Новият брой:
Първият опит за ротационен кабинет в България

Развитието на AI може да засегне 300 млн. работни места в големите икономики

Оценките на Goldman Sachs се основават на анализ на американски и европейски данни за задачите, които обикновено се изпълняват в хиляди различни професии

На глобално равнище около една пета от дейностите биха могли да се извършват от изкуствен интелект, тъй като ръчната работа е по-голям дял от заетостта в развиващите се страни
На глобално равнище около една пета от дейностите биха могли да се извършват от изкуствен интелект, тъй като ръчната работа е по-голям дял от заетостта в развиващите се страни
На глобално равнище около една пета от дейностите биха могли да се извършват от изкуствен интелект, тъй като ръчната работа е по-голям дял от заетостта в развиващите се страни    ©  Reuters
На глобално равнище около една пета от дейностите биха могли да се извършват от изкуствен интелект, тъй като ръчната работа е по-голям дял от заетостта в развиващите се страни    ©  Reuters

Последните успехи в областта на изкуствения интелект могат да доведат до автоматизиране на една четвърт от извършената работа в еврозоната и САЩ, както и да повишат производителността, което в период от 10 години ще покачи глобалния БВП със 7%. Това се казва проучване на американската инвестиционна банка Goldman Sachs, цитирано от Financial Times. Според авторите на доклада Джоузеф Бригс и Девеш Коднани, ако напредъкът в областта оправдае очакванията, той ще доведе до "значителни сътресения" на пазара на труда, автоматизирайки еквивалента на 300 млн. работници на пълно работно време в големите икономики.

Последните успехи в областта на изкуствения интелект могат да доведат до автоматизиране на една четвърт от извършената работа в еврозоната и САЩ, както и да повишат производителността, което в период от 10 години ще покачи глобалния БВП със 7%. Това се казва проучване на американската инвестиционна банка Goldman Sachs, цитирано от Financial Times. Според авторите на доклада Джоузеф Бригс и Девеш Коднани, ако напредъкът в областта оправдае очакванията, той ще доведе до "значителни сътресения" на пазара на труда, автоматизирайки еквивалента на 300 млн. работници на пълно работно време в големите икономики.

Оценките на Goldman се основават на анализ на американски и европейски данни за задачите, които обикновено се изпълняват в хиляди различни професии. Авторите допускат, че изкуственият интелект ще може да изпълнява задачи като попълване на данъчни декларации за малък бизнес, оценка на сложни застрахователни претенции или документиране на резултатите от разследване на местопрестъпление. Те не предвиждат изкуственият интелект да бъде приет за по-чувствителни задачи, като например постановяване на съдебно решение или проверка на състоянието на пациент в критично състояние.

Според доклад на OpenAI 80% от работната сила в САЩ би могла да изпълнява поне 10% от задачите си с помощта на генеративен AI

Въз основа на тези данни авторите изчисляват, че около две трети от работните места в САЩ и Европа са обект на известна степен на AI автоматизация. При повечето хора ще бъдат автоматизирани по-малко от половината от задачите и те вероятно ще продължат да работят.

Според доклада това се отнася за 63% от работната сила в САЩ. Други 30%, работещи физическа работа или работа на открито, няма да бъдат засегнати, въпреки че тяхната работа може да бъде обект на други форми на автоматизация. Но около 7% от заетите в САЩ са на работни места, където поне половината от задачите им могат да бъдат изпълнявани от генеративен AI и са изложени на риск от замяна. Според Goldman изследването ѝ сочи подобно въздействие в Европа. На глобално равнище около една пета от дейностите биха могли да се извършва от AI, тъй като ръчната работа е по-голям дял от заетостта в развиващите се страни, показва оценката на банката.

Goldman Sachs добавя, че ако корпоративните инвестиции в изкуствен интелект продължат да нарастват с темпове, подобни на тези в софтуер през 90-те години на миналия век, само инвестициите в САЩ могат да достигнат 1% от БВП на страната до 2030 г.