Boehringer Ingelheim с иновативни терапии в областта на захарен диабет тип 2 и ХОББ

Boehringer Ingelheim с иновативни терапии в областта на захарен диабет тип 2 и ХОББ
Boehringer Ingelheim с иновативни терапии в областта на захарен диабет тип 2 и ХОББ
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Повече от 425 милиона души по света имат диабет, като захарният диабет тип 2 (ЗДТ2) е най-честата форма на заболяването, причиняваща около 90% от случаите в развитите държави.

Поради усложненията, свързани с диабета, като висока кръвна захар, високо артериално налягане и затлъстяване, сърдечносъдовото заболяване (ССЗ) е основно усложнение и водеща причина за смърт при пациентите. При тях рискът от развитие на ССЗ е от два до четири пъти по-голям, отколкото при хората без диабет. Дълго време подходите за лечение на ЗДТ2 се фокусираха върху понижаване на кръвната захар и наличните терапии не бяха в състояние да осигурят адекватна допълнителна сърдечносъдова (СС) защита на пациентите. Нормализирането на кръвната захар (оценяващо се с нивото на гликирания хемоглобин) си остава важна задача, но не може да бъде единствено и достатъчно условие за контрол на заболяването. Усложненията, които водят до инфаркт, инсулт и други кардиоваскуларни събития при пациентите със ЗДТ2 и СС риск, изискват прилагане на съвременен, комплексен терапевтичен подход с иновативни терапии, които наред с понижаването на кръвната захар имат и доказани СС ползи.

Промяната на парадигмата в лечението на ЗДТ2 с терапевтични подходи, целящи и СС протекция наред с гликемичния контрол, започна с публикуването през 2015 г. на резултатите от основополагащото проучване EMPA-REG OUTCOME®. Това беше първото клинично изпитване за СС резултати с антидиабетно лекарствено средство, което показа не само профил на СС безопасност, но и кардиопротективни ползи на терапията при пациенти със ЗДТ2 и висок СС риск. Последваха резултати и от други проучвания за СС безопасност, някои от които показаха ползи отвъд гликемичния контрол на съответните антидиабетни лекарствени средства. Съвременното лечение на ЗДТ2 при пациенти с висок СС риск изисква на ранен етап оценка на риска, и независимо дали е постигнат гликемичен контрол с настоящата терапия, взимане на решение за добавяне на медикаменти, които доказано намаляват СС събития, влошаване на СН, СС смърт или прогресирането на хроничното бъбречно заболяване.

Ново поколение инхалатор за многократна употреба предоставя по-добри терапевтични възможности за пациентите с ХОББ

Според СЗО Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е с нарастващо значение, като се очаква заболяването да се превърне в третата водеща причина за смърт в световен мащаб до 2030 г. Данните от МЗ от 2018 г. сочат, че между 5 и 10% от българите страдат от ХОББ, а официално лекуващите се са едва 75 000 човека. ХОББ е прогресивно заболяване, което ограничава въздушния поток в белите дробове и затруднява дишането на пациентите и ежедневните им дейности, дори в много ранен етап. Според специалистите изборът на инхалаторно устройство е повратен момент и е от съществено значение за успешно прилагане на лечението. За максимална ефикасност на инхалаторната терапия, пациентът трябва да използва ефективно устройство, да притежава добра инхалаторна техника, както и да се придържа към назначения терапевтичен режим. Резултати от множество проведени проучвания сочат, че пациентите изпитват затруднения при боравене с инхалатора, което причинява от своя страна неволно неспазване на терапията.

На база обратна връзка от пациенти, Boehringer Ingelheim разработи и въведе в употреба иновативен инхалатор за многократна употреба, генериращ бавнодвижеща се, дълготрайна "фина мъгла", която допринася за лесното и ефективно достигане на лекарството до белите дробове. Новото поколение инхалатор предоставя предимства за пациентите като по-лесната употреба, лесно сглобяване и наличие на индикатор за дозата. Иновативното устройство може да бъде използвано отново с до 6 пълнителя. Така се намаляват отпадъците в природата спрямо употребата на инхалатори за еднократна употреба. В началото на т.г. продуктът спечели наградата Pharmapack 2020, която отличава последните иновации в устройствата и опаковките във фармацевтичната промишленост.

Референциите към научните публикации по темата са на разположение в редакцията и при интерес могат да бъдат предоставени.

Все още няма коментари
Нов коментар