Първият в България високоспециализиран център за диагностика и лечение на инсулти

В болница "Света Анна" - София, около 30% от болните с инсулт са лекувани с най-модерни методи

Екип на проекта

Д-р Славчо Близнаков, доц. Росен Калпачки, д-р Ана Николова, д-р Мариела Доросиева, д-р Нурфет Алиоски, доц. Мария Атанасова и д-р Стефан Николов от УМБАЛ "Св. Анна" - София

Мозъчният инсулт е най-честата причина за инвалидизация и смърт в България, както и в по-голяма част от света. В първите няколко часа прилагането на специфично лечение е единствено възможното и спасява човешки животи. През 2016 г. под ръководството на д-р Славчо Близнаков в болница "Света Анна" - София, е създадена уникална организация, която е в основата на високоспециализирания Център за диагностика и лечение на инсулти - първият с такива показатели не само в България, но и в Югоизточна Европа. Ръководител на центъра е доц. Росен Калпачки.

В основата на центъра стои уникална организация за управление, която обединява усилията на работещите в различни болнични структури и гарантира непрекъснато взаимодействие между специализираните екипи. Екипът на клиниката по нервни болести целодневно си сътрудничи с всички свързани екипи - от спешното отделение, през лабораторията и отделението по образна диагностика до клиниката по реанимация и клиниката по неврохирургия. Създаването и спазването на строги вътрешни правила за движение на болния и на алгоритъм за вземане на решение за поведение позволяват на лекуващите да не пропуснат и най-трудния случай.

Мозъчният инсулт се разглежда не като състояние, а като динамичен процес, в който времето играе ключова роля за прогнозиране на изхода. Затова ранното разпознаване на първите симптоми и своевременната реакция както от страна на пациента и неговите близки, така и на медицинските лица, е крайъгълен камък в лечението на заболяването.

Желязната организация в Центъра за диагностика и лечение на инсулти в болница "Света Анна" помага за бързото и ефективно лечение. На практика след постъпването на пациента и разговор с придружителите му започва преглед, следват вземане на кръв за спешни изследвания, задължително изследване на мозъка с компютърен томограф (скенер), обсъждане между специалистите от екипа и вземане на решение за най-доброто лечение. Всичко това става средно за 25 минути.

Часовете са от изключително значение за съвременното лечение - интравенозна тромболиза, защото терапевтичният прозорец (времето от началото на симптомите до момента, в който лечението би имало ефект и ползата би била по-голяма от вредата) е 4 часа и половина. Мнозина пациенти пропускат златния си шанс да се вместят във времето, затова дори в Европа не повече от 10-15% от болните с инсулт получават модерното лечение. В болница "Света Анна" - София, обаче около 30% от болните с инсулт са лекувани с тромболиза. В конкретни числа това прави 350 лекувани за 2019 г., като около две трети от пациентите биват изписани без значима инвалидност.

За да се разпространява опитът на центъра, в специално създадената "Академия Инсулт" под ръководството на доц. Росен Калпачки се организират регулярни обучителни курсове за подготовка, през които са преминали над 100 медици - невролози, реаниматори и др. По този начин добрите практики на центъра успешно са се усвоили и днес се прилагат сред над 40-те екипа на подобни неврологични центрове в страната.

Успехите на екипа са оценени от Европейската организация за инсулти и нейния проект "Ангелите", в рамките на който всяка година от 2017 досега се присъжда на Клиника по нервни болести в УМБАЛ "Св. Анна" - София, най-високият "Диамантен статут" за качество.

Доц. д-р Росен Калпачки, началник на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ "Света Анна" - София:

Създадената организация увеличава шансовете на болните за модерно лечение

Визитка

Доц. д-р Росен Калпачки завършва със златен медал средното си образование, а след това и Медицинския университет - София. Има участия в множество международни клинични проучвания в областите: епилепсия, болка, множествена склероза, мозъчно-съдова болест. Притежава специализирани умения в електроенцефалографията, доплеровата сонография и невропсихологичното тестуване. Членува в международни колегии и дружества по неврология, епилепсия, неврофизиология, невросонология и мозъчна хемодинамика.

Има богат преподавателски опит, а научната му дейност обхваща монографии и съавторство на три книги в областта на неврологията и общественото здраве, както и на учебник за специалисти по спешна медицина. Началник е на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ "Света Анна" - София.

Как се роди идеята за Център за диагностика и лечение на инсулти, какъв е международният опит?

- Пример за нас са колегите от едноименната болница "Света Анна" в Бърно, Чехия, които са водещи в организация на подобни центрове. Те са стартирали преди 20 години и са едни от първите в света, които създават подобна организация. Ние не сме единствените, които ползват техния опит.

Какво финансиране беше нужно за реализацията на идеята?

- Оказа се, че няма нужда от сериозно допълнително финансиране, за да се реализира идеята. Направихме всичко със собствени средства след реорганизация на процесите. Закупен беше обаче още един апарат за инвазивно изследване на човешкото тяло - в случая на мозъка, модерен компютърен томограф и магнитен резонанс, всичко останало го имахме като материален ресурс.

Какви трудности срещнахте в реализацията на проекта?

- Най-голямата трудност, която срещаме и сега, е в това да убедим колегите в България, че организацията на подобен център е възможна. Имах и имам уникален шанс да работя с млади хора, интелигентни и одухотворени, с присъщите им отговорност и необременено мислене. Имахме и огромна подкрепа от ръководството на "Света Анна", чийто директор - д-р Славчо Близнаков, е неврохирург. Имаме много колаборативни колеги от клиниките по реанимация и неврохирургия и спешното отделение. Може би най-трудна беше реорганизацията в спешното отделение, което по правило е много трудна за промяна структура, зависеща от много и разнообразни фактори. Това е входът на болницата, фунията, в която се балансира между много интереси и порядки. Успяхме да накараме колегите в спешното отделение да мислят за инсулта като за свръхспешно състояние. Ако преди пет години в спешното отделение попаднеха едновременно например пациенти със счупване, сърдечен инфаркт, болки в корема и инсулт, последният обгрижен беше този с инсулта. Днес обаче този болен е първият обслужен и това е резултат от промяната със създаването на нашия център и работата с хората.

Отрази ли се COVID пандемията на работата на центъра?

- Да, категорично се отрази. В началото на епидемията през март миналата година трябваше да "байпасираме" нашата дейност. Тогава всички минахме през дилемата дали пациентът, когото обгрижваме, е заразен или не с COVID-19. После сменихме начина на работа и вече подхождаме към всеки пациент като към заразен. Вече имаме достатъчно ресурс и опит, така че пандемията не ни бави. Защото при нас големият проблем е времето. От влизането, през прегледите до вземането на решение минават обикновено 20-25 минути, а пандемията и неяснотата дали пациентът е заразен или не в началото увеличаваше този времеви отрязък. Но сега вече всичко е в ритъм.

Търсят ли ви за предаване на опит?

- Макар и трудно, обучаваме наши колеги в специално създадената "Академия Инсулт", за да тръгнат по нашия път. В резултат - над 40 неврологични структури в страната правят това, което правим и ние, а когато започвахме, бяха не повече от пет. Всички усилия водят до увеличаване на шансовете на пациентите за модерно лечение.