Единствената болница, сертифицирана по COVID-SECURE Verification Scheme за работа при пандемия

Това е многопрофилната болница "Уни хоспитал" в Панагюрище

Екип на проекта

Всички административни звена, центрове, медицински дейности, клиники и отделения в МБАЛ "Уни хоспитал", "Ем Джи глобал"

В условията на пандемия от COVID-19 целият свят и особено здравните системи са изправени пред редица предизвикателства. Решаващата роля в реакцията срещу огнищата на COVID-19 е на медицинските специалисти. На първа линия здравните работници осигуряват необходимата грижа за пациенти със заподозрян и потвърден COVID-19. Често това се случва при утежнени обстоятелства. В усилията си да защитят останалите медиците са изправени пред по-големи рискове от потенциална инфекция с COVID-19. За постигане максимална безопасност както за пациентите, така и за работещите в лечебното заведение в МБАЛ "Уни хоспитал" са предприети допълнителни действия за сертифициране на болницата по COVID-SECURE Verification Scheme. Тя е първата болница в страната, която получи този сертификат. Със сертифицирането в "Уни хоспитал" е верифицирано, че всички предприети действия за предотвратяване разпространението на COVID-19 съответстват на националните и приложими секторни указания. Цялостният процес на работа в лечебното заведение е съобразен с алгоритъм за взаимодействие между структурите в "Уни хоспитал" в условия на пандемия; алгоритъм за лечение на пациенти с ковид; план за извършване на почистване и крайна дезинфекция.

Общият брой на алгоритмите, плановете, стандартните оперативни процедури, които се изпълняват в лечебното заведение в условията на пандемия, са над 20.

Сертификатът удостоверява, че лечебното заведение изпълнява във всичките си структури ефективно мерките за управление на риска, свързани с COVID-19, указани от правителството и Експертния медицински съвет - общи и секторни, от браншовите организации, както и добрите международни практики и указанията на Световната здравна организация.

Дейността на "Уни хоспитал" е реорганизирана изцяло - създаден е ясен алгоритъм за пътя на пациента със съмнение за коронавирус, който включва кабинет за COVID-19 извън болничния комплекс, специален вход, асансьор и девет болнични стаи в разкрито COVID отделение. Две от тези стаи са с възможности за прилагане на реанимационни грижи при пациенти в по-тежко състояние.

В лечебното заведение се осъществява самоконтрол и активен контрол на медицинския персонал за проверка на температурата и други симптоми преди началото на всяка смяна за откриване на безсимптомни медицински лица, изложени на риск, но без ограничение в дейността/работата на останалите звена в лечебното заведение.

Осъществява се стриктно наблюдение на процедурите за контрол на инфекциите и интервенциите в съответствие с болничната програма за профилактика и контрол на ВБИ по отношение на дезинфекция, стерилизация и ЛПС.

Прилага се стандартна оперативна процедура за извършване на PCR тест. В лечебното заведение работи единствената в област Пазарджик, одобрена от здравното министерство, лаборатория за наличието на коронавирус чрез PCR методика.

Д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на "Асарел Панагюрище Здраве":

Сертификатът е независима оценка, че сме създали всички условия за пълна безопасност

Визитка

Д-р Явор Дренски е изпълнителен директор на "Асарел Панагюрище Здраве" - компанията, която управлява МБАЛ "Уни хоспитал" - Панагюрище, и медицинския комплекс към нея. Изпълнителен директор е на МБАЛ "Токуда Болница София" от 2011 до 2016 г. Той е част от екипа на японската болница от самото й създаване, като последователно заема постовете административен и медицински директор. Д-р Дренски е завършил медицина през 1992 година в МУ - София, специализира акушерство и гинекология. Завършил е магистърска програма "Здравен мениджмънт", има магистърска степен по финанси, преминал е редица специализации в областта на болничния мениджмънт и болничните финанси. Специализирал е в САЩ, Швейцария, Унгария, Великобритания, Япония и др. В периода на 2000 - 2005 г. д-р Дренски е международен консултант в областта на здравеопазването към световни компании като Bearing Point, USA; 3M; Deloitte Touche Tohmatsu и др.

От 2002 до 2004 г. е началник "Болнична помощ" в НЗОК. Учредява и става първи председател на Националното сдружение на частните болници. Д-р Дренски е отличен с наградата "Болничен мениджър на 2015", а през ноември същата година е удостоен с наградата "Мениджър на 2015 година" в кампанията "Млад медик" за активна подкрепа в развитието на младите лекари и професионалисти по здравни грижи. През 2016 г. е избран за председател на Българската асоциация за персонализирана медицина.

Д-р Дренски, какво е значението на сертификата COVID-Secure Verification Scheme за работещите в МБАЛ "Уни хоспитал" и за пациентите?

На първо място искам от името на целия екип на "Уни хоспитал" и "Асарел Панагюрище Здраве" да благодаря на всички лекари, професионалисти по здравни грижи, медицински секретари, санитари и административен персонал за високия професионализъм и непоколебим дух в годината под знака на пандемията. Глобалното изпитание COVID-19 подложи на стрес тест не само системите на здравеопазване в целия свят, но и всяка сфера от живота, която считахме за даденост.

А от гледна точка на управлението на здравен комплекс смея да твърдя, че станахме свидетели на най-турбулентните 12 месеца в историята на здравеопазването през последните 100 години. Горди сме, че реорганизацията в МБАЛ "Уни хоспитал" протече бързо, че заслужихме високата независима оценка по COVID-SECURE Verification Scheme и че успяхме максимално да опазим екипите си, докато те влагаха професионализъм, енергия и висок хуманизъм в битката за спасяването на всеки човешки живот.

В частност сертифицирането на "Уни хоспитал" по COVID-SECURE Verification Scheme верифицира, че ръководството и екипът на болницата са създали необходимата организация за функционирането на болницата при пълна безопасност и с най-високо ниво на ефективност на дейността в условията на пандемия. Сертификатът на практика документира, че са предприети всички действия за предотвратяване разпространението на COVID-19 и те съответстват на международните и националните приложими секторни указания. Подобна независима оценка е не само висок атестат за работата на болницата, но е и допълнителен източник на доверие, на първо място, за пациентите и техните близки и на второ, но не и по значимост, че за членовете на медицинския екип се полагат максимални усилия за безопасност на работа. По този начин успяхме да запазим обема на своята дейността и да овладеем тежките процеси на недостатъчен човешки ресурс и текучество поради страх от заразяване.

COVID-SECURE Verification Scheme е доказателство, че цялостният процес на работа в лечебното заведение е съобразен с алгоритъм за диагностика, лечение и проследяване на пациентите с COVID-19; алгоритъм за взаимодействие между структурите в "Уни хоспитал" в условия на пандемия; план за извършване на почистване и крайна дезинфекция на всеки етап от предоставяне на медицинските услуги.

Общият брой на алгоритмите, плановете, стандартните оперативни процедури, които се изпълняват в лечебното заведение в условията на пандемия, са над 20.

Как се промениха организацията на работата и пътят на пациента със сертификата?

Дейността на "Уни хоспитал" бе реорганизирана изцяло - създаден бе ясен алгоритъм за пътя на пациента със съмнение за коронавирус, който включва кабинети за COVID-19, организиране на извънболничния комплекс, разкриване на специален вход, асансьор и специални болнични стаи в разкритото COVID отделение. Организира се реанимационно отделение за интензивна помощ на пациенти в по-тежко състояние.

В лечебното заведение от началото на пандемията стриктно се осъществяват самоконтрол и активен мониторинг на медицинските екипи за проверка на температурата и други симптоми преди началото на всяка смяна. Така се спомага за откриването на безсимптомни медицински лица, изложени на риск, като не се налагат ограничения в дейността на останалите лечебни звена. Осъществява се стриктно наблюдение на процедурите за контрол на инфекциите и интервенциите в съответствие с болничната програма за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции - дезинфекция, стерилизация и лични предпазни средства. Прилагаме и стандартна оперативна процедура за извършване на PCR тестване. В лечебното заведение работи единствената в област Пазарджик, одобрена от Министерството на здравеопазването, лаборатория за наличието на коронавирус чрез PCR методика, както и прилагане на всички нови утвърдени диагностични методи.

Кои промени във функциите и правилата на работа в болниците, които са факт от началото на пандемията, ще се развият трайно и занапред?

В общ план стремежът за управление на качеството и повишаване на удовлетвореността на пациентите и близките им е наша основна философия наред с обезпечаването на сигурна среда на работа за висококвалифицираните ни екипи. И няма да спрем да се утвърждаваме по най-високите стандарти в областта на лечебното здравеопазване. В тесен смисъл сертификатът стана предпоставка за по-нататъшното сертифициране на болницата по национални и международни стандарти като системи на управление на качеството като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, както и GHA за покриване на критериите за лечение на пациенти от чужбина. Внедряването на тези системи за управление е естествено продължение на настоящата политика на лечебното заведение за осигуряване на адекватна, навременна и качествена медицинска грижа за пациентите в безопасна среда, съобразена с работата в условия на световна пандемия от COVID-19.

Ще продължим все така стриктно да следим процесите по дезинфекция и прецизност в хигиената като основен подход в непрекъсната борба за снижаване на вътреболничните инфекции. Ежедневният мониторинг на разходите, който ни помогна да запазим и финансовото здраве на лечебното заведение, също ще продължи, за да бъдем едновременно ефективни и ефикасни при предоставяне на медицински грижи на страдащите хора.