🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Компаниите в Централна и Източна Европа инвестират повече в нови продукти и услуги от средното за ЕС

Несигурност, скъпа енергия и липса на работна ръка са основните проблеми за бизнеса в региона, показа проучване на Европейската инвестиционна банка

Фирмите в Централна и Източна Европа отделят сравнително голям дял от инвестициите си за машини и оборудване - 53% при 49% в ЕС и 47% в САЩ
Фирмите в Централна и Източна Европа отделят сравнително голям дял от инвестициите си за машини и оборудване - 53% при 49% в ЕС и 47% в САЩ
Фирмите в Централна и Източна Европа отделят сравнително голям дял от инвестициите си за машини и оборудване - 53% при 49% в ЕС и 47% в САЩ    ©  Reuters
Фирмите в Централна и Източна Европа отделят сравнително голям дял от инвестициите си за машини и оборудване - 53% при 49% в ЕС и 47% в САЩ    ©  Reuters

Инвестиционната активност в Централна и Източна Европа постепенно се възстановява след спада, причинен от пандемията и войната в Украйна, а компаниите се опитват да заменят стария капиталоемък модел на растеж с такъв, който залага на технологии и иновации. Това посочва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в последното си изследване, посветено на инвестициите в региона.

В Централна и Източна Европа по-голям дял от фирмите отделят средства за разработване на нови продукти и услуги, отколкото средно в ЕС (съответно 27% срещу 24%). Тази положителна тенденция ще ускори развитието на региона, ще създаде нови работни места и ще повиши конкурентоспособността на страните на международния пазар, посочват от ЕИБ. Фокус на изследването са бизнесите в Полша, Чехия, Словакия, Унгария, България, Румъния, Словения, Хърватия и прибалтийските страни.

Възстановяване

След преживените кризи предприятията в региона се връщат към пътя на растеж, казва главният икономист на ЕИБ Дебора Револтела. Въпреки това през последната година делът на фирмите, които са предприели някаква инвестиция, остава малко по-нисък от средното ниво за ЕС - съответно 77% при 80% в съюза. Трите най-големи пречки пред активността в региона са несигурността за бъдещето, разходите за енергия и недостигът на квалифицирани работници, като и трите фактора поотделно са посочени от над 80% от анкетираните компании.

Подмяната на производствен капацитет остава главното направление на инвестициите за 46% от компаниите. Една четвърт разширяват капацитета си, а 17% разработват иновации. В създаване на нови продукти и услуги относително повече инвестират производствените компании, както и по-големите по размер организации. Сред държавите пък първенци в това отношение са Полша, Словения и Чехия.

Фирмите в Централна и Източна Европа отделят сравнително голям дял от инвестициите си за машини и оборудване - 53% при 49% в ЕС и 47% в САЩ. Това е за сметка на нематериалните активи, които в региона заемат по-малка част - около 24% при средно 37% в съюза. Най-големи като дял са в Латвия, Словакия, Словения и Чехия.

Главният източник на финансиране на инвестициите са собствени средства на компаниите (70% от необходимите средства), следвани от външни източници, от които три четвърти са банкови заеми. За фирмите от региона обаче е по-трудно да си набавят финансиране, а основната причина са откази при искане на кредит.

Климатични предизвикателства

В Централна и Източна Европа повече компании виждат климатичните регулации като заплаха, отколкото като възможност - съответно 36% срещу 18%. Това не е изненада предвид голямата роля на изкопаемите горива в енергетиката, както и заради високо енергоемкото производство.

Близо 90% от компаниите в региона се стремят да ограничат своите емисии на парникови газове. Затова те намаляват или преработват отпадъците си и подобряват енергийната си ефективност. В сравнение със средното за ЕС обаче предприятията в региона инвестират по-малко в устойчив транспорт.
2 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар