Новият брой:
Първият опит за ротационен кабинет в България

Етикети "щадящ околната среда", "естествен", "климатично неутрален" - само след сертифициране в ЕС

Нова директива ще забрани екоетикетиране без солидни доказателства и ще изисква удължен срок на ползване на продуктите

Новото законодателство ще забрани и твърдения за околната среда, които се основават единствено на схеми за компенсиране на въглеродни емисии
Новото законодателство ще забрани и твърдения за околната среда, които се основават единствено на схеми за компенсиране на въглеродни емисии
Новото законодателство ще забрани и твърдения за околната среда, които се основават единствено на схеми за компенсиране на въглеродни емисии    ©  Георги Кожухаров
Новото законодателство ще забрани и твърдения за околната среда, които се основават единствено на схеми за компенсиране на въглеродни емисии    ©  Георги Кожухаров
Темата накратко
  • Необоснованите екологични твърдения на етикетите на продуктите ще бъдат забранени.
  • Няма да се допуска ограничаване на дълготрайността на продукта още при закупуването му (извън хранителните продукти).
  • Всеки продукт ще трябва да функционира добре и с резервни части и консумативи от друг производител.

Думи като "щадящ околната среда", "естествен", "климатично неутрален" и други няма да могат да присъстват на етикетите или опаковките на продукти в ЕС, освен ако не са придружени с подробни доказателства. Това предвижда одобреният миналата седмица от Европейския парламент проектозакон за подобряване на етикетирането и за спиране на подвеждащите твърдения. Той съдържа очаквани мерки срещу нелоялните зелени търговски практики (т.нар. greenwashing). Законът ще ограничи и твърдения за неутралност на продукта към околната среда, ако те се базират само на схеми за компенсиране на въглеродни емисии.

Темата накратко
  • Необоснованите екологични твърдения на етикетите на продуктите ще бъдат забранени.
  • Няма да се допуска ограничаване на дълготрайността на продукта още при закупуването му (извън хранителните продукти).
  • Всеки продукт ще трябва да функционира добре и с резервни части и консумативи от друг производител.

Думи като "щадящ околната среда", "естествен", "климатично неутрален" и други няма да могат да присъстват на етикетите или опаковките на продукти в ЕС, освен ако не са придружени с подробни доказателства. Това предвижда одобреният миналата седмица от Европейския парламент проектозакон за подобряване на етикетирането и за спиране на подвеждащите твърдения. Той съдържа очаквани мерки срещу нелоялните зелени търговски практики (т.нар. greenwashing). Законът ще ограничи и твърдения за неутралност на продукта към околната среда, ако те се базират само на схеми за компенсиране на въглеродни емисии.

Друга важна мярка в законодателството пък се очаква да удължи живота на продуктите и да улесни рециклирането им, като забрани въвеждането на елементи (части), които ограничават живота на продукта или водят до преждевременна повреда на стоките.

С 544 гласа "за", 18 "против" и 17 "въздържал се" в пленарната зала бе одобрено предложението за нова директива за повече права на потребителите по време на зеления преход. Основната му цел е да помогне на последните да направят екологичен избор и да насърчи компаниите да им предложат по-издръжливи и устойчиви продукти. Директива е част от първия пакет за кръгова икономика на ЕС заедно с регламента за екодизайна, регламента за строителните продукти и стратегията на ЕС за устойчив текстил. Той проправя пътя за последващо законодателство за екологичните претенции, което се очаква в близко бъдеще.

Забрана за подвеждащи реклами и общи екотвърдения

Одобреният от Европарламента мандат за преговори предвижда забрана на използването на общи твърдения за околната среда като "щадящ околната среда", "естествен", "биоразградим", "неутрален по отношение на климата" или "еко", ако те не са придружени с подробни доказателства.

Той също така има за цел да забрани твърдения за щадене на околната среда, които се основават единствено на схеми за компенсиране на въглеродни емисии.

Други подвеждащи практики също ще бъдат забранени. Сред тях са например твърдения, които се отнасят за целия продукт, ако всъщност е вярно само за една част от него. Или информация, че даден продукт ще издържи определено време или може да се използва при определено ниво на интензивност, ако това не е вярно. "Джунглата от фалшиви екологични твърдения ще приключи, тъй като ще бъдат разрешени само сертифицирани и обосновани екологични твърдения", коментира докладчикът Биляна Борзан (S&D, Унгария).

За да се опрости информацията за продукта, евродепутатите предвиждат да се позволи използването само на етикети за устойчивост, базирани на официални схеми за сертифициране или установени от публични органи.

По-устойчиви във времето продукти

За да може продуктите да издържат по-дълго, Европарламентът иска да забрани и въвеждането на елементи, които ограничават живота на продукта или водят до преждевременна повреда на стоките. Биляна Борзан добавя: "Индустрията вече няма да печели от производството на потребителски стоки, които се повреждат точно след изтичането на гаранционния период. На потребителите ще трябва да бъде предоставена ясна информация за възможностите и цената на ремонта. Продуктовите етикети ще информират гражданите кои стоки гарантирано ще издържат по-дълго и производителите, чиито стоки са по-издръжливи, ще спечелят.

Освен това производителите не трябва да имат право да ограничават функционалността на продукта, когато той се използва с консумативи, резервни части или аксесоари (например зарядни устройства или касети с мастило), произведени от други компании."

За да се помогне на хората да изберат по-трайни и подлежащи на ремонт стоки, купувачите трябва да бъдат информирани за всички възможности за поддръжка, преди да направят избора си. Освен това евродепутатите предлагат нов гаранционен етикет, посочващ не само продължителността на законово изискваната гаранция, но и продължителността на всички възможни удължения на гаранцията, предлагани от производителите. Това ще помогне да се подчертаят качествените стоки и ще мотивира компаниите да се съсредоточат повече върху издръжливостта.

След гласуването на позицията на Европейския парламент предстоят преговори с правителствата на държавите членки за крайния вариант на текста.