Топ 10 на фармацевтичните корпорации в България

Продажбите на фармацевтичния пазар в България през миналата година достигат 2.06 млрд. евро, отбелязва Лука Чичов, генерален мениджър на IQVIA за България

Топ 10 на фармацевтичните корпорации в България

Фармацевтичният пазар отбеляза ръст над 7% през изминалата година

Десислава Николова
23724 прочитания

Продажбите на фармацевтичния пазар в България през миналата година достигат 2.06 млрд. евро, отбелязва Лука Чичов, генерален мениджър на IQVIA за България

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Фармацевтичният пазар в България отбелязва ръст от над 7% спрямо предходната година и продажби на лекарства по аптечни цени за 2.06 млрд. евро през 2019 г., съобщават за "Капитал" от IQVIA, световен лидер в проучването и анализа на фармацевтичния бранш.

Ръстът се дължи изключително на развитието на болничния пазар (390 млн. евро), който е нараснал с 15% през изминалата година, и най-вече на някои специфични онкологични категории. Аптечният пазар, от друга страна, е достигнал стойност 1.7 млрд. евро, като отбелязва ръст в размер на 5.8%. Продажбите на продукти без рецепта достигат 551 млн. евро и растат със 7.8% - колкото цялостния пазар, но ръстът идва по-скоро от хранителните добавки, тъй като продажбите на регистрирани лекарства без рецепта нарастват само с 2.7% в стойност.

Кой движи пазара

"Ритейл сегментът е малко под пазарните нива, болничният пазар - много над тях, а продуктите без рецепта са на нивата на средния ръст на пазара. Отделно хранителните добавки отбелязват ръст от 14.4% в стойност, като достигат продажби в размер на 221 млн. eвро. Продажбите на козметика в аптеките също нарастват с 12%, като възлизат на 41.7 млн. евро", коментира Лука Чичов, генерален мениджър на IQVIA за България.

Най-големите компании

Топ 10 корпорациите в България държат около 40% от фармацевтичния пазар за 2019 г., което се равнява на 798 млн. евро.

"В топ 10 на фармацевтичните корпорации на първо място е Novartis, като резултатите ѝ се консолидират с тези на нейната генерична дивизия Sandoz. На ниво производители първо място по продажби на лекарства в България заема швейцарският концерн Roche, следван от Actavis България, които са част от генеричния концерн Теvа", коментира Чичов.

По думите му почти всички компании в челната десетка отбелязват ръст през изминалата година, като най-висок е той при американския концерн MSD.

"Двуцифрен ръст отбелязват още Roche, AbbVie и Pfizer", казва Лука Чичов. Той допълва още, че извън топ 10 забележим двуцифрен ръст бележат Astellas и Janssen (компания на Johnson & Johnson), като и при двете компании ръстът идва предимно от представените на пазара нови онкологични лекарства.

Три класа продукти формират топ 10 на най-продаваните лекарства с рецепта - това са онкологични лекарства, продукт за ревматоиден артрит и новите антикоагуланти. Всички те бележат ръст, като най-голям е той в онкологичната сфера.

Сред най-продаваните продукти са класически лекарства като бета-блокерите и инсулините, но ръстовете при тях са много ниски - 1-2%. Сред най-популярните медикаменти спад бележат продуктите за лечение на астма.

Голям спад имат и продажбите на лекарства срещу хепатит С, които елиминират напълно заболяването. Причината за това е, че първите няколко хиляди пациенти вече са излекувани, а новите случаи на заболели се откриват по-бавно. Тук спадът е в размер на 26%.

"България продължава да заема едно от челните места в Европа и по употреба на лекарства без рецепта и хранителни добавки. Добавките са продукт, който пациентите плащат изцяло от собствения джоб. Тук се запазва тенденцията една опаковка да струва повече, отколкото тази на лекарствата без рецепта", коментира Лука Чичов. В областта на лекарствата без рецепта продължава да се наблюдава ръст. Основната категория при тези медикаменти е на болкоуспокояващи продукти, като нейните продажби са достигнали 41 млн. евро, следвани от продуктите за лечение на настинка и грипни състояния с ръст от 3.6% и 29.5 млн. евро продажби в стойност. Продуктите за гърло също бележат ръст от 2% и продажби от 25.6 млн. евро.

Двуцифрен ръст в продажбите имат витамин В, продукт срещу омазняване на черния дроб и пробиотиците - съответно 50%, 21% и 18%. Продажбите на пробиотици са достигнали 19.9 млн. евро, следвани от магнезия при хранителните добавки с ръст от 11% и продажби от 11 млн. евро.

"Профилът на потребителите на продукти без рецепта не се е променил в сравнение с този от миналата година - наблюдаваме засилен интерес към хранителните добавки и нерегистрираните продукти без рецепта от страна на градското население, както и на по-младите клиенти на аптеките. Пазарът следва международните тенденции на покупки на лайфстайл продукти. Рекламите също продължават да оказват своя ефект - отчитаме директна корелация между класове и продукти, които се рекламират, и увеличаването на техните продажби", смята Лука Чичов.

Концентрацията на аптеки

България продължава да бъде сред държавите в ЕС с най-висока концентрация на аптеки на глава от населението - средно в България на около 2300 души се пада една аптека.

"От региона единствено Гърция ни изпреварва по този показател. В обозрим период очакваме допълнителна консолидация на аптечния пазар, тъй като известна част от аптеките не биха могли да продължат да се развиват и да бъдат успешни със сегашния среден оборот, който отчитат", отбелязва Лука Чичов.

Ситуацията около COVID-19

През първото тримесечие на годината доста класове лекарства бележат значим ръст до голяма степен поради създалата се ситуация около пандемията от COVID-19. В сравнение със същия период на 2019 г. голям скок бележат продажбите на продукти срещу настинка и грип, антивирусни препарати, витамини и хранителни добавки, като при някои категории ръстът е трицифрен за месец март. Включително се наблюдава сериозен двуцифрен ръст при определени категории лекарства за хронични заболявания - например при продукти за хипертония и диабет, което говори за презапасяване от страна на пациентите. Наблюдава се нормализиране на тенденциите през месеците април и май, като много от класовете отчитат дори сериозен спад на продажби. "Като цяло динамиката на българския пазар през следните месеци е доста сходна с тази на повечето европейски страни", обяснява Лука Чичов.

В традиционната годишна анкета на "Капитал Здраве" попитахме изпълнителните директори и регионалните мениджъри на топ 10 фармацевтични корпорации каква беше изминалата година за компанията в България, колко нови лекарства са регистрирали и какви са плановете им за 2020 г. Освен това поискахме прогнозите им за развитието на пазара след COVID-19 кризата и анализ на нейното отражение върху работата им и пациентите. Поинтересувахме се от перспективите за създаване на по-надеждни тестове, ваксини и лекарства срещу COVID-19 и по какъв начин компанията участва в битката срещу вируса.


ТОП-10

№ 1 - Novartis България

Novartis, със своите основни подразделения Innovative Medicines и Sandoz, продължава да бъде ключов партньор в здравеопазването в България и водеща фармацевтична компания. Ръстът на Novartis през 2019 г. се дължи на нашето диверсифицирано портфолио в различни терапевтични области с големи непосрещнати нужди. Това е един устойчив модел на работа в сектор, който е много чувствителен на резки промени. Чрез иновативни и генерични лекарствени продукти, лекарства без рецепта и биоподобни медикаменти нашата компания предлага експертни решения в различни области на здравеопазването: кардиология, онкология, хематология, неврология, пулмология, ендокринология, ревматология, дерматология, алергология, офталмология, редки болести.

От тази година три нови онкологични лекарствени продукта за остра миелогенна левкемия, рак на гърдата и злокачествен меланом на кожата се заплащат от НЗОК. Подготвяме се за навлизането и на две нови прецизни терапии за рак на гърдата и белия дроб. Активно подпомагаме изграждането на инфраструктурата за навлизането на т.нар. CAR-T клетъчни терапии в хематологията. Това се оказа дълъг и сложен процес, който, от една страна, изисква въвеждането на нови стандарти за работа и налага промени в законодателството, а, от друга, се явявява важна инвестиция за бъдещото развитие на медицината и здравния сектор като цяло в България. Наред с това подготвяме навлизането на няколко нови лекарствени продукта в множествената склероза и някои заболявания на ретината, в това число и генни терапии. Редно е да добавим и генната терапия с еднократно приложение за лечение на спинална мускулна атрофия при деца, която получи одобрение от Европейската комисия през май тази година.

Наред с всичко това Sandoz, като неразделна част от Novartis, се налага като водеща компания в производството на високотехнологични биоподобни продукти. По този начин се подпомага по-широк достъп до лечение, предвидимост и устойчивост на бюджета за здравеопазване и възможности за допълнителни инвестиции в иновации. Sandoz е водеща генерична компания в глобален мащаб и Европа с разнообразно портфолио и фокус върху биоподобните продукти. В България Sandoz е в челната тройка на генеричния сегмент. През 2019 г. компанията бележи за поредна година ръст в пазарния дял. За това допринасят не само масовите продукти по лекарско и без лекарско предписание, но и бързо развиващите се специализирани онкологични и биоподобни продукти.

Novartis продължава да инвестира в клинични изпитвания в България - 56 за изминалата година с близо 1200 пациенти, включени в тях, а общите инвестиции на компанията в развойна дейност и инфраструктура са в размер на 4.5 млн. евро.

В настоящата несигурна ситуация, породена от COVID-19, основната задача на Novartis в България беше грижата за служителите на компанията, от една страна, и, от друга, ангажиментът към пациентите, които се лекуват с наши лекарства. Успяхме да гарантираме непрекъснатост на доставките на животоспасяващи лекарства. В допълнение към това Sandoz като световен лидер в производството на генерични лекарствени продукти и №1 производител на генерични антибиотични лекарства в целия свят пое ангажимент да поддържа стабилни цените на основни лекарства, a именно антивирусни средства и антибиотици за лечение на пневмонията.

В различните терапевтични области наблюдаваме намаляване на броя на новодиагностицираните пациенти, което е нормално на фона на строгите мерки за физическо дистанциране.

COVID-19 показа на света, че няма успешна икономика без ефективно здравеопазване. Това е факт, с който всички трябва да се съобразим и да си дадем сметка, че нещата ще бъдат различни, когато всичко това приключи... Единственият начин да защитим гражданите и икономиката срещу бъдещи заплахи за общественото здраве е да се подобри дългосрочната устойчивост на нашата здравна система. Нашата задача е да насърчаваме бързото въвеждане на ефективни нови здравни технологии и вземането на информирани решения, основани на данни и научни доказателства.

Загубите в здравните системи по света се оценяват на около 20-25%. Това означава не просто да предоставим на здравната система необходимите ресурси, но да гарантираме и тяхното ефективно използване за осигуряване на качествени и достъпни здравни грижи. Дигитализацията на нашето здравеопазване е ключов елемент в изграждането на устойчива и ефективна здравна система.

Novartis преразгледа молекулите, с които разполага, и някои от тях, които се оказаха обещаващи, бяха включени в клинични изпитвания за лечение на COVID-19. Наред с това Novartis отпусна и 130 млн. дози хидроксихлорохин, който на базата на клиничния опит бяха показали ефективност в борбата с коронавируса. Участваме активно и в разработването на ваксина.

По-важното е друго - да обединим усилия в здравния сектор, за да се подготвим още по-добре за подобни кризи в бъдеще. Тези усилия трябва да бъдат насочени към инвестиции в нови ефективни здравни технологии и развитие на човешките ресурси, върху които да градим нашия научен и икономически потенциал за справяне в подобни ситуации.


№ 2 - Roche България

През изминалата 2019 година компанията постигна стабилен растеж в България и продължи ангажимента си да осигурява лечение на пациентите със социално значими заболявания.

"Рош България" продължава да е лидер на Rx и болничния пазар според данни на IQVIA.

Както е известно, "Рош" е компания, която е лидер в области като онкология и хематология. През последните години обаче компанията ни търси успешно все повече възможности за нерешените медицински проблеми в области като неврология, имунология и редки заболявания, където пациентите десетилетия наред имат нужда от иновации за лечението си. Точно поради тази причина сме изключително щастливи, че от началото на 2020 година българските пациенти с хемофилия А имат достъп до една забележителна иновация, която е представител на нов клас медикаменти в профилактичното лечение на това сложно заболяване. Основен приоритет за нас е предоставяне на комплексни решения, които дават на пациентите не само по-добри терапевтични резултати, но и намаляват тежестта на терапията и значително подобряват качеството на живот.

През изминалата година реимбурсация получиха и важни индикации на наши продукти при лечението на онкологични заболявания като: недребноклетъчен и дребноклетъчен рак на белия дроб, уротелен карцином и меланом. До българските пациенти достигна и лечение за пемфигус вулгарис - тежко автоимунно заболяване, при което липсваше иновация в лечението десетилетия наред.

За нас и тази година основен приоритет остават персонализираното здравеопазване и възможността пациентите да получават точното лечение в точния момент. Персонализираното здравеопазване далеч не е нова концепция в онкологията. То се корени в необходимостта да се разберат разликите между отделните пациенти и да се определят по-ефективни възможности за лечение на базата на тези разлики. В тази насока през последните години успяхме да представим в България услугите за изчерпателно геномно профилиране на Foundation Medicine. Основната цел на тези услуги е да предоставят на клиницистите ясен, задълбочен доклад, който да им помага при вземането на клинични решения, давайки информация за геномния профил на тумора на пациента, както и за свързаните таргетни терапии, имунотерапии и съответните клинични изпитвания. През 2019 година към вече наличните услуги FoundationOne CDx и FoundationOne Liquid наличен в България стана и FoundationOne Heme. Това е услуга за диагностична, прогностична и предиктивна информация в подкрепа на лечението на хематологични злокачествени заболявания и саркоми.

Несъмнено се намираме в безпрецедентни времена, които са изпитание за всички нас като личности и за почти всички бизнес сектори, включително и фармацевтичния. Той показва увеличаване на определени сегменти и спад на други, които са обясними с търсенето в този период. Смятам, че все още сме в момент, в който е трудно да определим как различните звена в икономиката ще търсят различни и какви по-точно инструменти, за да се справят с последствията на COVID-19. Все повече се говори за "новото нормално" и как заедно ние като общество и икономика ще се пригодим към тези условия на нова действителност. Въпреки че пандемията не е приключила и е рано да се правят по-детайлни анализи, на този етап бихме могли да отбележим някои основни позитивни последици от кризата. Едно от тях е бързото и навременно партньорство между различните страни в здравеопазването, което води до по-добри резултати и решения за пациентите в кратък срок. Този подход и дух на колаборация е от изключително значение за надеждното функциониране на здравните системи. Навлизането на все повече дигитални решения в здравеопазването и активното им ползване по време на пандемията също е нещо, което можем да отчетем като позитив и да приложим в бъдеще в стратегиите си за развитие на сектора, както и да търсим активната подкрепа на държавните институции за въвеждането им в България на национално ниво.

Пандемията с COVID-19 продължава да се развива изключително бързо и "Рош" като компания прави всичко възможно да допринесе за борбата срещу вируса. Всичките ни звена работят в непрекъснат режим с цел разработване, производство и доставка на ключови тестове и лекарства там, където те са най-необходими, за да могат пациентите да получат лечението и грижите, от които се нуждаят. Въпреки че понастоящем няма одобрени терапевтични възможности за лечение на COVID-19, "Рош" активно изучава потенциала на съществуващото ни портфолио чрез иницииране на клинично изпитване, както и събира и компилира данни от други, независимо ръководени клинични изпитвания, които се провеждат по целия свят.

Едно от най-значимите предимства на "Рош" като компания е това, че под един покрив разполагаме с фармацевтична и диагностична дивизия. През последния месец направлението на "Рош" диагностика представи напълно автоматизиран серологичен имунотест Elecsys Anti-SARS-CoV-2. Това е инвитро тест, използващ човешки серум и плазма, за откриване на антитела (включително IgG) и определяне на имунната реакция на организма към SARS-CoV-2 - коронавирус, причиняващ COVID-19. Надяваме се, че това е още една важна стъпка в борбата срещу вируса.


№ 3 - Актавис

За нас изминалата година беше предизвикателна и същевременно успешна. Финално приключихме с процесите по интеграция между "Актавис" и "Тева" от гледна точка както на екипи, така и на продукти, с фокус върху ключовите терапевтични групи за компанията. Поради различни причини, свързани основно с ценово рефериране, изключително ниски нива на печалба и стратегията ни за фокус върху основните терапевтични групи, в които сме водещи или работим за заемане на водеща пазарна позиция в бъдеще, се наложи да спрем от продажба някои продукти. За сметка на това въведохме 11 нови продукта в България, главно в областта на онкологията и хранителните добавки. Тази година отново планираме въвеждане на нови продукти, фокусирани върху медикаменти за сърдечно-съдовата система и хранителните добавки.

COVID-19 е предизвикателство за всички. Ние не правим изключение. Два са основните приоритети на компанията ни, без значение дали става въпрос за производствените мощности или търговските операции в България - безопасността и здравето на нашите служители и осигуряване на непрекъсваемост на производствените процеси, за да могат нашите пациенти да са спокойни за наличието на своите медикаменти. По-детайлно мога да споделя, че в търговската ни организация заложихме най-вече на работа от вкъщи за нашите служители със силен фокус върху ежедневните ни задължения и цели. Ситуацията ни даде възможност да потърсим нови начини да дигитализираме и оптимизираме основни процеси, където това е възможно. Промяната в работата на нашите търговски екипи им даде възможност да усъвършенстват своите знания чрез различни онлайн обучения, които бяха организирани за тях. Що се отнася до производствената част на компанията, ясно е, че там не е възможно да се работи дистанционно, и беше разработен детайлен план, който да гарантира безопасността на нашите служители и да осигури непрекъсваемост на производствения процес. Отговорността на "Актавис" - компания на "Тева", както и на целия фармацевтичен бранш е изключително голяма. Като един от основните доставчици на медикаменти в България, Европа и света ние изключително отговорно предприехме всички мерки да не се прекъсва производството на медикаменти и със задоволство споделям, че към момента се справяме отлично.

Въпреки COVID-19 ситуацията "Актавис" в България и "Тева" в глобален мащаб продължават да изпълняват своята корпоративна мисия да произвеждаме и доставяме съвместно с дистрибуционните партньори нашите продукти в болници и аптеки. Що се отнася до продажбите, не отчитаме спад. В рамките на първото тримесечие отбелязахме известен ръст, който до голяма степен се дължи на COVID-19 ситуацията и презапасяването във всички нива на търговията с медикаменти. Процес по презапасяване имаше и при пациентите, особено сред тези с хронични заболявания, които в тази ситуация искаха да гарантират своето медикаментозно лечение, т.е. наличие на медикаментите, които приемат. Основен краткотраен ръст отбелязахме в групите медикаменти за хронични заболявания - сърдечно-съдова система, диабет и други съпътстващи заболявания, както и в дивизията "Продукти без лекарско предписание".

Към настоящия момент на фармацевтичния пазар има промяна в тенденциите - вече не се отчита презапасяване и високи нива на поръчките от различни нива на търговията с медикаменти на дребно и едро. Не се отчита и създаване на запаси в болниците за гарантиране продължителността на лечение на техните пациенти. Предвид презапасяването през месец март през април се отчете лек спад на фармацевтичния пазар. Считам, че през май и до известна степен през юни пазарът у нас ще работи вече в нормалната си динамика.

Въпреки че "Тева" е компания, която е активна в производството и разпространението както на генерични, така и на определени иновативни медикаменти, ние не сме фокусирани върху създаване на нови молекули, свързани с COVID-19, или ваксини. Разбира се, извършват се проучвания с някои съществуващи, утвърдени медикаменти за други заболявания, които се тестват с различен успех или неуспех за лекуване на пациенти с коронавирус, в които индиректно компанията ни участва. В нашето продуктово портфолио има медикаменти, които бяха посочени от медицински специалисти за потенциално лечение на пациенти с COVID-19. Още в самото начало на ситуацията у нас, причинена от наличието на коронавирус, веднага след като научихме за потенциалните ползи от употребата на посочените медикаменти, "Тева" в България положи изключителни усилия, за да може количествата от споменатите медикаменти да бъдат дарени на Министерството на здравеопазването в максимално кратки срокове. Според медицински специалисти дареното количество осигури потенциално лечение на близо 200 пациенти още в самото начало на кризата в България. Нека не забравяме, че фармацевтичната индустрия работи изключително активно за разработване на нови молекули и ваксина, свързани с COVID-19, но реалните резултати ще отнемат време.


№ 4 - Pfizer

През изминалата година запазихме фокуса си върху основния ни приоритет - да осигуряваме достъп на българските пациенти до лекарствените продукти на "Пфайзер". Това беше възможно както в резултат на нашите усилия, така и благодарение на успешното ни дългосрочно сътрудничество със здравните институции, научните среди и неправителствения сектор.

Присъствието ни на българския пазар е стабилно и можем да се похвалим, че за поредна година сме сред водещите фармацевтични компании с портфолио от над 100 регистрирани лекарствени продукта за лечение на сериозни заболявания в редица терапевтични области.

От голяма значимост за "Пфайзер" продължават да бъдат и ранната диагностика, профилактиката и повишаването на информираността сред обществото по отношение на заболяванията, затова и все така активно подкрепяме и участваме в такъв тип кампании и програми на неправителствените организации и фармацевтичните асоциации.

Във връзка с глобалната цел на компанията да предоставяме иновации, които променят живота на пациентите, се гордеем, че и през 2019 г. осигурихме възможности за лечение с няколко нови терапии на "Пфайзер" в България. Сред тях са два наши продукта в областта на онкологията - единият е в хематологията и е предназначен за лечение на остра миелоидна левкемия, а другият е от групата на така наречените биоподобни медикаменти за терапия на ранна фаза на един от видовете рак на гърдата. Осигурихме достъп и в болничната сфера до антибиотик на "Пфайзер", разработен срещу специфични бактериални инфекции при пациенти с ограничени възможности за лечение, основно поради развита резистентност към други съществуващи антибиотици.

В глобален мащаб годината беше поредната успешна за компанията с много добри резултати във всичките ни основни бизнес направления и сериозно международно присъствие на над 125 пазара, на които "Пфайзер" предоставя своите лекарствени продукти, 42 собствени завода и над 85 000 служители в света към края на януари 2020 г. "Пфайзер" продължава да бъде един от най-големите инвеститори в развойна дейност в света с над 95 научни колаборации през 2019 г. Новите лекарствени разработки, които се намират в различни фази на клинични изпитвания, са главно в областта на редките заболявания, онкология, възпалителни заболявания и имунология, вътрешни болести, ваксини. Работи се все така активно и върху проектите за най-съвременни терапевтични възможности, свързани с генната терапия, за ново поколение лечение на определени редки заболявания.

Сега дори повече от всякога приоритет за компанията остават и подпомагането на здравните системи и подобряването на достъпа до качествено здравеопазване за нуждаещите се пациенти по света. Заедно със своите партньори и чрез своите програми, инвестиции и ресурси, както и в сътрудничество със здравните институции "Пфайзер" не спира да търси трансформиращи и устойчиви решения за един по-здрав свят за всички.

Като много други социално отговорни компании, "Пфайзер" е силно ангажирана в борбата със световната пандемия, свързана с COVID-19. Ние се съсредоточаваме върху две основни области, в които можем конкретно да помогнем на този етап за справяне със ситуацията: обезпечаване на регулярни доставки на критични за болниците лекарствени продукти, необходими за лечение на пациенти с COVID-19, и разработване на медицинско решение за борба с това заболяване.

Към днешна дата всички наши заводи в света работят с пълен капацитет по плана за готовност за пандемия на "Пфайзер". Идентифицирахме 74 лекарствени продукта, използвани в световен мащаб, които са най-важни в днешната ситуация за болниците и засегнатите пациенти, като разработихме рискови планове за мониториране на търсенето и поддържане на по-големи запаси. За да не подлагаме на риск производството, ограничихме достъпа само до тези колеги, които са критични за продължителните операции. Ще продължим да наблюдаваме ситуацията, в случай че се наложат допълнителни мерки.

Участваме и в разработването на противовирусни терапии и ваксини срещу COVID-19 - като се надяваме, че ще успеем да допринесем за общественото здравеопазване с противовирусен продукт, който може да бъде на разположение за клинична употреба преди края на 2020 г., и с ваксина, която може да бъде активно тествана до няколко месеца.

В тази връзка компанията разработи и конкретен глобален план с нашите ангажименти към обществото и властите в настоящата ситуация, които ще помогнат на учените по-бързо да разработят терапии и ваксини за защита на хората от тази разрастваща се пандемия и да подготвят фармацевтичната индустрия за по-ефективно справяне с бъдещи глобални кризи в здравеопазването.

Компанията ни се включи със своя принос и в дарителските инициативи в подкрепа на здравните системи за справяне с извънредната ситуация както в глобален план, така и в нашата държава.

В България "Пфайзер" предостави средства на две от най-големите лечебни заведения в София за осигуряване на нужните предпазни облекла, маски, медицински консумативи, апаратура и други материали, необходими на медицинските екипи в борбата със заболяването.

Надяваме се, че заедно и с останалите компании, които подпомагат каузата по един или друг начин, ще успеем да окажем нужната подкрепа на здравните системи и здравните специалисти в това тежко изпитание и с общи усилия ще се справим.


№ 5 - GlaxoSmithKline

2019 година бе изключително успешна за GlaxoSmithKline (GSK) в глобален и локален план, тъй като иновациите в името на по-доброто лечение и превенция на пациентите със социално значими заболявания дадоха своите резултати. Компанията е лидер в няколко терапевтични области и продължава да работи за това да бъде сред най-иновативните, отлично представящи се и доверени компании в света. Наша основна цел винаги е била да работим в партньорство с институции, медицински специалисти, неправителствен сектор и пациенти, така че да помогнем на хората да правят повече, да се чувстват по-добре и да живеят по-дълго. Основна тема в работата ни - и като компания, и като част от индустрията, е, че здравеопазването следва да бъде разглеждано като инвестиция, а не като разход, защото това е солидната основа за здраво, икономически продуктивно общество.

Ще споделя три ключови области, в които имаме повод за гордост и които показват как реализираме целите си на практика:

 • Ваксини - компанията ни е световен лидер в областта и ние вярваме в идеята за превенция чрез имунизации през целия живот. Имаме 30 ваксини за всяка възраст, които предпазват срещу 21 заболявания. В България ваксината срещу Neisseria meningitis от групи A, C, W-135 и Y е налична от тази година и се надявам скоро в страната да има достъп и до имунизацията срещу менингококи тип В. Не бива да забравяме ваксината срещу херпес зостер, която се превърна в глобален блокбастър.
 • Антимикробната резистентност е глобален проблем и предизвикателство за общественото здраве и водещият принос на GSK през последните десетилетия за неговото преодоляване бе признат от AMR Benchmark report. Това е невероятно признание и ние приемаме непрекъснатата отговорност - с 27 проекта в R&D, които таргетират приоритетни за СЗО и CDC патогени. В България проучването SOAR придоби широка популярност сред медицинските специалисти - то показа, че добрият контрол на най-честите бактериални причинители на дихателни инфекции към широкоспектърни протектирани пеницилини може да се запази.
 • В респираторната област - въвеждането на биологичната терапия, която значително подобрява качеството на живот на пациентите с еозинофилна астма, е един от най-реалните примери за иновация в действие и съм изключително щастлива, че и българските пациенти имат достъп до нея.

Ще продължим да бъдем верни на принципите си и фокусирани върху пациентите, както и ще продължим да следваме своята стратегия за иновации, представяне и доверие. В допълнение на обещаващите резултати на онкологичните ни продукти се надяваме скоро да имаме и такъв за лечение на мултиплен миелом. Надяваме се скоро пациентите в България, както и тези в Европа да имат достъп и до иновативната таргетна терапия за поддържащо лечение при рецидивирал епителен карцином на яйчника, фалопиевите тръби и/или първичен перитонеален рак, която наскоро показа невероятни резултати в редица проучвания. Също така очакваме нови терапии и в областта на HIV/СПИН, а във фаза I/II на клинично проучване е и терапевтичната ни ваксина срещу вируса на хепатит В, която цели функционално елиминиране на хронична инфекция, медиирана от имунната система.

На локално ниво - от тази година пациентите с ХИВ в България ще имат достъп до иновативната двудозова терапия, подходяща за вирусологично потиснати хора, живеещи с ХИВ-1, в едно лекарство (т.нар. 2DR терапия). Този преход е важна част от цялостната концепция на ViiV Healthcare за лечение на заболяването през последните 10 години.

Въпреки всички предизвикателства около пандемията от COVID-19 ние излизаме по-силни, защото имаме възможността да разгърнем потенциала си в иновативни области, към които до момента не е имало интерес, като използването на всички възможни и налични дигитални канали за комуникация. И в този ред на мисли е важно всички ние да свикнем с "новото нормално" и да ускорим развитието на дигиталното и електронно здравеопазване успоредно с традиционните подходи. Тази епидемия много ясно очерта слабите места в сектора и едно от тях е липсата на единна онлайн система, която в реално време да посочва какво се случва в болниците, пациентското досие, което да позволи проследяемост на заболяванията на конкретния пациент, и използването на мултидисцплинарен подход. COVID-19 ясно показа, че държавите в света, които са последователни в това, са сред най-слабо засегнатите - и по отношение на смъртност, и в икономически аспект.

Като глобален лидер в областта на ваксините си сътрудничим с компании и изследователски групи по целия свят, работещи върху обещаващи кандидати за ваксина COVID-19, като предлагаме нашата иновативна aдювантна технология. Използването на адювант е от особено значение при пандемична ситуация, тъй като може да намали необходимото количество антиген, като позволи да се произведат повече дози ваксина и следователно да допринесе за защита на повече хора, в допълнение към потенциалното увеличение на имунния отговор.

Едно от безпрецедентните сътрудничества на GSK в областта е със Sanofi. Очакванията ни са ваксината да влезе в клинично проучване в края на тази година. За нас партньорствата са ключови, особено когато говорим за посрещането на глобални предизвикателства пред общественото здраве - съвместно с VIR technology разработваме обещаващи кандидати за антитела за SARS-CoV-2. В България като допълнение към приноса ни за фонда COVID-19 на ARPharM направихме всичко необходимо, за да осигурим терапия на пациентите с HIV - дарихме лекарствени продукти на стойност над 800 000 лв. В световен мащаб едно от най-значимите ни дарения е в размер на 10 млн. долара и цели да подкрепи усилията на Световната здравна организация в борбата с вируса.

GSK вярва, че чрез тези партньорства - на локално и глобално ниво, заедно и обединени, имаме възможността да се справим с тази глобална заплаха.

Както и до момента, ще продължим да си партнираме с всички участници в сектора на здравеопазването, за да осигурим:

 • Адекватно ценообразуване за ваксините - пандемията от COVID-19 за пореден път доказа и подчерта важността им;
 • Ясни и благоприятни условия за достъп на пациентите до иновативни лекарствени продукти;
 • Непрекъснати инвестиции в здравеопазването и възприемането на сектора като приоритетен от гледна точка на подобряване икономическите и демографските показатели на страната ни.


№ 6 - Merck Sharp & Dohme България

През последната година MSD утвърди своята значима и водеща роля на фармацевтичния пазар не само в световен мащаб, но и в България. Нашият фокус остава онкологията, като ние разширяваме присъствието си в тази област по различни показания. Основният ни приоритет е разширяване на нашето портфолио от съществуващи продукти върху различни показания и осигуряване на ползи за пациентите от достъпа до тези иновативни лекарства. Напоследък постигнахме добър напредък, като осигурихме на пациентите достъп до иновативни терапии в онкологията, но ни предстои дълъг път. Профилактиката и по-специфичните ваксини са друга област, върху която ще се съсредоточим, и това става все по-актуално в днешно време, когато наблюдаваме и усещаме въздействието на COVID-19 в обществото поради липса на съответна ваксина. До момента, в който ще има налични ваксини, ние трябва да гарантираме, че обществото и системите за здравеопазване няма да се сблъскат с допълнителна тежест, причинена от огнища на разпространения на забравени в миналото заболявания, на които станахме свидетели в няколко държави и региони.

Още от първия момент в MSD бяхме ангажирани с безопасността на нашите екипи, лекарите и пациентите по време на тази глобална здравна ситуация, като се стремяхме да се уверим, че нашите лекарства ще бъдат достъпни на българския пазар за нуждаещите се пациенти. Както в много индустрии, така и в рамките на фармацевтичната индустрия, кризата с COVID-19 наистина наруши ежедневната ни работа на местно и глобално ниво. Това ни повлия по няколко начина. Първо, достъпът на пациентите е повлиян значително и виждаме, че пациенти на продължаваща терапия нямат достъп до процедури и консултация в лечебните заведения и до проследяващите си лекари, като това в масов смисъл може да доведе до нарушаване на придържането към лечението. В допълнение, диагностицирането на нови пациенти се забавя, тъй като пациентите се страхуват да посещават болници и също така по-голямата част от ресурсите на лечебните заведения са заети със справяне с COVID-19. Поради тази причина ние не смятаме, че въздействието върху фармацевтичния сектор е остро, но може да проследим как то ще се материализира в следващите тримесечия. Още нещо - това доведе до големи смущения във взаимодействието ни с клиентите, както и в медицинското образование на доставчиците на медицинска помощ, но благодарение на ранното възприемане на технологиите и дигитализацията постепенно се адаптираме към нови начини на работа.

Очаквам, че въздействието върху фармацевтичния пазар ще се наблюдава по-силно през втората половина на тази година въпреки факта, че в някои области като OTC, ваксини и т.н. имаме вече видимо отражение. Но през този период всички станахме свидетели колко е важно за една нация да разполага със стабилна система на здравеопазване, лечебни заведения, квалифицирани екипи за медицинска помощ, диагностичен и лабораторен капацитет, достъп до иновативни лекарства и ваксини. Ако гледаме напред в краткосрочен план през годината, предизвикателството COVID може да остане част от всекидневието и трябва да се гарантира, че капацитетът на системата за здравеопазване остава на високо ниво, че налице е надеждно тестване и че съществуващите пациенти имат достъп до лечение, както и че не се поставя под риск диагностицирането на пациентите и те получават достъп до иновативни терапии. Ако това не бъде направено, тежестта върху системата на здравеопазването ще се увеличи. Освен това всички ние трябва да гарантираме, че имаме безопасна среда, в която работим - за лекарите, медицинските сестри, както и служителите на фармацевтичните компании. В дългосрочен план считам, че ситуацията, през която преминаваме, трябва да даде възможност за по-стабилна политика в здравеопазването с акцент върху инфраструктурата, диагностиката и иновативните фармацевтични продукти, тъй като това се оказа национална инвестиция, а не разход.

MSD има огромен опит в разработването на ваксини, като през последните 25 години от 7-те ваксини, разработени за нови нелекувани досега патогени и болести, MSD е разработила 4. Като компания имаме опит да довеждаме новите ваксини до финалната линия и знаем какво е необходимо за стимулиране на разработването на безопасна и ефективна ваксина при спешни случаи за обществено здраве, както направихме наскоро с ваксината срещу вируса на ебола. Това е нов коронавирус и от самото начало ние се стремяхме да поемем водеща роля за справяне с вируса, като си партнирахме с академичните среди и индустрията, както и с външни заинтересовани страни с основен приоритет да посветим времето си, за да разберем вируса. Ние имаме широк опит и в областта на антивирусната медицина при ХИВ и хепатит C, както и в други области, като ще продължим да тестваме тези продукти, за да установим дали имат някакъв ефект при коронавирус. По-вероятно е антивирусното лечение да се развие по-бързо от ваксината чрез разработване на нови терапии или допълване на показанията на съществуващи към момента лекарства. В същото време продължаваме да се ангажираме с проучвания за разработване на нови антибиотици. След различни сътрудничества сега се съсредоточаваме върху някои доказани ваксинални платформи, които вече използвахме, и ще можем да ги обявим детайлно веднага щом можем да финализираме проучванията си.


№ 7 - AbbVie България

Най-значимото събитие през 2019 година за AbbVie в световен и локален мащаб е придобиването на компанията Allergan - една от най-големите сделки не само във фармацевтичния бизнес, но и в историята на бизнеса изобщо. Новата обединена компания ще разшири своята компетентност не само в посока лечение на тежки заболявания, където сме експерти, но и в медицинската естетика, което е още една възможност да правим хората щастливи, което е нашето призвание.

Mоят колегa Джордже Таначкович, регионален мениджър на Allergan Aesthetic за България, сподели, че Allergan Aesthetic като световен лидер в света на естетичната медицина осигурява иновативни продукти и медицински изделия, които преначертават възможностите в естетичната медицина: "Ние влагаме много страст в това да предоставяме най-доброто медицинско образование на лекарите по света, занимаващи се с естетична медицина, чрез Allergan Medical Institute, като осигуряваме дългосрочни резултати за пациентите и най-важното, популяризираме натуралните резултати! Понастоящем сме наясно, че естетичните процедури влияят психологически не само върху промяната на външния вид, а повишават самочувствието и самооценката и като цяло повишават качеството на живота на хората. Наблюдаваме впечатляващ ръст на бизнеса в естетична медицина през последните години и сме уверени, че това е само началото."

За "AbbVie България" 2019 се оказа поредната успешна година. Интересното е, че това беше първата пълна година, в която най-големият продукт на компанията и продукт номер 1 по продажби в България допреди това - Adalimumab, бе без патент. Цената му беше намалена до най-ниската на пазара за биоподния Adalimumab. Така се избегнаха негативни финансови ефекти за здравната система и за пациентите. Лекарите продължиха да му вярват и да го предписват на нуждаещите се хора с автоимунни ставни, чревни и кожни заболявания. Също така през 2019 година за първи път българските пациенти с хроничен хепатит С имаха възможност да се лекуват с най-новото поколение противовирусна терапия, ефективна при всички генотипове на хепатит С вируса - Glecaprevir/Pibrentasvir. Напреднахме с още една стъпка в посока пълно изкореняване на това коварно и потенциално смъртоносно заболяване с помощта на реимбурсацията от НЗОК. Трябва да се гордеем, че в България понастоящем пациентите с хепатит С имат достъп до всички най-съвременни терапевтични режими в света. Също така важна промяна, която се случи през 2019 година, е отпадането на биопсията като задължително изследване за предписване на лечение за хепатит С, което е огромен медицински успех изцяло в интерес на пациента. Сега остава да се приеме и финансира Националният хепатитен план, за да може да се открият пациентите с хепатит С чрез национален скрининг и да се излекуват - медицински това заболяване вече не е проблем, остава само епидемиологично предизвикателство.

Освен това през 2019 година сключихме договор с НЗОК и за новия ни продукт Risankizumab - представител на най-новото поколение биологични средства за лечение на псориазис, което допълнително ще разшири възможностите на дерматолозите в грижата за техните пациенти. Допълнително се разшириха показанията на медикамента Venetoclax, който се прилага при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия.

Бих искал да споделя, че най-голямата ми гордост е, че успяхме да запазим изцяло търговския, медицинския и административния екип. Даваме възможност за развитие чрез различни проекти и промоции (включително в чужбина) на много от хората ни, раждат се много "фирмени" бебета, естествени, смели и добронамерени сме един към друг, което прави "AbbVie България" едно необикновено работно място - дано това да продължи задълго.

COVID-19 кризата се отразява естествено и на нас. Очакваме поне 10% спад в продажбите, но по-притеснителното е, че това всъщност е спад на употребата на наши продукти от нуждаещи се пациенти, които поради особеностите на българската здравна система трябва да получават или подновяват лечението си след пролежаване в болница или след одобрение от експертна лекарска комисия. Естествено много хора се страхуват, спират или отлагат лечението си, което е голям риск за тях и за обществото. Напоследък много се говори за това и дано настоящата ситуация и затрудненията, които се наблюдават при осигуряване на лечение за нуждаещите се пациенти, убедят властите да облекчат достъпа на пациентите до лечение - било чрез въвеждане на електронна система или чрез премахване на административни изисквания.

Една от нашите терапии за ХИВ/СПИН се използва според световните и националните ръководства за лечение на COVID-19. Глобално AbbVie взе решение да дарява този продукт на всички правителства по света, които го поискат - решение, за което съм особено горд, опровергаващо твърденията, че фарма браншът търси печалба от всяка ситуация. В България след запитване от властите дарихме лечение за около 500 пациенти с COVID-19, така че, ако българските лекари решат, могат да го използват за лечение на хоспитализирани пациенти.


№8 - Sanofi България

Представянето ни на българския пазар не само следва тенденцията на стабилност на Sanofi в глобален план, но и отбелязва растеж. В абсолютна стойност годишните ни продажби за 2019 г. са в размер на 56.712 млн. евро, или през 2019 г. бележим ръст със 7.7%. През 2019 г. Sanofi се нарежда на 7-о място сред иновативните компании в България и на 8-о място по продажби в абсолютна стойност в страната по данни на IMS Health.

Най-голям дял в продажбите в България (с 38.6%) формира дивизията ни за обща медицина, сърдечно-съдови заболявания и диабет. На второ място в дела на продажбите на Sanofi в България се нарежда Sanofi Genzyme - бизнес подразделението за онкология, множествена склероза и редки болести, с 28.9% пазарен дял в продажбите на компанията в страната, който бележи и двуцифрен ръст от 23.1% на годишна база. На трето място по продажби е дивизията "Лекарства без лекарско предписание" с 26.9% пазарен дял, a на Sanofi Pasteur - подразделението за ваксини, се падат 5.7% от продажбите, като то бележи и ръст от 21.5 %. И през 2019 г., както и през 2018 г. основните двигатели на ръста са дивизията ни за обща медицина, сърдечно-съдови заболявания и диабет и бизнес подразделението за онкология, множествена склероза и редки болести.

През 2019 г. лансирахме първия орален медикамент за лечение на болест на Гоше, едно от редките заболявания, в чието лечение Sanofi Genzyme е основен партньор на лекарите и пациентите, както и дообогатихме портфолиото си в областта на продуктите без лекарско предписание. Част от добрите резултати на последната година се дължат и на новите лекарства без рецепта, които бяха пуснати на пазара: Mucosolvan Duo за суха кашлица и възпалено гърло и No Spa Max за успокояване и премахване на болката при спазми. 2019 беше годината, в която и четиривалентната ни противогрипна ваксина беше включена в позитивния лист (ПЛС) и предоставянa безплатно на хора над 65 г. по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип. Общо регистрираните ни продукти за 2019 г. в България наброяват 180, от които новорегистираните в края на годината са три.

Безпрецедентната криза с COVID-19 неминуемо дава и ще продължи да дава отражение както върху начините за работа в сферата на здравеопазването, така и върху фармацевтичната индустрия. Ефектът от кризата с COVID-19 ще можем да проследим в дългосрочен аспект и смятам, че той по-скоро ще се отрази върху развитието на продажбите ни през второто полугодие на 2020 г., а развитието на ситуацията към момента не дава възможност за обективна и обзорна оценка на реалния резултат в продажбите ни. Към момента ние не отбелязваме спад на продажбите, а дори напротив - имаме ръст в някои сегменти, тъй като още в самото начало на пандемията от страна на дистрибутори и аптеки се забеляза презапасяване с медикаменти. Това, разбира се, не означава, че спад не съществува и че той няма да се материализира на по-късен етап през годината. Смятам, че най-тежкият ефект през този период е за пациентите, които са останали без реална възможност за започване на нова терапия.

Здравните власти в България и по света са изправени пред непознато досега ниво на здравна криза. Правителствата по света предприемат бързи стъпки в подкрепа на гражданите си, в България буквално за един ден се взеха решения и се промениха процедури за улеснение на пациентите с хронични заболявания за непрекъсване на терапия с удължаването на валидността на действащите протоколи до 365 дни. Българските институции реагираха адекватно на ситуацията, възприеха модерен начин на работа, комисии заседават дистанционно, документи се внасят по електронен път. Но много важно е още преди кризата да е отминала, да извлечем поуките си, да отчетем добрите и недотам добрите практики в системата на здравеопазване и да реагираме.

Например една позитивна стъпка в полза и на пациенти, и на държава би било пациентите, които осъществяват своето лечение под формата на инфузии в болнично заведение, по преценка на лекуващия лекар да могат да получават терапията си в домашни условия. В момента във всяка болница има риск да бъде приет пациент с COVID-19 и да постави в риск всички останали пациенти. При някои редки болести, като болест на Фабри и болест на Гоше, заболяването засяга сърцето и белите дробове. Тези пациенти са особено застрашени и имат повишен риск за по-тежко протичане на едно вирусно заболяване. Ако след пандемията властите помислят за въвеждане на този начин на прилагане на лечението, това би намалило тежестта върху системата на болничното здравеопазване, но и би облекчило пациентите, без отсъствия от работа, или при инвалидизирани и трудно подвижни пациенти би намалило разходите за специализиран транспорт, за да стигнат до болницата.

Кризата с коронавируса извади на преден план някои от слабите места в здравната система. Например липсата на някои медикаменти, изтеглени или нерегистрирани на нашия пазар заради изискването за най-ниска цена или тежкия процес на реимбурсация. Това кара българските пациенти да си ги набавят от съседните държави, а пандемията и затворените граници дори оставиха някои пациенти без лечение. На практика в момента нашето законодателство не дава възможност нито за здравните власти, нито на индустрията да отговорят на нуждите на такива пациенти и е добре да се помисли как те да не бъдат поставяни в риск. Дори и след като пандемията премине, ако законодателството не бъде адаптирано, някои медикаменти, наречени "златен стандарт" при лечението на определени болести, ще продължават да не са регистрирани, а новите терапии ще продължават да навлизат с най-бавни темпове в България.

Основните елементи в забавянето на достигане на нови терапии до пациентите са няколко, например изискването преди един нов медикамент да кандидатства за заплащане от здравната каса, този медикамент вече трябва да е реимбурсиран в 5 подбрани референтни държави в Европа. Така България остава на опашката на Европа, като новите терапии идват доста по-късно в страната. Друг елемент, способстващ забавянето, е изискването още преди да се кандидатства за реимбурсация на дадено лечение, самото заболяване да бъде реимбурсирано, в което не виждам логика. В допълнение на изброените вече изисквания през миналата година се скъси и срокът, в който един продукт да бъде включен в позитивния лист (ПЛС) - до 30 септември на съответната година, за да може той да бъде наличен за пациентите през следващата година. Този срок заслужава сериозно да се преосмисли, тъй като, ако един продукт не се включи в ПЛС до тази дата, достъпът на пациенти до тази терапия се забавя с най-малко още една година.

В глобален мащаб ние в Sanofi се стремим да използваме нашия опит в разработването на ваксини, за да ускорим създаването на такава срещу COVID-19. Sanofi и GSK безпрецедентно обединиха своите усилия и научен опит, като използват най-иновативните технологии и на двете компании. Sanofi предоставя своята разработка за антиген, използвана при създаването на противогрипни ваксини в САЩ. Проектът се осъществява в сътрудничество с Министерството на здравеопазването на САЩ, а Фаза 1 на клиничните проучвания може да стартира през втората половина на 2020 година и ако е успешна, да има одобрена ваксина през втората половина на 2021 година.

Успоредно с това проучваме алтернативните възможности за лечение на наш вече съществуващ продукт със съдържание на лекарственото вещество сарилумаб. В клинична програма, която се провежда в САЩ и някои държави в Европа, се оценява възможността за лечение на пациенти, хоспитализирани с тежка форма на COVID-19, в сътрудничество с Regeneron.

Паралелно с това в различни държави се проследява въздействието на нашия продукт, съдържащ хидроксихлороквин, като възможност за лечение на пациенти, хоспитализирани с COVID-19, извън индикациите, за които е одобрен. Но понастоящем от клиничните проучвания, които се извършват, няма достатъчни доказателства за ефективността или безопасността на продукта за терапия на COVID-19.

Същевременно Sanofi дари 100 млн. дози от хидроксихлороквин на 50 държави по целия свят. Като партньор на здравните власти в България и в отговор на молбата на Министерството на здравеопазването определени количества хидроксихлороквин са доставени и у нас за лечение на пациенти в болнични условия.

Паралелно с това Sanofi работи с биотехнологичната компания Translate Bio и обединява усилията си в разработка на базата на mRNA технология. Също така си сътрудничим с Коалицията за иновации за подготовка при епидемии (CEPI), която координира разработването на бъдещи ваксини срещу целеви епидемични патогени, идентифицирани от Световната здравна организация. Успоредно с това в консорциум от 15 фармацевтични компании заедно с фондацията на Бил и Мелинда Гейтс усилено работим, за да ускорим намирането на лечение, ваксини и диагностика за COVID-19.

А най-новите ни усилия за борба с COVID-19 са свързани с разработването на решение за тестване в домашни условия без рецепта в сътрудничество с калифорнийския стартъп Luminostics. В началото на кризата Световната здравна организация призова за бързи и надеждни тестове като приоритетна мярка за овладяване на огнищата на болестта, но в действителност тестовете все още не са широко достъпни и към момента все още няма разработен тест за домашно приложение.

Усилията ни като компания са насочени към различни инициативи и партньорства, които да предложат решения, позволяващи ни да излезем възможно най-бързо от кризата, причинена от COVID-19, и да се върнем в новата "нормалност", взимайки си поуки от преживяното.


№ 9 - Софарма

Нека да започна с нещо положително - от доста години за първи мога да кажа, че правителството демонстрира воля за промяна в здравния сектор. Крачките са малки и неуверени, но ги има. В този контекст играчите във фармацевтичния сектор започват да усещат по-голяма сигурност и да бъдат по-гъвкави в своето дългосрочно планиране. За съжаление наблюдаваме и доста негативни тенденции и проблеми, които адресираме също от дълго време, в сферата на реимбурсирането, на генеричните медикаменти, на прозрачността и т.н.

През 2019 година в групата си поставихме за цел да централизираме усилията си в сферата на маркетинга и това вече дава резултати.

Регистрирахме доста нови продукти и нови форми, примери в ОТС сегмента са "Витамин Ц Софарма 80 таблетки", "Витамин Ц Софарма 1000 мг ефервесцентни таблетки", "Параседол суспензия", "Трахихелп - таблетки за смучене при възпалено гърло" и "Риностоп спрей и капки за нос за деца и възрастни", "Декспантен - крем и унгвент за бебета" и други.

Прескрипторните продукти, представени на пазара през 2019 година, са във всички категории от портфолиото ни, в които сме силни, като най-горди сме с продукт в областта на урологията, който е първи генерик в категорията си. Да бъдем сред първите три генерика на пазара отдавна беше осъзнат ход, който искахме да направим, и през 2019 година се радвахме на успех в една от най-силните си категории - урологията. В областта на неврологията предложихме нова форма, в гастросегмента също имаме нова форма, а в кардиологията - бета-блокери. В болничното портфолио добавихме продукт, който се използва при спешни състояния. Новите продукти, върху които работим и които ще представим на пазара през 2020 година, са в ОТС сегмента и по-конкретно за грип и простуда и подкрепа за имунитета.

В момента нямаме възможност за пряка активна комуникация и работа с медицинските специалисти и с аптеките. Усилията на нашите медицински и търговски представители са насочени в алтернативни начини за комуникация и до известна степен успяваме да се настроим към ограниченията, но, разбира се, не сме в състояние да постигнем същия ефект, още повече че самите медицински специалисти са в усложнена ситуация, с ограничен ресурс и вниманието им е изцяло насочено към дейности, които са пряко свързани със справяне с кризата. Знаете, че работата дори и на личните лекари е изцяло съобразена с намаляването на контактите между хората и спазването на физическа дистанция. В сегашната ситуация наистина е трудно да предлагаш на хората да отделят от времето и ресурса си, за да се запознаят с нещо, което няма да им бъде пряко полезно в момента. Успяваме с аптеките да изработим програми за предлагане на по-важните за вирусните заболявания продукти, както и тези в подкрепа на имунитета.

Що се отнася до представянето ни на пазара, наблюдавахме завишена активност непосредствено след обявяване на извънредното положение. В този период, който трая около десетина дни, хората се презапасяваха с медикаменти предимно от ОТС сегмента и хранителни добавки. След този период виждаме съвсем логичен спад на продажбите, свиване на бюджетите на потребителите и намален интерес в същите тези категории ОТС и хранителни добавки. Продуктите с рецепта и особено тези за хроничните заболявания запазват нивата от миналата година, още повече че бяха приети мерки за удължаване валидността на предписаните по рецептурни книжки препарати. Можем да кажем, че в този сегмент всичко върви нормално. Болничният сегмент от своя страна поради спирането на всички неживотоспасяващи процедури и операции и на практика блокиране на голяма част от работата на болниците също демонстрира намалено търсене в сравнение с миналата година, което постепенно очакваме да се възстанови при поетапното възстановяване на различните дейности.

Ситуацията е много динамична и единственото, в което сме сигурни, е, че потребителите дълго време ще бъдат консервативни по отношение на използването на средства за продукти и услуги, които не са належащи или свързани със здравето им. Надяваме се, но все още няма ясни сигнали, че през последното тримесечие ситуацията ще започне да се стабилизира, което ще ни позволи да се върнем към нормална работа със специалистите и аптечната мрежа. Мисля, че отново най-интересни ще бъдат продуктите в ОТС сегмента и хранителните добавки, като в нашето портфолио това са например "Витамин Ц ампули Софарма", за които има голямо търсене. Поради високото качество и достъпната цена на продуктите ни в тази категория предпочитани са и "Аналгин", включително новата форма "АналгинМакс сашета", "АналгинХин", сиропите за кашлица "Димекс" и "Бронхолитин", "Сиафен суспензия" - за понижаване на температурата и за болка при бебета и деца, както и новият ни продукт "Параседол суспензия за бебета и деца над 2 месеца".

Стремим се да помагаме по всякакви начини в борбата срещу коронавирусната пандемия, но не полагаме усилия да популяризираме действията си. В момента е важно да бъдем съпричастни към всички в здравния сектор, които жертват собственото си здраве, за да се грижат за пациентите.

В условията на извънредно положение ръководството на компанията предприе редица действия, целящи ограничаването на отрицателните последици от събитията, свързани с пандемията, които включват:

 • Осигуряване на непрекъснат режим на работа при спазване на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, включително - строг пропускателен режим и измерване на температурата на служителите и посетителите, забрана за струпване на хора и разпределяне на работните места в производството по подходящ начин, който гарантира отсъствието на близък контакт между служителите, разделяне на потоците на движение в сградите и в пространствата между тях и т.н.;
 • Преговори с доставчиците за запазване на ритмичността на постъпване на суровини и материали, както и задоволяване на нуждите на предприятието от специфични суровини, продиктувани от търсенето на конкретни лекарствени средства и медицински консумативи, необходими за справянето с пандемията;
 • Предоставяне на информация на клиентите относно начините на работа с цел запазване на графиците за доставки на стоки;
 • Преговори с финансовите институции - партньори на групата, и предоставянето на адекватна информация към тях, за да е възможно навременно допълнително финансиране при нужда или при някои предприятия в групата - отлагане на плащания по кредити, ако е необходимо за гарантиране на паричните потоци, и други.

Засега всички тези мерки ни позволяват да запазим относително нормален режим на работа и се надяваме да успеем да минем през този тежък период по най-добрия начин за нашите служители и партньори, като опазим тяхното здраве и това на близките им. За компания като "Софарма", чиято основна цел е грижа за здравето на хората, е от изключително значение да бъде гръбнак за обществото в тази криза. Българската фармацевтична индустрия се надява да получи подкрепа от правителството, като бъдат взети спешни мерки, насърчаващи потреблението на висококачествените български фармацевтични продукти. Подобни мерки, освен че ще подкрепят индустрията, ще са в подкрепа и на държавата, тъй като българските генерици са с отлично качество и на изключително адекватни цени.


№ 10 - Bayer България

Миналата година беше интересна, динамична и поучителна. В портфолиото си бяхме щастливи да добавим допълнителни възможности за българските пациенти. В областта на офталмологията при пациенти с диабетната ретинопатия като прогресиращо коварно очно заболяване, водещо при нелечение до слепота, имахме възможност да отворим врати на изключително ефективна, с благоприятен профил на безопасност и утвърдена инжекционна терапия на макулен едем. В кардиологията една малка таблетка написа началните глави от историята си в България като първия антикоагулант с възможности за лечение на коронарна и периферна артериална болест. И не на последно място - в областта на хематологията "Байер България" въведе от края на 2019 иновативен антихемофилен Фактор VIII, рекомбинантен Б-домейн дилетиран коагулационен фактор VIII (BDD-rVIII). Продуктът променя положително качеството на живот на млади пациенти с хемофилия А чрез значително намаляване на честотата на инжектиране, предлагайки им високо качество на живот и сигурна защита.

Оттук нататък в средносрочен план предстоят отлични възможности за пациенти с хронични бъбречни заболявания, диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност. В областта на злокачествените заболявания тази пролет беше одобрен медикамент за резистентен на кастрация рак на простата, предоставящ щадяща и ефективна терапия за пациента. В края на миналата година бе разрешен за употреба на световния пазар и първият в историята на медицината медикамент, които позитивно повлиява редица туморни заболявания едновременно при възрастни и деца при определена генна фузия (NTRK).

Първите няколко месеца на тази година минаха под флага на неочакваното. Здравето и храната са нужди от есенциално естество. Ние успяхме да докажем, че в и предизвикателна обстановка клиентите могат да разчитат на нас. В световен мащаб бяха въведени изключително строги мерки за предпазване от вируса и едновременно с това осигуряване на високо качество в производството и логистиката на животоспасяващи медикаменти. В началото пандемията доведе до покачване на търсенето на някои лекарства, провокирано от непознатото, което ни предстоеше. В някои хронични терапевтични области се наблюдава намаление поради ограничени или напълно отложени болнични процедури през месеците март, април и май. Общо в световен мащаб групата ни отбелязва близо +6% ръст спрямо предходен период. Съзнаваме, че добрият старт на тази година все още не може да предскаже напълно по-нататъшното развитие през годината. Живеем в един взаимозависим свят с много променливи - от световните цени на суровините, глобалната логистика, суровите закони на търсене и предлагане, валутна и финансова флуктуация и не на последно място - ускореното навлизане на дигитализацията в живота ни.

В този период научихме и един много ценен урок - а именно как да работим като сплотен екип изцяло дистанционно, да пазим пациентите, фермерите, клиентите и служителите си. Като добавка можем да споменем, че компанията подкрепи финансово, с медикаменти и медицински изделия много от горещите точки по земята, засегнати от COVID-19. В България се включваме с продуктова и финансова подкрепа от близо 50 хиляди лева към Министерството на здравеопазването, което чрез Националния оперативен щаб подпомага лечението на болни от вируса там, където има най-голяма нужда в страната.

Бих погледнала към целия здравен сектор и фармацевтичния пазар като негова неразделна част. Последните няколко месеца ни показаха кои са основните ключови звена в здравеопазването в България и къде пулсира най-осезаемо сърцето на здравната система. Вярвам, че дълго ще запазим ярък спомена за изключителната отдаденост на целия медицински персонал, силата и волята на духа на всички професионалисти на първа линия. Този период ни показа и колко крехка е всяка система, която разчита единствено на традиционен модел на лечение, документооборот и лекарствоснабдяване, без да има цялостен план Б.

Възможно е да отнеме още няколко месеца до пълно възстановяване на стандартно лечение предимно за хронично болни пациенти поради допълнителните мерки и може би и доза предпазливост, която ще забави или отложи посещение при някои здравни специалисти на място.

В ретроспектива всеки човек осъзна необходимостта от професионална подкрепа дори и от дистанция. Телемедицината в България вече си проправя плахо път и искрено се надявам да стане още по-достъпна и призната като форма на грижа, която е в състояние да осигури индивидуални медицински съвети в рамките на дома при извънредни ситуации.

Редица от въведените от страна на правителството мерки спестиха ненужно поемане на риск - удължаване на протоколи, взимане на медикаменти с настояща рецепта и др. В дългосрочен план отново се убедихме, че електронното здравно досие и електронната рецепта са право и необходимост на пациентите в съвременното здравеопазване.

Бъдещи законови възможности за доставка на определени медикаменти до дома биха били голямо облекчение, особено за по-уязвимите пациенти.

В светлината на глобалната пандемия COVID-19 "Байер" спешно предприе редица подходи за лечение на пациенти, страдащи от инфекция SARS-CoV-2, за да подпомогне здравните системи.

Едно утвърдено лекарство на "Байер" против малария - хлорохин, след включване от страна на китайските власти в препоръките за лечение на COVID-19 през февруари 2020 г. влезе в светлината на прожектора на световните медии. Последваха указания и на други правителства по отношение на хлорохин или хидроксихлорохин извън одобрените показания. Хлорохинът продължава да бъде обсъждан като възможен вариант на лечение в условията на COVID-19. Засега няма клинични доказателства за съответното съотношение на полза спрямо риск. В момента лекарствените продукти се изследват в няколко проучвания по света за ефикасност срещу инфекции на COVID-19: изпитването SOLIDARITY, провеждано от Световната здравна организация, изпитването DISCOVERY, провеждано от Френската изследователска организация INSERM, и изпитването RECOVERY от Оксфордския университет.

Към 20 април 2020 в световен мащаб има вече 5 потвърдени кандидат-ваксини в клинични изпитвания и 71 в предклинична оценка. Реалистично е в началото на 2021 да има одобрен лекарствен продукт. Един общ поглед към Имунизационната програма 2030 на Световната здравна организация разкрива важността на равен достъп до ваксини, особено на фона на пандемии, обхващайки периода 2021 - 2030. Физическото и менталното здраве са основата на един здрав, сигурен и благополучен свят за всички хора на Земята.

Фармацевтичният пазар в България отбелязва ръст от над 7% спрямо предходната година и продажби на лекарства по аптечни цени за 2.06 млрд. евро през 2019 г., съобщават за "Капитал" от IQVIA, световен лидер в проучването и анализа на фармацевтичния бранш.

Ръстът се дължи изключително на развитието на болничния пазар (390 млн. евро), който е нараснал с 15% през изминалата година, и най-вече на някои специфични онкологични категории. Аптечният пазар, от друга страна, е достигнал стойност 1.7 млрд. евро, като отбелязва ръст в размер на 5.8%. Продажбите на продукти без рецепта достигат 551 млн. евро и растат със 7.8% - колкото цялостния пазар, но ръстът идва по-скоро от хранителните добавки, тъй като продажбите на регистрирани лекарства без рецепта нарастват само с 2.7% в стойност.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща


1 коментар
 • 1
  rcs20503603 avatar :-|
  Kamen Iliev

  Допълнителен ръст ще има тази и другата година поради коронавируса, но като цяло как човек да се зарадва на такава новина?!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход