Доц. д-р Бранимир Спасов: Дигиталната трансформация в хематологията не е технологичен процес, а промяна в мисленето на хората

Изпълнителният директор на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания в София пред "Капитал Здраве"

ПРОФИЛ: Доц. д-р Бранимир СПАСОВ завършва медицина в Медицинския университет - София, през 1996 г. Има няколко специалности: вътрешни болести, клинична хематология и здравен мениджмънт. През 2007 г. започва работа в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания в София в Клиниката по хематология, като през 2016 г. става завеждащ Второ отделение по клинична хематология, а от 2017 г. е изпълнителен директор на лечебното заведение. През 2019 г. е избран за председател на Българското медицинско сдружение по хематология, а през настоящата - за председател и на Етичната комисия по трансплантация. Автор е на редица публикации в престижни медицински издания у нас и чужбина.

Какво ви накара да започнете процес на дигитална трансформация в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания в София?

Хематологията в световен мащаб е една от най-иновативните и високотехнологични специалности в медицината, в която все по-често говорим не просто за лечение, а за излекуване на тежки заболявания. Българската хематология е част от този напредък с навлизането на новите здравни технологии и осигуряването на цялостни качествени и ефективни хематологични грижи. За да надградим този процес, в стратегически план се фокусирахме върху два основни приоритета - единият е развитие и повишаване квалификацията на медицинските специалисти, а другият - оптимизация и дигитализация на работните процеси. Преди малко повече от година започнахме дейностите, свързани с дигиталната трансформация в нашата болница, видяхме много ясно, че тези два приоритета са взаимно свързани. Оказа се, че дигиталната трансформация не е просто технологичен процес, а промяна в мисленето на хората вътре в самата организация. Минахме през месеци на описание, анализ и оптимизация на работните процеси, преди да започнем реалната дигитализация. Сблъскахме се с огромни трудности и предизвикателства от всякакво естество, но сега, година по-късно, мога да кажа, че си заслужаваше усилията. Разбрахме, че това е процес, който не може да спре, и ако искаме да бъдем част от глобалния напредък в хематологията, трябва да продължим да инвестираме време, средства и усилия.

Как се промени работата на медицинските специалисти в болницата?

Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) в София е най-голямото специализирано хематологично лечебно заведение в страната, което предлага съвременна диагностично-лечебна дейност с използването на пълен спектър от конвенционални и високоспециализирани диагностични изследвания, модерни терапевтични подходи, включително прилагане на трансплантация на стволови хемопоетични клетки и патогенетично ориентирана таргетна терапия. При нас се лекуват хора от цялата страна, като месечно екипът ни се грижи за над 1000 пациенти.

В нашата болница се извършват изключително сложни процеси предвид специализацията ни. Въвеждането на единната болнична система ни позволи да оптимизираме и дигитализираме голяма част от тях и да съкратим времето за тяхното извършване. Ще ви дам няколко примера. Времето за процеса от заявка до преливане на животоспасяващи кръвни продукти беше намалено със 70%. Дигитализацията и автоматизациите на ниво аптека редуцираха времето за назначаване на лечение между 40 и 60%. Дигитализацията и оптимизациите на ниво лаборатории намалиха времето от назначаване на съответни изследвания до получаване на резултатите с близо 80%. Единната болнична система даде възможност и за изграждане на електронно пациентско досие, което концентрира и автоматизира събирането на големия обем от разнообразни данни за всеки отделен пациент. Ускорихме цялостния преход от хартиени към електронни документи във всички направления на нашата работа, което спестява много време и позволява консолидиране на информацията, анализ и възможност за вземане на информирани клинични и управленски решения.

Как се подобриха грижите за вашите пациенти?

Смисълът на нашата работа е грижата за пациенти ни, която трябва да отговаря на съвременните стандарти за качество и да има конкретни здравни резултати. В хода на цялостния трансформационен процес, който започнахме в СБАЛХЗ, се фокусирахме изцяло върху пътя на пациента и направихме много промени, свързани с автоматизирани и дигитализирани документи, процеси по прием и лечение на пациентите. В резултат на това движението на пациентите в болницата се намали с до 65%, а това от своя страна подпомогна физическата дистанция точно в пика на пандемията.

Голяма част от нашите пациенти са от населени места извън София. Този факт налага точно планиране във времето на различни дейности, свързани със здравната грижа за всеки отделен случай, като диагностика, прием, проследяване, терапия. Дигитализацията позволи процесът да протича много по-гладко, което пациентите приеха изключително положително. Дигитализацията позволи и на всеки ангажиран лекар да има достъп до документацията навсякъде и по всяко време там, където е пациентът, без това да утежнява работата на специалиста по какъвто и да било начин.

В каква посока ще продължи процесът на дигитална трансформация?

Процесът на дигитална трансформация ще продължи в няколко основни направления. На първо място, това са хората в нашата болница. Ще продължим активно да работим с тях, за да развиваме нови умения и компетенции, необходими за посрещане на новите предизвикателства. На второ място, това са работните процеси. Ще продължим активно да анализираме резултатите от нашата работа и да търсим възможности за подобрение и оптимизиране на дейностите. На трето място, това са данните, които генерира болницата. Към настоящия момент успяхме да структурираме данните и да интегрираме в единна уеб базирана болнична система всички работни процеси, които протичат: клинични, диагностични, терапевтични, финансови и административни. Осигурихме високо ниво на цифрова защита на данните. Продължаваме развитието по посока използване на наличните данни за подпомагане на реалната клинична работа в посока предиктивен анализ и генериране на клинични хипотези. Обмисляме дигитални здравни решения за подпомагане пътя на нашите пациенти в здравната система, като например: мобилно приложение, което да бъде продължение на болничната система и чрез него да допълним здравната услуга, която предоставяме. Поставили сме си за цел да оптимизираме в още по-голяма степен потока на пациентите и да намалим още повече престоя им пред кабинетите в коридорите на болницата.

Благодарение на решението да развиваме болницата върху изцяло уеб базиран софтуер за управление пред нас се откриха множество възможности за развитие на СБАЛХЗ като болница от национално значение. Този тип платформа ни дава мащаб, за да реализираме идеите си, дава ни възможност по-лесно и по-бързо да се интегрираме с други приложения, хардуер и медицинска апаратура. Дава ни и свободата да не сме зависими от крайните работни устройства, гъвкавостта да бъдем информирани във всеки момент, където и да сме - колаборация, която стана част от ежедневието ни. С тези стъпки съм убеден, че можем да дадем добър пример как една държавна болница постигна реални резултати по пътя към дигитална трансформация. Ние ясно разбираме, че нашата болница е само част от българската здравна система и цялостният подход с въвеждането на единна Национална здравна информационна система няма алтернатива.