Защо жените са скритият актив на Япония

Бъдещето на японската икономика зависи от жените, казва Масако Мори, бивш министър по въпросите на равенството между половете

"Трябва да създадем среда, в която жените могат да имат деца и същевременно да блестят като личности"
"Трябва да създадем среда, в която жените могат да имат деца и същевременно да блестят като личности"
"Трябва да създадем среда, в която жените могат да имат деца и същевременно да блестят като личности"    ©  The Economist
"Трябва да създадем среда, в която жените могат да имат деца и същевременно да блестят като личности"    ©  The Economist

От дълго време Япония обсъжда начини за справяне с намаляващата си раждаемост и за постигане на равенство между половете, но напредъкът и на двата фронта е малък. Защо е така? Вярвам, че това е свързано с липсата на осъзнаване, че раждаемостта и равенството между половете са взаимосвързани въпроси. И въпреки това правителството обикновено обсъжда тези две теми отделно.

В Япония е силно убеждението, че участието на жените в работната сила допринася за намаляващата раждаемост. Но двете програми - за насърчаване на равенството между половете и за повишаване на раждаемостта - в никакъв случай не си противоречат.

От дълго време Япония обсъжда начини за справяне с намаляващата си раждаемост и за постигане на равенство между половете, но напредъкът и на двата фронта е малък. Защо е така? Вярвам, че това е свързано с липсата на осъзнаване, че раждаемостта и равенството между половете са взаимосвързани въпроси. И въпреки това правителството обикновено обсъжда тези две теми отделно.

В Япония е силно убеждението, че участието на жените в работната сила допринася за намаляващата раждаемост. Но двете програми - за насърчаване на равенството между половете и за повишаване на раждаемостта - в никакъв случай не си противоречат.

Япония е на 116-о място от 146 държави в Глобалния индекс на половото неравенство. Между четирите области, които индексът разглежда, страната има особено ниски резултати по отношение на участието в политиката и в икономиката. Ние изоставаме значително от другите страни, когато става дума за равенство между половете.

За разлика от това резултатите на Япония в областта на здравеопазването и образованието са сред най-високите в света. Това означава, че половината от населението ни се състои от здрави, добре образовани и готови за работа жени с голям потенциал. Всъщност, що се отнася до образованието, процентът на жените, постъпващи във висшето образование в Япония, е 78.2 - третият най-висок сред страните от ОИСР, за които има данни.

Сред богатите държави тези с по-малко неравенство между половете обикновено имат по-високи нива на раждаемост, което показва как половото неравенство и намаляването на населението са свързани. Признаването на тази връзка е ключово за разрешаването и на двата проблема. Вярвам, че един и същ министър трябва да отговаря за овластяването на жените и за намаляващата раждаемост. Това би засилило синергията между политиките в тези области и би ги направило по-ефективни.

По изчисления на банката Goldman Sachs, ако процентът на заетост и часовете работно време на жените, в това число на тези с висше образование, се подобрят до същото ниво като тези на мъжете, БВП на Япония ще се увеличи с 15%. Инвестициите в образованието на жените не успяха да доведат до по-високи доходи за тях, но несъмнено има много японски жени, които все още не са напълно активни на пазара на труда.

Към днешна дата японското правителство има известен успех в насърчаването на напредъка на жените. През 2016 г. например то принуди компаниите да разкриват информация по силата на Закона за насърчаване на напредъка на жените на работното място, увеличи броя на работещите жени (с 3.4 милиона през последното десетилетие) и поправи М-образната крива в нивото на заетост при жените (процентът на 25- до 44-годишните сега е около 80).

Вярваме, че новите изисквания за разкриване на информация ще помогнат за намаляването на разликата в заплащането между половете.

Правителството също така разшири детските заведения, за да поемат над 3 млн. деца, подобри системата за обезщетения за отпуск по майчинство (тези обезщетения вече са освободени от данъци и разходи за социално осигуряване) и промени системата за отпуск по бащинство, за да позволи повече гъвкавост.

Тези усилия създадоха среда, която е по-благоприятна за отглеждането на деца от работещи родители. С улесняването на баланса между грижата за децата и работата все повече жени решават да раждат, докато продължават да работят. Скорошно проучване показа, че за първи път от 19 години броят на децата на двойки, в които съпругата е завършила колеж или по-висока образователна степен, се е увеличил до 1.74 през 2021 г.

Много японци биха искали да имат повече деца. Според проучване над 80% от семейните двойки искат да имат две или повече деца. Следващата стъпка, за да направим това възможно, е да насърчим икономическото овластяване на жените. Трябва да създадем среда, в която жените могат да имат деца и същевременно да блестят като личности.

Администрацията на Кишида Фумио, от която съм част, постави икономическото овластяване на жените в основата на програмата си за "нов капитализъм". По-конкретно, считано от юли 2022 г., правителството изисква от частните компании с над 300 служители да разкриват информация за разликата в заплатите между наетите мъже и жени. Японските компании са загрижени за репутационния риск, поради което вярваме, че тази мярка ще има ефект за намаляване на разликата в заплатите.

Силно вярвам, че бъдещето на японската икономика зависи от жените. Ето защо през 2022 г. създадох проучвателна група на тема "Жените и икономиката". Сега прилагам придобитите от нея знания в настоящата си роля на специален съветник на министър-председателя.

Жените са "скритият актив" на Япония. Трябва да премахнем факторите, които възпрепятстват техния успех, и да гарантираме, че те ще разгърнат пълния си потенциал. Това ще е добре за жените и също така ще повиши раждаемостта и ще помогне на Япония да преодолее демографските си предизвикателства.

2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved