Достъп, качество, резултат

Д-р Христо Трунчев, президент на "Новартис" за България

Д-р Христо Трунчев, президент на "Новартис" за България
Д-р Христо Трунчев, президент на "Новартис" за България
Д-р Христо Трунчев, президент на "Новартис" за България    ©  Надежда Чипева
Д-р Христо Трунчев, президент на "Новартис" за България    ©  Надежда Чипева
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Профил

Д-р Христо Трунчев e президент на Novartis за България и Македония. Започва кариерата си във фармацевтичната индустрия преди 22 години в представителството на Eli Lilly за България, което оглавява скоро след това. Бил е търговски директор на същата компания за Русия и ОНД. Активно участва в управителния съвет на ARPharM през последните 10 години. Завършва медицина в Пловдивския медицински университет и MBA в City University Seattle, Вашингтон.

Още през 2013 г. Световната банка публикува доклад за здравната система в България, чиято цел беше да постави "диагноза" и да предпише "лечение". Основните препоръки бяха насочени в три направления: укрепване на доболничната помощ със специално внимание към сърдечно-съдовите заболявания, оптимизиране на болничния сектор и лекарствена политика.

Лекарствената политика дава рамката на нашата основна работа да осигуряваме достъп на пациентите до ефективни иновативни терапии. Нашата цел е непрекъснато да търсим начини за подобряване на този достъп в сътрудничество с основните заинтересовани страни. През последните няколко години това сътрудничество стана причина за конкретни важни стъпки по посока създаване на по-устойчива, по-предвидима и по-прозрачна лекарствена политика. Въвеждането на "механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК" през 2019 г., доведе до пълен контрол върху разходите на Обществения фонд за лекарствени продукти. На пръв поглед това е финансов механизъм, който има рестриктивен характер и ограничава ръста на компаниите. Компаниите, които лансират иновативни продукти, могат да изпаднат в ситуация да връщат милиони левове. В същото време този механизъм предоставя възможност на пациенти, които са показани да получат достъп до ефективни иновативни продукти, одобрени от европейския регулатор и преминали процеса на оценка на здравните технологии в България. Подобряването на достъпа показа, от една страна, реалните нужди на пациентите, а от друга, и нивото на недофинансиране на системата. Това беше отразено и в решението на нашите политици да планират по-големи инвестиции в лекарствени продукти през 2020 г.

Наред с това се предложи обособяването в бюджета на НЗОК на още една група лекарствени продукти по списък за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и други редки заболявания. Плановете са тази група да не подлежи на действието на механизма, което безспорно поражда въпроси. Експертните дискусии за тази нова група са изключително важни, защото тя може да бъде развита във времето и използвана като основа за въвеждането на новите клетъчни и генни терапии, които са революция в медицината и българските пациенти все още нямат достъп до тях.

Към настоящия момент съществуват някои допълнителни рестрикции в достъпа до лекарствени продукти като т.нар. мярка за "разходна ефективност". Тя продължава да води само до генериране на излишно и неаргументирано напрежение, продиктувано от забавяне достъпа на българските пациенти до ефективни иновативни терапии и ограничаване възможностите на лекарите да правят най-добрия избор на лечение за техните конкретни пациенти. Нужно е преосмислянето на подобни рестриктивни мерки в контекста на съществуването на "механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК".

Няколко години след доклада на Световната банка може спокойно да кажем, че по отношение на лекарствената политика напредъкът е видим. В България е налице подобрен достъп до ефективни иновативни терапии и стабилна финансова макрорамка. Нужно е да продължи работата за подобряване качеството на здравните услуги чрез налагане на конкретни стандарти за качество в съответните терапевтични области. Критично важно остава и въвеждането на цялостна дигитализация в здравеопазването с възможности за проследяване и оценка на резултатите от здравните услуги.

"Новартис" като водеща иновативна фармацевтична компания е отговорен лидер в предоставянето на цялостни решения в здравеопазването. Ние гледаме стратегически на нашето развитие в България с хоризонт 5 - 10 години напред и всички наши активности са подчинени на тази визия. Диалог, консенсус и прозрачност са ключовите думи, които определят нашето сътрудничество с основните заинтересовани страни в сектора.

Все още няма коментари
Нов коментар