрежа обхваща всички европейски региони и трябва да бъде завършена до 2050 г.

За постигането на транспортната и цифровата енергийна свързаност ЕС осигурява финансиране по Механизма за свързана Европа (Connecting Europe Facility, CEF).

Цялото интервю очаквайте в следващия брой на в. "Капитал".

Интервюто взе: Моника Върбанова

Все още няма коментари
Нов коментар