Иновации в онкологията – съвременни подходи в лечението на раковите заболявания

Д-р Красимира Чемишанска – изпълнителен директор на "Амджен България", пред "Капитал Здраве"

На 23 март "Капитал" организира конференция от поредицата "Иновации и добри практики в здравния сектор", с чиято програма можете да се запознаете тук. В поредица от интервюта ще ви представим визията на нашите лектори за случващото се в здравния сектор.

Д-р Чемишанска, какви са тенденциите при заболеваемостта от онкологични заболявания?

За съжаление не са добри. По последни данни на ЕС през 2020 г. 2.7 милиона души са диагностицирани с рак, а още 1.3 милиона души са загубили живота си вследствие на онкологично заболяване, включително над 2000 млади хора. Очакванията са случаите на рак да се увеличат с 24% до 2035 г., което го превръща във водеща причина за смърт в ЕС.1

Пандемията от COVID-19 само задълбочава проблема и за съжаление очакваме тези числа да продължат да се покачват.

Споменахте пандемията от COVID-19. Как влияе тя на лечението на онкологичните пациенти?

През последната една година, подобно на пациентите с други хронични заболявания, и онкологичните пациенти срещат редица затруднения по пътя на диагностиката и лечението, свързани както с липсата на достатъчно информация и ограничения достъп до част от лекарите и здравните услуги, така и със собствения им страх от потенциално заразяване с коронавирус. Данни от проучвания сочат, че между 1.0% и 3.9% от пациентите с ковид-19 имат рак, като числата растат до между 7.3% и 20.3% за пациентите, които са в критично състояние или умират.

Знаете, че за страдащите от онкологично заболяване навременната диагностика и своевременното започване на лечението са от първостепенна важност. А ако цикълът на терапия бъде опорочен поради отлагане или пропускане, това би могло да доведе до фатални последици. От друга страна обаче, не бива да пренебрегваме ролята на страха. За един човек с ниска имунна защита, коронавирусната инфекция също може да се окаже фатална. За съжаление в тази ситуация голяма част от онкологичните пациенти са изправени пред труден избор, а лекуващите ги лекари са натоварени с още по-голяма отговорност.

Всъщност доколко е лечим ракът в днешно време?

Около 40% от онкологичните заболявания днес са лечими, стига да бъдат диагностицирани навреме, като почти толкова са и предотвратими при елиминиране на рисковите фактори и осъществяване на адекватна превенция. Именно в тази посока се обединяват и световните политически сили - по-сериозна ангажираност в превенцията и ранната диагностика.

С подобряването на инвестициите, достъпа до информация, диагностика и съвременно лечение шансът на онкоболните да се излекуват се увеличава.

Какви са съвременните подходи в лечението на раковите заболявания?

Лечението на рака традиционно се вписва в една от трите категории: химиотерапия, хирургия или лъчетерапия. През последните години въвеждането на биологичните таргетни терапии и възможността за персонализиране на лечението на основата на генетични биомаркери промениха коренно както подхода, така и очакванията за преживяемост, безопасност и качество на живот на пациентите с онкологични заболявания.

Едно от съвременните направления в разработването на иновативни терапии е имуноонкологията. Така например Bispecific T-cell Engager (BiTE®), представлява таргетна имуноонкологична платформа, предназначена да ангажира собствените Т-клетки на пациента, като активира техния цитотоксичен потенциал. По този начин имунната система "разпознава" раковите клетки като вредни за организма и започва да ги елиминира. Този ефект се предава и на следващото поколение имунни клетки, което намалява вероятността от появата на туморен рецидив. Ефективността и безопасността на BiTE® се тестват в момента в мащабна програма за клинични изпитвания при различни локализации на солидни тумори и злокачествени кръвни заболявания.

Кой е най-краткият път за един онкологичен пациент до съвременно лечение на територията на България?

Пътят на всеки онкологичен пациент е строго индивидуален и зависи от много и различни фактори. За съжаление регулациите в здравния сектор стават все по-рестриктивни и най-засегнати от това се оказват именно пациентите. Намираме се в непрестанен диалог с институциите в стремежа си да намерим правилната формула, която при споделяне на финансовия риск с иновативната индустрия бюджетната рамка за лекарства да отговори на нуждите на пациентите. За щастие българският пациент в момента има достъп до всички регистрирани иновативни терапии на "Амджен" в Европа. Това е нашият най-голям успех, но той би бил невъзможен без дългосрочното ни партньорство с медицинската общност и здравните институции в страната.

Източници: