Д-р Асен Келчев: Бъдещето на кардиохирургията е във високотехнологичните минимално инвазивни процедури

Д-р Асен Келчев: Бъдещето на кардиохирургията е във високотехнологичните минимално инвазивни процедури

Началникът на отделението по кардиохирургия към "Аджибадем Сити клиник - Сърдечно-съдов център" пред "Капитал Здраве"

Десислава Николова
7604 прочитания

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


За трета поредна година "Капитал" и биофармацевтичната компания "АбВи" потърсиха иновациите в българската медицина, дигиталното здравеопазване и пациентските организации в своя вече традиционен конкурс.

Журито отново беше изключително затруднено да избере най-добрите примери сред операциите, терапевтичните подходи, преструктурирането на болници и клиники, за да посрещнат предизвикателството COVID-19, сред проектите на пациентските организации.

Резултатите от гласуването бяха изключително близки и така проектите, които се случват за пръв път в България, които спасяват животи и подобряват качеството на живот на пациентите, които са усилие на мултидисциплинарни и мениджърски екипи, почти се изравниха в крайното класиране.

Критериите за оценка на проектите са шест - дали проектът решава конкретен здравен проблем, дали спасява/подобрява ли живота на пациента, използвана ли е иновация, има ли данни за включване на пациенти и отзиви от тях, какво може да бъде научено от проекта и може ли той да бъде повторен.

В основната част на конкурса - проектите на лекарите, тази година не намери място изключителната саможертва на медиците в COVID кризата. За сметка на това класирането показва, че и по времето на пандемията българските лекари не са престанали да откриват нови хоризонти и да бъдат пионери в своята област, като първите две награди са за операции, които са извършени за пръв път в България. За сметка на това пък проектите за дигитално здравеопазване и за дейност на пациентска организация са точно с фокус върху COVID-19 и са били полезни на стотици пациенти в разгара на кризата.

Благодарим на всички участници и разчитаме, че ще имаме възможност да представим на читателите тяхната работа и постижения.

Победител в конкурса за втора поредна година е д-р Асен Келчев, завеждащ отделението по кардиохирургия на "Аджибадем Сити клиник" УМБАЛ, и неговият екип, като през тази година той е представил на конкурса аортно клапно протезиране с дясна миниторакотомия с акцент върху щадящата за пациента и с отличен терапевтичен резултат мининвазивна кардиохирургия.

Аортната клапа е сърдечната структура, която най-често се уврежда от дегенеративни процеси. Развитието на аортна стеноза се дължи на фактори като възраст, пол, вродени заболявания на клапата, хипертония, дислипидемия. От заболяването страдат над 8% от хората над 75-годишна възраст.

Иновативните подходи в кардиохирургичното лечение на аортната стеноза се базират на минимално инвазивна хирургия. Ползите от нея са най-видими при възрастни пациенти с множество съпътстващи заболявания, при които минималната хирургична травма и по-ниският риск от усложнения са особено важни цели. Тези методи се развиват успешно вече няколко години от Отделението по кардиохирургия към "Аджибадем Сити клиник - Сърдечно-съдов център", където извършват миниинвазивна хирургия на аортна клапа през дясна миниторакотомия. Този достъп е нов за България, а ползата за пациентите се измерва и в отличен козметичен резултат, намалена кръвозагуба, липса на двигателни ограничения и по-бързо възстановяване. Операцията се извършва през 6 см разрез във второ или трето дясно междуребрие, като машината "сърце-бял дроб" се включва през феморалните съдове. Отделението е единственото в България, което разполага с 3D ендоскопска апаратура за детайлна триизмерна картина, подпомагаща хирурга при работа.

Внедряването на дясната миниторакотомия в болницата преминава през няколко етапа, свързани с обучение на българския екип от водещи европейски специалисти в тази област. От януари досега над 10 пациенти са оперирани по иновативния начин. Отскоро в реимбурсния списък на НЗОК са включени т.нар. безшевни аортни клапи, подходящи за минимално инвазивна хирургия. Те съчетават предимствата на отворената хирургия и перкутанните клапни протези. Предимството им пред конвенционалните аортни клапи е по-бързата им имплантация, което спестява време в тази комплексна процедура. С участието на проф. Серкан Дурду от Университетската болница в Анкара екипът на "Аджибадем Сити клиник - Сърдечно-съдов център" поставя три такива протези с минимален разрез (едната с горна парциална стернотомия и две с дясна миниторакотомия).

Визитка

Д-р Асен Келчев е завършил медицина с отличие в Медицинския университет - София, през 2004. Има две специалности - "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия", както и магистърска степен по здравен мениджмънт. В периода 2004 - 2007 г. работи като ординатор в Клиниката по кардиохиругия в УМБАЛ "Света Екатерина". От 2007 до 2018 г. е част от екипа по кардиохирургия в "Аджибадем Сити клиник Болница Токуда" под ръководството на доц. Димитър Николов. От месец май 2018 г. д-р Асен Келчев е назначен за началник на отделението по кардиохирургия към УМБАЛ "Аджибадем Сити клиник - Сърдечно-съдов център".

И в този период вие за втори път доказахте, че иновациите в кардиохирургията са най-високо оценявани, и печелите за втори път нашата първа награда. Представете иновацията в протезирането на аортна клапа?

Благодаря за наградата, радвам се, че усилията на целия ми екип дават резултат и ние ставаме все по-разпознаваеми като най-иновативната кардиохирургия в страната. Минимално инвазивната хирургия накратко представлява високотехнологична медицинска процедура, при която благодарение на специализиран инструментариум и подготвен екип се извършва определена хирургична интервенция през минимален разрез с цел намаляване на оперативната травма, кръвозагуба и по-бързо възстановяване на пациента. В случая става въпрос за оперативна смяна на аортна клапа. В класическата кардиохирургична практика смяната на аортната клапа се извършва със срединна стернотомия (пълно разрязване на гръдната кост). Нашият екип е първият в България, въвел в клиничната практика смяната на аортна клапа през дясна миниторакотомия. Операцията се извършва през напречен разрез около 6 см по хода на трето дясно ребро, като по този начин се запазва целостта на гръдната кост и не е необходимо спазването на двигателни ограничения след операцията. Това се случи с участието на гостуващи хирурзи от водещи европейски клиники, а именно проф. Костаке от болница "Полизано" в Сибиу (Румъния) и проф. Пицис от болница "Св. Лука" в Солун (Гърция). Благодарение на тях нашият екип се запозна в детайли с процедурата, като пациентите, оперирани по този начин стават все повече. На всички пациенти извършваме предоперативен скенер. В зависимост от позицията на аортата в гръдния кош и качеството на кръвоносните съдове решаваме дали един пациент е подходящ за минимално инвазивна процедура, както и вида й. Другият минимално инвазивен достъп за смяна на аортна клапа, който използваме, е горна частична стернотомия. Като оперативният разрез в този случай е около 6-8 см. През този достъп извършваме и смяна на аортата при някои пациенти. За последните две години над 90% от аортните клапи в отделението ни са сменени по минимално инвазивен начин. От няколко месеца в реимбурсния списък на НЗОК са и т.нар. безшевни аортни клани протези. Тези клапни протези се имплантират много по-бързо, като това е предимство при минимално инвазивните процедури. За пръв път в България с участието на проф. Серкан Дурду от Университетската болница в Анкара такива протези бяха имплантирани през дясна миниторакотомия при двама наши пациента.

Приближава ли се все повече отворената кардиохирургия към хибридна хирургия или дори интервенционална? Как виждате бъдещето на специалността си?

Интересен въпрос. Всъщност това са отделни направления в сърдечно-съдовата медицина, които понякога се припокриват, друг път се допълват. Пациентите, постъпващи в "Аджибадем Сити клиник - Сърдечно-съдов център", се диагностицират и оценяват от "Сърдечен тим". Този мултидисциплинарен екип включва интервенционален кардиолог, кардиохирург, клиничен кардиолог, анестезиолог, понякога съдов хирург и специалист образна диагностика. Основната ни цел е правилната оценка на пациентите по отношение на дълготрайност на процедурата, съпътстващи заболявания и перипроцедурен риск, като по този начин всеки пациент получава най-подходящата за него интервенция. Този индивидуален подход е златен стандарт в съвременната медицина.

Бъдещето на кардиохирургията несъмнено е във високотехнологичните минимално инвазивни процедури. За да отговорим на тези високи стандарти, в отделението по кардиохирургия към "Аджибадем Сити клиник - Сърдечно-съдов център" разполагаме с 3D ендоскопска апаратура и специализиран инструментариум за извършването им. Наред с това обаче има много пациенти, нуждаещи се от комплексни кардиохирургични операции с висок риск (аортни дисекации, реоперации, пациенти, нуждаещи се от смяна на две или три клапи), тези пациенти изискват освен оптимална оперативна интервенция и високоспециализирана реанимационна грижа. "Аджибадем Сити клиник - Сърдечно-съдов център" притежава една от най-добрите реанимации в България. В нея работят 9 анестезиолози/реаниматори и 20 реанимационни сестри. Тясната мултидисциплинарна колаборация осигурява оптимален пред-, интра- и следоперативен ход на лечението при нашите пациенти.

Какви иновации в изделията и терапиите за вашите болни очаквате в близко бъдеще?

Несъмнено бъдещето е в минимално инвазивната хирургия, транскатетърните процедури, както и в устройствата, подпомагащи сърдечната дейност, т.нар. изкуствени сърца. Тези процедури изискват високоспециализиран екип от специалисти, с който за щастие "Аджибадем Сити клиник - Сърдечно-съдов център" разполага. След налагането на пазара на транскатетърната аортна клапа сега очакваме с нетърпение и транскатетърната митрална клапа, която ще позволи лечението на голям брой пациенти, към момента смятани за неоперабилни.

Има ли още територии, които са извън реимбурсация и с ограничен достъп на пациентите при здравето на сърцето?

Към момента сърдечно-съдовата медицина е добре подсигурена откъм финансиране от НЗОК. Може би има още какво да се желае в терапията на терминалната сърдечна недостатъчност и по-специално в устройствата, наричани изкуствени сърца. По този начин ще може да помогнем на доста млади пациенти да дочакат трансплантация и да им удължим живота.

Д-р Келчев, работите в режим не само на планова хирургия, но и на спешност, как се отрази пандемията на работата ви, имате ли засегнати колеги, пациенти?

Пандемията се отрази на всеки отрасъл в икономиката, включително и на здравеопазването. Пациентите ни намаляха с около 20% спрямо предходната година. Всички пациенти, постъпващи в клиниката, се изолират в самостоятелни стаи до получаване на отрицателен PCR тест за COVID-19. Доволен съм от стриктните противоепидемични мерки, които предприемаме, като по този начин както нашите пациенти, така и персонала са във възможно най-безопасна среда. Въпреки всичко последния месец някои колеги, включително и аз, преболедувахме тази инфекция.

Сърдечно-съдовите заболявания на пациентите са утежняващ фактор за протичането на COVID-19, какви съвети отправяте към хроничните си болни?

Всички пациенти със сърдечно-съдови заболявания са застрашени от редица усложнения при евентуална инфекция с COVID-19. Изостряне на сърдечна недостатъчност, дихателна недостатъчност от развила се пневмония или тромботично усложнение поради нарушения в кръвосъсирването са само малка част от възможните сценарии. Затова всеки пациент трябва да спазва препоръките на МЗ. Да не забравяме обаче, че освен COVID-19 съществуват и всички други животозастрашаващи състояния като инфаркт и инсулт, а там спешното търсене на лекарска помощ понякога е жизненоважно. В този труден момент всеки трябва да се опита да предпази себе си и другите около него, като по този начин ще докажем, че сме съвременно европейско общество. Аз вярвам, че ще се справим.

Интервюто взе Десислава Николова

За трета поредна година "Капитал" и биофармацевтичната компания "АбВи" потърсиха иновациите в българската медицина, дигиталното здравеопазване и пациентските организации в своя вече традиционен конкурс.

Журито отново беше изключително затруднено да избере най-добрите примери сред операциите, терапевтичните подходи, преструктурирането на болници и клиники, за да посрещнат предизвикателството COVID-19, сред проектите на пациентските организации.

Резултатите от гласуването бяха изключително близки и така проектите, които се случват за пръв път в България, които спасяват животи и подобряват качеството на живот на пациентите, които са усилие на мултидисциплинарни и мениджърски екипи, почти се изравниха в крайното класиране.

Критериите за оценка на проектите са шест - дали проектът решава конкретен здравен проблем, дали спасява/подобрява ли живота на пациента, използвана ли е иновация, има ли данни за включване на пациенти и отзиви от тях, какво може да бъде научено от проекта и може ли той да бъде повторен.

В основната част на конкурса - проектите на лекарите, тази година не намери място изключителната саможертва на медиците в COVID кризата. За сметка на това класирането показва, че и по времето на пандемията българските лекари не са престанали да откриват нови хоризонти и да бъдат пионери в своята област, като първите две награди са за операции, които са извършени за пръв път в България. За сметка на това пък проектите за дигитално здравеопазване и за дейност на пациентска организация са точно с фокус върху COVID-19 и са били полезни на стотици пациенти в разгара на кризата.

Благодарим на всички участници и разчитаме, че ще имаме възможност да представим на читателите тяхната работа и постижения.

Победител в конкурса за втора поредна година е д-р Асен Келчев, завеждащ отделението по кардиохирургия на "Аджибадем Сити клиник" УМБАЛ, и неговият екип, като през тази година той е представил на конкурса аортно клапно протезиране с дясна миниторакотомия с акцент върху щадящата за пациента и с отличен терапевтичен резултат мининвазивна кардиохирургия.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход