Боряна Маринкова: Търсихме лекарствата на 702 пациенти

Изпълнителният директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия пред "Капитал Здраве"

Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия
Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия    ©  Надежда Чипева
Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия
Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия    ©  Надежда Чипева
Във втория конкурс на вестник "Капитал" и биофармацевтичната компания AbbVie "Иновации и добри практики в здравния сектор" участваха общо 52 проекта, а в конкурса бяха представени най-големите университетски държавни и частни болници в София, Пловдив, Варна, Русе и др. Сред финалистите в него са авторски колективи, лекарски екипи, неправителствени организации и обединения на специалисти.

Конкурсът ни запозна с изключителни достижения на медицината и фармацията в България. Благодарим на участниците в конкурса, че са тук и имат силата и способностите да лекуват и помагат така. Журито беше изключително затруднено в определянето на победителите и това се случи с изключително малки разлики между проектите. Смятаме, че обществото трябва да познава още по-добре какво се случва в българското здравеопазване, голямата хирургия, голямата наука и медицината на бъдещето. Затова ще обобщим постъпилите проекти и те ще бъдат представени на читателите на вестник "Капитал" в отделно издание.

Награда за проект на пациентска организация

Наградата отива при проект, който работи от година и половина. Става въпрос за платформа за търсене на липсващи лекарства в изключително удобна форма за подаване на сигнали, която не изисква лични данни, а само името на лекарството, населеното място и телефон за обратна връзка. Герои в този проект освен основателите му са всички притежатели на разрешения за употреба, търговците на едро с лекарства и аптеките, които заедно с платформата помогнаха на над 685 пациенти да намерят своето лекарство, всички, които изпращаха опаковки от една аптека в друга, от един град в друг и ориентираха пациентите как да стигнат до своето лекарство.

Платформата беше разпозната на европейско ниво от членуващите над 100 компании от всички страни - членки в Асоциацията на еврофармацевтичните компании (EAEPC), и е утвърдена от тази браншова организация като добра практика. През юни 2019 година асоциацията излъчи свои представители от цяла Европа, сред които Белгия, Испания, Португалия, които посетиха България за обмен на опит и изучаване на платформата за сигнали за липсващи лекарства. Наградата за пациентска организация получиха Иван Димитров, председател на Федерация "Български пациентски форум", и Боряна Маринкова – изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия.Призът беше връчен от проф. д-р Асен Балтов, изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", който определи проекта като изключително полезен.

"Когато започнахме, осъзнахме, че този проект има силата да помогне на много пациенти да намерят своята терапия. Тази платформа е в помощ на пациентите, но и на фармацевтите и лекарите. Благодаря на партньорите, че правим нещо, което помага", каза Иван Димитров.

"Тази награда не би била възможна без онези 12 години от моя живот, които посветих на работа в най-голямата и най-хубавата частна болница у нас. Умението да разбираш пациентите не е нещо, с което се раждаш, то се изгражда и се учи. Тези години ми помогнаха за изградя чудесни взаимоотношения, доверени връзки с всички във веригата на грижата и лечението на пациентите. Благодаря много за този огромен жест на доверие към нашата работа!", каза Боряна Маринкова за това колко е сериозен проблемът с липсата на лекарства и как двете организации решиха да помогнат на пациентите, които търсят и не намират медикаментите си.

Недостигът на лекарства е общоевропейски проблем, който Европейската лекарствена агенция (EMA) свързва със следните основни причини: недостиг на суровини при производството на лекарствени продукти, проблеми със спазването на изискванията на добрата производствена практика в производствените процеси, спиране от производство на остарели лекарства или на такива с ниска рентабилност и едва след това с износ между страни членки. Многофакторността на причините се потвърждава и от периодично публикувани доклади за недостиг на критично важни лекарства в САЩ, Сърбия или Швейцария, където не се осъществява паралелна дистрибуция. По отношение на България подобни обобщени данни няма, но Изпълнителната агенция по лекарствата докладва, че през 2018 г. по желание на притежателите на разрешения за употреба са прекратени 221 разрешения за употреба на лекарствени продукти, като нито едно от тях не е свързано с лекарствената безопасност. За периода 2014 – 2017 г. дерегистрираните лекарства са 1512.

Нашата инициатива е за приемане, обслужване и съдействие на пациентите, които изпитват трудности при намирането на изписаната си терапия. Преди година и половина предложихме на федерация "Български пациентски форум" (ФБПФ) да обединим усилия в търсенето на реалните причини, като на практика помагаме на пациентите в България. Интернет платформата ни за сигнали бе създадена като част от програма за съвместни действия с ФБПФ, която бе разписана в меморандум за сътрудничество. Програмата за подобрен достъп включва още съвместни действия за изграждане на ефективна нормативна рамка, която да позволи бърза доставка при доказан недостиг на лекарства и регламентиране на внос на лекарства, които са дерегистрирани поради причини, несвързани с лекарствената безопасност. Тествахме платформата заедно с ФБПФ на конференцията им през юни 2018 г. След успешното изпробване я публикувахме на интернет страницата ни. БАРПТЛ поддържа и гореща линия към платформата, чрез която приема сигнали и по телефона и чрез която се осъществява бърза обратна връзка до подаващите сигнали през интернет. За периода 09 юни 2018 – 25 ноември 2019 са подадени и обслужени 702 сигнала от цялата страна.

Тук е моментът да благодаря за доверието на Иван Димитров и федерация "Български пациентски форум", с които съм имала честта да работя в помощ на българските пациенти през последните 13 години първо в болничната сфера, а сега и за достъпа до лекарства, за които пациентите срещат трудности. Заедно проведохме много детайлно обучение на пациентите и националните структури на ФБПФ разпространиха информация в цялата страна. Успяваме да дадем обратна връзка до 12 часа от подаването на сигнал и да го разрешаваме до 32 часа с помощта на партньори от цялата верига на лекарствоснабдяване.

Дерегистрирането на продукти и нарушенията в ритмичността на доставките съставляват 65% от причините за липса на лекарства, които пациентите търсят. Ето защо ние тълкуваме тези 65% като решими чрез повече внос, бързи вътреобщностни доставки и разрешаване на паралелния внос като инструмент да обезпечава пазара с лекарства, изтеглени от България поради икономически причини.

В над 35% от случаите сме намерили търсената терапия в населеното място, от което е подаден сигналът, а в останалите случаи сме предоставили ценна информация за пациентите. Благодарни сме, че търсим истинските отговори и не робуваме на митове и това беше оценено.