Д-р Радка Масларска: 11% от ражданията са преждевременни и те могат да бъдат намалени

Началникът на Отделението по неонатология, "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда" пред "Капитал Здраве"

Д-р Радка Масларска    ©  Надежда Чипева
Трета награда за иновации и добри практики в медицината в Четвъртия конкурс на "Капитал" и АбВи за иновации и добри практики в здравния сектор спечели проектът на Отделението по неонатология на "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда" под ръководството на д-р Радка Масларска. Екипът й беше отличен за проекта "Лечение на хемангиоми в неонатална възраст".Д-р Масларска представи данни за проследяването в рамките на 1 година на 120 деца с хемангиоми, лекувани с иновативната терапия с пропранолол и протокол, създаден в отделението, за максималната безопасност и ефективно лечение на новородените. Отделението по неонатология е първото в страната за болнично лечение на заболяването без отделяне от майката и при най-високо - трето, ниво на компетентност с цялата необходима апаратура и подкрепено от многопрофилния характер на болницата.Хемангиомите засягат между 3 и 10% от всички новородени деца и са най-честите мекотъканни тумори в детска възраст. Лекувани са 120 деца, като при 104 от тях лечението е продължило 6 месеца и е преустановено поради постигнат медицински резултат, а при 16 е продължило между 6 и 12 месеца.

Визитка

Д-р Радка Масларска е завършила медицина през 1986 г. Има специалности "Педиатрия" от 1992 г. и "Неонатология" от 2001 г. През 2006 г. завършва "Здравен мениджмънт". Преминала е курсове по трансфонтанелна и абдоминална ехография. Има повече от 20 години стаж като неонатолог, натрупан в клиниките по неонатология на Университетска болница - Плевен, и Университетската детска болница в София. В болница "Токуда" е от откриването й и създава в нея едно от най-добрите неонатологични отделения в България, в които внедрява най-съвременни световни практики за лечение и грижа за най-малките пациенти. През последната година въвежда иновативни и щадящи методики за лечение и грижа на високорисковите и недоносените деца без отделяне от родителите. Научният интерес на д-р Масларска е в сферата на интензивната терапия, кардиопулмоналната адаптация и късното проследяване на рискови и високорискови новородени деца. Има редица публикации и участия у нас и в чужбина в неонатологични форуми. Участвала е в програмата за обмен на опит в болниците на "Токушукай" в Япония.

Колко пациенти годишно лекувате в отделение и колко са амбулаторните ви пациенти?

За периода 2019-2020 г., който отчитаме към момента, в кабинетите на отделението ни са извършени 6838 прегледа на новородени деца в амбулаторни условия. Общият брой на преминалите деца от отделението е 5469, които са както родените в "Аджибадем Сити клиник Болница Токуда", така и преведени от други болници и от домашни условия.

Какви са най-честите предизвикателства, с които се сблъсквате при най-малките пациенти, родени преждевременно, и преждевременните раждания ли са основната причина за проблеми при новородените?

Да, през последните години не само у нас, но и по света броят на преждевременните раждания расте. България е една от страните, които поддържат висок процент - около 11, на преждевременните раждания. Този процент може да бъде намален. Това е постижимо чрез много добра екипна работа между наблюдаващите акушер-гинеколози, лекарите, които правят инвитро процедури, и неонатолозите, чрез една добра колаборация между тези лекари и бъдещите родилки. Много от причините за преждевременните раждания се крият в ненавреме установени инфекции, в около 85% от случаите. На второ място като причина за лечение в неонатологично отделение на новородените бих поставила по-големият брой инвитро процедури и многоплодни бременности след инвитро. Въпреки тенденциите - да се намалява броят на оплодените яйцеклетки, през последните години все пак основните причини за преждевременните раждания остават многоплодните бременности от инвитро процедури. Не на последно място са скритите заболявания при бременната жена. Прееклампсията (високото кръвно налягане, свързано с бременността) е една от основните акушерски причини бебето да се роди по-рано. Когато се проследява стриктно една бременност, е много важно да бъдат уловени ранните симптоми на това заболяване, да се започне навременно лечение, така че да не се стига до преждевременно раждане. През последните години са изработени биохимични и ултразвукови критерии за ранна диагностика на заболяването. Ще подчертая отново: от изключително значение е добрата колаборация между акушер-гинеколозите и лекарите, занимаващи се с фетална морфология и проследяване на бременността и, разбира се, неонатолозите, защото много от преждевременните раждания са свързани с някакви съпътстващи аномалии. През последните години се установи, че много от проблемите, които са вродени, не налагат преждевременно прекъсване на бременността. Тя трябва да бъде проследена до самия й край, ако е възможно. Колкото по-късно се роди едно бебе с такъв проблем, толкова повече шансовете за успешно оперативно лечение стават по-големи.

Какви са нововъведенията при лечението на недоносените деца, как подпомагате родителите и как в тези трудни времена успявате да осъществявате контакта между майка и преждевременно роденото й дете?

За мен и екипа, с когото работя, е повод за гордост, че имаме възможност да работим в напълно ново отделение, което по своята философия е насочено точно към работа с най-рисковите малки пациенти. В момента това е едно от най-модерните и иновативни неонатологични отделения в страната. Имаме нов интензивен сектор, който позволява състоянието на децата да бъде следено с централна мониторна система, която снема всичките им жизнени показатели - сърдечна и дихателна честота, кръвно налягане, цвят на кожата, температура, тегло. Това ще позволи на лекари, специалисти по здравни грижи и акушерки, които в днешно време са в редуциран състав, да отделят повече внимание и време на децата. Можем вече да осигурим и допълнителни грижи, присъщи за добрата медицинска практика - специална светлина, музикотерапия, спокойствие и комфорт, максимално щадене, въвеждане на протоколи за оценка и лечение на болковия синдром при новородените деца с необходимост от интензивно лечение. По отношение на здравите деца също имаме възможност да използваме иновативни практики, за които говорим, че трябва да бъдат стандарт в работата, а именно от раждането на бебето до изписването му то да не се отделя от майката, "кожа до кожа", кенгуру грижа. Това създава изключително спокойствие на детето, тъй като то чува непрекъснато гласа на майката - познат от вътреутробното развитие, разпознава го. Така стресът за новороденото е по-малък, а условията за по-добра и безпроблемна адаптация - именно на доносените деца, са налице. Музикотерапия имаме и при здравите бебета. Тук е мястото да благодаря на БНР за подкрепата, която ни даде възможност да ползваме записи на оркестъра на БНР и нашите новородени и недоносени бебета да слушат прекрасни музикални произведения - класическа музика от Моцарт, Бетовен, Вивалди, както и от наши композитори. Така децата започват живота си и се отглеждат по един много достоен, спокоен и красив начин.

Вие спечелихте награда с проект за лечение на хемангиоми. Какво представляват те, колко често се срещат, как протича заболяването, какъв е протоколът ви за диагностика и лечение? Какви резултати постигате?

Хемангиомите са най-честите мекотъканни тумори в детска възраст. Обикновено се появяват в първите дни или седмици след раждането, 70% се проявяват до 4-5 седмици след раждането и започват да нарастват при навършването на 5-месечна възраст. Между 3 и 10% от новородените развиват хемангиом до навършването на 1 година. Сред рисковите фактори са преждевременно раждане, напреднала възраст на майката и др. 12% от децата с хемангиом имат нужда от лечение, а при част от тях то е животоспасяващо. В Отделението по неонатология от 2006 година се лекуват недоносени и рискови новородени и се приемат деца в кърмаческа възраст за интензивно и консервативно лечение. Лечението на деца с хемангиоми се осъществява от самото начало на функциониране на клиниката, първоначално в рамките на клинично проучване, а след получаването на разрешението за употреба на пропранолол започна неговото прилагане по най-съвременния протокол за лечение. През 2017 година започна проследяването на приложението на пропранолол, чиито резултати са силно обнадеждаващи въз основа на регистър на отделението от 120 деца. Отделението ни е първото в страната за болнично лечение на заболяването без отделяне от майката и при най-високо - трето, ниво на компетентност с цялата необходима апаратура и подкрепено от многопрофилния характер на болницата. Тя разполага с клиника по дерматология, звено по детска хирургия, УНГ, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология с активен детски сектор и др. В отделението ни са проследени в рамките на 12 месеца 120 деца в кърмаческа възраст с диагностициран инфантилния хемангиом. От тези деца 77% (92) са момичета и 23% (28) са момчета. 20% (24) деца са недоносени, а 80% (96) от новородените са родени на термин. 120-те малки пациенти имат над 135 лезии, тъй като 19 от пациентите са с множествени хемангиоми. Локализациите са съответно на глава и шия - 77 (57%) и по тялото - 58 (43%). При 24 новородени заболяването е животозастрашаващо, а при 20 деца хемангиомът е голям и с висок риск от постоянни белези или обезобразяване. Хемангиом, застрашаващ функциите на орган или система, е установен при 117 деца, а улцериращ хемангиом е установен при 37. Част от децата отговарят на 2 или 3 критерия за стартиране на лечение. За всяко дете е назначено лечение и проследяване на терапията на регулярни визити. При 104 от децата лечението е продължило 6 месеца и е преустановено поради постигнат медицински резултат, при 16 е продължило между 6 и 12 месеца. Стриктно проведената процедура на титриране и мониториране е от голямо значение за ограничаване на риска и е възможност за обучение на родителите. Началото на терапията се прави в болнични условия, което позволява стриктно мониториране на ефекта на медикамента върху сърдечно-съдовата система и редовно проследяване нивото на кръвната глюкоза. Продължителността на лечението зависи от настъпващия терапевтичен ефект.

Какви са опасностите за здравето и развитието на децата, има ли възможност да се предотврати?

Хемангиомите са туморите в детска възраст, които най-често налагат провеждане на активно лечение вместо изчакване на спонтанно обратно развитие. При 5-10% от хемангиомите може да настъпят сериозни усложнения като обструкция, улцерация или обезобразяване, които да доведат до сериозни състояния според локализацията като некроза на носа, ушна инфекция, патологично въздействие върху съседни органи, хронична болка, кървене, респираторни затруднения и понякога могат да бъдат и животозастрашаващи. Въведеният протокол на лечение и проследяване в рамките на една календарна година показва, че лечението е високоефективно и се преустановява при пациентите при постигнат медицински и клинично доказан резултат. Причината за прекратяване на лечението в най-голяма степен е достатъчна ефективност. При всички 120 пациенти не са установени контраиндикации, нежелани лекарствени реакции и други оплаквания. Терапията и терапевтичният протокол доказаха своята висока ефективност и безопасност. Сътрудничеството със специалисти от други клиники и отделения и възможността на Отделението по неонатология да лекува деца с хемангиоми с най-съвременни протоколи и лекарствени продукти без отделяне от майката на първо място водят до желани и трайни клинични резултати и максимално комфортни и спокойни условия за малките пациенти и техните близки, за което сме изключително горди и високо оценяваме признанието на вестник "Капитал" с присъдената награда за иновация.

Интервюто взе Десислава Николова

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал