НА ЖИВО от 10:00 ч.:
Среща на бизнеса във Варна и региона

Щефан Ошман, изпълнителен директор на Merck KGaA, Германия: 5 стъпки за справяне с пандемии

Щефан Ошман, изпълнителен директор на Merck KGaA, Германия: 5 стъпки за справяне с пандемии
Щефан Ошман, изпълнителен директор на Merck KGaA, Германия: 5 стъпки за справяне с пандемии
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Светът е изправен пред безпрецедентна пандемия, която ще има широки последствия за всеки един от нас и за обществата, в които живеем. В тази ситуация, "Мерк" прави всичко възможно, за да защити здравето и сигурността на своите служители и техните семейства. Всички ние, 57 000 служители в 66 страни, сме изцяло отдадени на пациентите и изследователите по света, на хората, засегнати от инфекцията и техните близки, както и на лекарите и фармацевтите, които са на първа линия в борбата за преодоляване на пандемията. Чрез предоставяните услуги и продукти, "Мерк" е ангажирана на глобално ниво с борбата за справяне с COVID-19 по много различни начини:

 Ние предоставяме решения на изследователите за откриване и характеризиране на вируси, и за разработването на ваксини и терапии.  Ние гарантираме доставката на лекарствени продукти за пациентите, които се нуждаят от тях, за да поддържаме лекарственото снабдяване, въпреки предизвикателствата на пандемията.

Светът е изправен пред безпрецедентна пандемия, която ще има широки последствия за всеки един от нас и за обществата, в които живеем. В тази ситуация, "Мерк" прави всичко възможно, за да защити здравето и сигурността на своите служители и техните семейства. Всички ние, 57 000 служители в 66 страни, сме изцяло отдадени на пациентите и изследователите по света, на хората, засегнати от инфекцията и техните близки, както и на лекарите и фармацевтите, които са на първа линия в борбата за преодоляване на пандемията. Чрез предоставяните услуги и продукти, "Мерк" е ангажирана на глобално ниво с борбата за справяне с COVID-19 по много различни начини:

 Ние предоставяме решения на изследователите за откриване и характеризиране на вируси, и за разработването на ваксини и терапии.  Ние гарантираме доставката на лекарствени продукти за пациентите, които се нуждаят от тях, за да поддържаме лекарственото снабдяване, въпреки предизвикателствата на пандемията.  Ние произвеждаме електронни материали, които помагат на хората по света да останат свързани, независимо дали целта е научни изследвания, бизнес или нашия личен живот.  Ние подпомагаме правителствата и здравните системи на местно ниво.  Ние дарихме 2 милиона предпазни маски, включително разходите за поръчка и транспорт на защитните средства, с цел да осигурим едномесечните нужди на повече от 30 000 здравни специалисти.  Ние си сътрудничим с други фармацевтични компании, както и с фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, с цел разработване, производство и осигуряване на ваксини, диагностични тестове и терапии срещу COVID-19.  Ние подпомагаме научноизследователския институтът Jenner към Университета Оксфорд в достигането на началните фази за индустриално производство на потенциална COVID-19 ваксина.  Ние създадохме собствени производствени мощности за дезинфектанти в Дармщадт, Германия, Рио Де Жанейро, Бразилия, Норууд, САЩ и други. В България "Мерк" участва активно в инициативи като член на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България ARPharM. Членуващите в нея компании обединихме усилия в помощ на българската здравна система и българските медицински специалисти в борбата с COVID-19 пандемията. Набираме средства и материали за подпомагане на здравната система. Участваме и в други даритеслки кампании в полза на обществото и с цел овладяване на пандемията. Ние в "Мерк" вярваме, че науката е сила, която носи добро. Ние сме отдадени на човешкия прогрес - сега, повече от всякога. В тези времена на предизвикателства светът може да разчита на нас. В момента светът и неговите лидери са фокусирани върху управление на острата нужда от справяне с кризата, предизвикана от SARS-Cov2. Какво обаче трябва да направим след като кризата бъде овладяна?
Спешно трябва да помислим за следните 5 неща: #1 Като цяло, глобалната общественост не успя да наруши цикъла паника - неглижиране, който характеризира начина на отговор на пандемии. Без съмнение, след кризата със SARS през 2002-2003, беше постигнат значителен напредък по отношение на способностите за отговор на пандемии, като например с научноизследователската дейност, както и процеса на разработване на ваксини. За съжаление, това не е достатъчно. Вече е напълно ясно, че огромните глобални разходи за справяне с пандемията, далеч нахвърлят разходните нужни за успешно предотвратяване на такива глобални пандемии. Едно нещо е ясно - подготвеността за справяне с пандемии е абсолютно задължителна и това се изплаща в бъдеще, не само финансово, а и чрез спасени човешки животи. Няма по-висока цена от тази, която ние всички плащаме в момента, като глобално общество.

#2 Ако искаме да се подготвим сериозно за пандемии, тогава имаме нужда от тясно взаимодействие между властите и компаниите в сектор здравеопазване, научните общности и неправителствените организации. И по-точно, държавният и частният сектор трябва да си сътрудничат, дори още по-задълбочено. Ето защо, подготвеността за справяне с пандемии изисква включващ и устойчив дебат, който да гарантира, че големите рискове, произхождащи от здравните кризи, няма да бъдат колективно неглижирани отново, след всяка такава нова криза.

#3 Отделните страни и регионални съюзи провеждат детайлно планиране за военна отбрана и разбира се, това е правилно. Същите механизми са необходими и по отношение на пандемиите, включително предварителното осигуряване наличието на необходимите ресурси. За да стане ясно - никой не би смятал за приемливо да изпрати войници в битка без амуниции. По същия начин, ние не трябва да допускаме ситуация, в която медицинските и здравните работници да нямат необходимите предпазни средства, когато от тях има най-голяма нужда. Така способността ни за справяне с пандемии трябва да може да разчита на най-добрите системи за анализ на данни, и то в реално време. Високотехнологичните подходи, които отдавна са стандарт в борбата с престъпления и тероризъм, трябва също да бъдат използвани в сферата на здравеопазването - за да защитят всички! #4 Фактът, че настоящата пандемия в момента нанася такива големи щети на глобалното общество, има връзка с политическите и геополитическите промени през последните години. Това, от което имаме нужда повече от всякога, е координиран подход от името на международната общност. В същото време, във времена на едностранни действия, популизъм, намаляващо доверие и спешна нужна от научна експертиза, прилагането на този подход е изключително трудно. Въпреки, че бяха значително отслабени през последните години, многонационални организации са фокус на големи надежди в тези кризисни времена - най-вече Световната Здравна Организация. Тя върши добра работа на глобално ниво, така както и институтът Робърт Кох в Германия. Ние трябва да разширим и насърчим тяхната експертиза. Ето защо, в допълнение към "Отговорността да защитава", трябва да се добави и "Отговорността да предоставя информация", глобално обвързващо задължение за всички свързани институции, за всички членове на ООН да докладват на СЗО за епидемии. И както каза наскоро Карл Билдт, министър-председател на Швеция, "Не може да има повече прикриване на информация".

#5 Кризата, и нашият отговор на нея, ще имат сериозни дългосрочни геополитически и икономически последствия. Светът ще бъде различен след нея, особено от гледна точка на Европа. Вместо непрекъснато съгласуване в близко сътрудничество на общите усилия, страните членки на ЕС взеха собствени мерки на местно ниво без координация или някакво подобие на обща стратегия. И нежеланието да предоставят взаимопомощ в рамките на ЕС, което ние наблюдавахме до скоро, беше не само тревожно, но и ще нанесе поражения върху Европейската идея. Това не поставя в добро положение един ЕС с геополитически амбиции. Като всяка друга криза, и настоящата също предлага и възможности. Дали решително ще се възползваме от тази възможност, за да разрушим цикъла паника - неглижиране? Трябва да създадем стабилна глобална архитектура за подготовка за справяне с пандемии и Европа трябва да бъде един от нейните архитекти. Основите трябва да бъдат положени сега, докато кризата още продължава.

Д-р Ана Цакова, изпълнителен директор на "Мерк България" ЕАД Продуктите на "Мерк" са на българския пазар от дълго време, но първоначално представени от компания посредник. В края на миналата година Мерк България отбеляза своя 10-годишен юбилей от основаването на самостоятелно дъщерно дружество на Мerck KGaA, Германия. С гордост можем да кажем, че за този относително кратък 10-годишен период постигнахме значително развитие на компанията, подобрявайки резултатите си, както като позиция на българския фармацевтичен пазар, така и като корпоративни процеси и развитие на екипа. Компанията ни ежегодно расте с темпове над средните за българския фармацевтичния пазар. Постигането на резултати, инвестирането в развитието на нашите служители и иновациите, които оказват положителна промяна в живота на пациентите, са стълбовете на нашия успех.

We are Merck, a vibrant science and technology company. Науката е в сърцето на всичко, което правим. Тя е движещата сила за нашите открития и технологиите, които създаваме. Всеки ден ние променяме живота на милиони хора към по-добро. Неутолимото ни любопитство и експертният ни подход движат партньорствата ни и дават живот на нови идеи. От усъвършенстването на технологии за редактиране на гени и откриването на уникални терапии за трудно лечими заболявания до разработването на интелигентни устройства - "Мерк" е навсякъде. Вдъхновение за нашия труд е вярата ни, че науката е сила, която твори добро. Ние работим, за да помогнем на хората да живеят по-пълноценно, с повече радост и сигурност. Хората могат да разчитат на нас във всеки етап от жизнения си път - ние помагаме за създаване, подобряване и удължаване на живота. Предоставяме персонализирани терапии за сериозни заболявания. Помагаме на бъдещи родители да осъществят мечтата си за дете. Ние създаваме възможности за научната общност. Нашите инструменти, услуги и дигитална платформа правят научните изследвания по-лесни и по-прецизни, и помагат за по-бързо постигане на пробиви в науката. Нашите решения ускоряват достъпа до здраве, като гарантират точността на изследванията и надеждността на лекарствените продукти. Ние правим света около нас по-светъл. Нашите научни разработки са в основата на технологии, които променят начина, по който възприемаме и показваме информацията. Целим в бъдеще мобилността да стане по-безопасна, домовете и устройствата - по-умни, а технологиите - по-устойчиви. Вярваме, че научните изследвания и отговорното предприемачество са от ключово значение за постигане на технологичен напредък и иновативни научни достижения, които са от полза за всички. Така "Мерк" успява да съхрани своята виталност и бележи успехи от 1668 година досега. И ние ще продължаваме да разширяваме границите на възможното, за да създаваме нови възможности за всеки. Това ни мотивира и вдъхновява. За това работим. Това е нашето бъдеще. Ние сме неутолимо любопитни и отдадени на човешкия напредък!

BG/NPR/0520/0002

1 коментар
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  porsela avatar :-|
  porsela

  Интересно, но .. оправете формáта на текста, трудно се чете..

  Нередност?
Нов коментар