Спорт за по-добро бъдеще на децата с увреждания и в риск

Проектът "Повярвай в мен и аз мога" насърчава социалното включване

Журито на Четвъртия конкурс на "Капитал" и АбВи за иновации и добри практики в здравния сектор отличи на първо място сред пациентските проекти програмата за деца със специални потребности "Повярвай в мен и аз мога" на Федерация "Адаптирана физическа активност - Балкани и Черноморска област" (ФАФА), която донесе на България общо 32 медала от европейски състезания по плуване, лека атлетика, волейбол и др.

Екип на проекта

Слав Петков - специалист "Адаптирана физическа активност" (АФА), преподавател в НСА "Васил Левски", Панайотис Корелас - специалист АФА - физиотерапевт, Георги Калайджиев - психолог, специалист в детска и спортна психология, Десислава Петкова - специалист "специална педагогика" - доброволец.

Спортът изгражда, дисциплинира, обучава. В това вярват Слав Петков - председател на Федерация "Адаптирана физическа активност - Балкани и Черноморска област" (ФАФА), и екипът на проекта "Повярвай в мен и аз мога". Целта на проекта е да насърчи социалното включване на деца и младежи с увреждания и в риск, да им помогне да развият умения за самостоятелност, да подкрепи личностното им развитие.

Приобщаване, а не изолиране

ФАФА разработва и прилага спортни програми за индивидуална и групова работа с деца и младежи с увреждания и специални образователни потребности. Тези програми се позовават на адаптирана физическа активност, съобразена с нуждите на хора с ограничени възможности, и на АРТ терапията и целят да компенсират трудностите в развитието на децата, да им помогнат да осъзнаят собствените си сили, да ги подготвят за самостоятелен и пълноценен живот. Прилагането им води до усвояване на знания, овладяване на двигателни умения и навици и в крайна сметка - до приобщаване, а не до изолиране на хората със специални нужди, обясняват от екипа на проекта.

Постижения и медали

Разработените програми за индивидуална и групова работа се прилагат на територията на Столичната община върху 30 деца и младежи с увреждания като синдром на Даун, аутизъм, детска церебрална парализа, умствена изостаналост. В продължение на една година те усвояват елементарни двигателни умения, учат се да спазват правила, да се ориентират пространствено, да преодоляват препятствия с различна степен на трудност. Следващите две години започва работа за тренировъчен процес с цел постигане на високи спортни резултати при хора с интелектуален дефицит, уточняват от екипа на проекта.

Резултатите не закъсняват. От 2019 до 2021 младежите на ФАФА представят България на европейски състезания по плуване, лека атлетика, волейбол и спортната игра боче, като до този момент са спечелили общо 32 медала.

През 2021 г. България дебютира на световните игри за хора със синдром на Даун в град Ферара, Италия, със спортистите на ФАФА, които донесоха два сребърни медала в плуването и един сребърен в леката атлетика.

По данни на Световната здравна организация по света има над един милиард души, които живеят с някакъв вид увреждания. Установено е, че 21 милиона деца имат сериозни проблеми, свързани с вниманието, поведението и обучението. Всеки ден хиляди нови деца биват диагностицирани със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, разстройство от аутистичния спектър, дислексия, синдром на Турет, синдром на Даун, биполярно разстройство и др. Адаптираната физическа активност помага на децата да преодоляват физически и психологични бариери, да осъзнаят своя личен принос в обществото, убедени са участниците в проекта.
Слав Петков: Спортът е единственото бъдеще за младежите с интелектуални затруднения

Слав Петков е хоноруван преподавател в Националната спортна академия "Васил Левски" в сектор "Адаптирана физическа активност и спорт". Основател е на първата в България школа за спорт за хора с интелектуални затруднения Special academy и е председател на Федерация "Адаптирана физическа активност - Балкани и Черноморска област" - ФАФА.

Как се роди идеята за проекта "Повярвай в мен и аз мога"?

- Още през 2016 г. започнах да прилагам методика на "Адаптирана физическа активност" върху деца и младежи с интелектуални затруднения, подбрани от бившето Трето помощно училище, настоящо ЦСОП "Едуард Сеген". Децата бяха селектирани от всички групи увреждания като: аутизъм, детска церебрална парализа, синдром на Даун и умствена изостаналост.

В процеса на работа забелязах, че младежите доста добре усвояват прилаганата методика и тяхното физическо и психо-емоционално състояние се подобрява. В резултат на положените усилия през 2019 г. ФАФА получи покана за включване в Европейските игри за хора с увреждане в гр. Бърно, Република Чехия. Там те имаха възможност да премерят сили в състезания по лека атлетика, плуване и боче (спортът наподобява кърлинг, но се играе с керамични топки). До настоящия момент състезателите на ФАФА са донесли за България над 40 отличия от международни, европейски и световни състезания.

Какво финансиране беше нужно за реализацията на проекта, къде срещнахте подкрепа?

- Тази дейност е свързана с много разходи, но, както неведнъж съм чувал от родителите на младежите, посещаващи занятията, "всеки лев и всяка минута си заслужават".

Нашата дейност предимно се издържа от спонсори (които се намират изключително трудно) и от европроекти. За съжаление трудно се справяме, но това нито за момент не ни е разколебало да продължим да работим и да постигаме резултати.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ни даде шанс да развием дейността си като социална услуга. Това ни направи по-независими и ни даде възможност към екипа да включим специалисти като психолог, специален педагог, АРТ терапевт и ерготерапевт. Така освен спортните занятия ние приложихме допълнителни методически часове, в които работихме целенасочено и за интелектуалното им развитие.

Какви трудности срещнахте при реализацията на проекта?

- Най-трудното нещо, с което се сблъскахме, е финансирането, за да можем да издържаме тази социална услуга. От 2019 г. сме в списъка на чакащи за разкриване на държавно делегирана дейност, но може би ковид-19 кризата и политическата обстановка бяха нашият препъникамък. И към днешна дата ние продължаваме да очакваме и да се надяваме този казус да се разреши, за да може нашият нелесно създаден екип от специалисти да продължи да работи с тези специални деца и младежи.

Как се отразиCOVID пандемията на работата по проекта?

- В началото на пандемията всичко се стовари много бързо върху нас и ние бяхме принудени да затворим врати, но бързо се съвзехме и на втората седмица вече провеждахме онлайн занятия - както спортни, така и АРТ занимания. Спецификата на нашата дейност е такава, че всяко прекъсване на обучителния процес е пагубно за децата.

Какво е бъдещето на този проект?

- Мисля, че спортът е единственото бъдеще за младежите с интелектуални затруднения. Това е нещото, в което те могат да се проявят, да премерят сили със своите опоненти, да намерят нови приятели, да преодолеят собствените си недостатъци и да ги компенсират с нови умения, които придобиват.

Интервюто взе Мара Георгиева

Още от Капитал