Ракови стволови клетки: защо рецидивират туморите?

Изследователят д-р Манлио Винчигуера пред "Капитал Здраве"

Основна цел на съвременната медицинска науката в областта на онкологията е да бъде увеличена преживяемостта при пациенти със злокачествени заболявания. Тези заболявания често рецидивират след първоначално успешно лечение, феномен, който се дължи до голяма степен на наличието в тумора на т.нар. ракови стволови клетки. Поради специфичните си свойства тези клетки са по-устойчиви на противоракова терапия от повечето други туморни клетки. През октомври 2019 г. Научноизследователският институт към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна (НИМУ), стартира работа по проект TranStem, финансиран от Европейската комисия с 2.5 милиона евро за период пет години в областта на транслационната биология на стволови клетки. Проектът TranStem поставя амбициозни цели пред науката в България и Европа, а именно да насърчи върхови основни и приложни изследвания на стволови клетки, както и клиничното им приложение. За изпълнение на тези цели е създадена силна изследователска група, за която акцент са научноизследователските, развойните и иновационните дейности в изследванията и терапиите на стволови клетки и регенеративни лекарства. Чрез проекта бе привлечен като водещ изследовател д-р Манлио Винчигуера, водещ международен експерт по ракови стволови клетки.

Визитка

Д-р Манлио Винчигуера има богат професионален опит, обширна биография с научни публикации и лидерски проекти от световна класа, които му помагат да ръководи членовете на научния екип по проект TranStem в МУ - Варна. Манлио Винчигуера е роден през 1976 г. в Катания, Италия. Получава степен по биомолекулярни науки от Университета в Катания през 1999 г. Има докторска степен (PhD) по вътрешни болести през 2004 г. и обучение по научни изследвания в Женевския медицински университет в Швейцария и в Европейската лаборатория по молекулярна биология в Италия и Германия (2005 - 2011 г.). През 2008 г. печели престижната стипендия на Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL) със седалище в Хайделберг, Германия. През 2012 г. д-р Манлио Винчигуера получава първата си самостоятелна позиция и става старши преподавател в отдела по медицина към Университетския колеж в Лондон, Великобритания. Той създава малка група от изследователи, които проучват чернодробните заболявания от натрупването на мазнини до рак. През 2016 г. печели стипендия от Европейския фонд за регионално развитие (ERFD), за да работи върху свързаните с възрастта чернодробни заболявания и да проучи ролята на раковите стволови клетки в развитието на тези болести. По време на научната си работа в цяла Европа д-р Винчигуера работи в екипите на много известни учени и публикува в сътрудничество с тях над 175 статии. Член е на Who's Who по геронтология, Дружеството по ракова епигенетика (CES), Via Academy - италиански топ учени, Международната асоциация по стареене на клетките (ICSA), Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD), Европейската асоциация за изследване на черния дроб (EASL), Американската асоциация по клетъчна биология (ASCB).

Д-р Винчигуера, какво представляват раковите стволови клетки?

Раковите стволови клетки са ракови клетки, които не са диференцирани и са в състояние да генерират всички видове клетки, които присъстват в тумора. Те могат да се разглеждат като злокачествена версия на нормалните стволови клетки, които се намират в здравите тъкани.

Защо туморите рецидивират?

Настоящите терапии за борба с рака като лъчетерапията и химиотерапията са неефективни срещу раковите стволови клетки, които са много устойчиви. Предполага се, че след като лъчетерапията и химиотерапията успешно убиват раковите клетки и туморната маса се свива, оцелелите ракови стволови клетки могат да започнат да се размножават, диференцират и да доведат до рецидивиращ нов тумор.

Съществуват ли варианти да бъдат контролирани раковите стволови клетки, за да не предизвикват рецидиви?

Понастоящем няма одобрени или ефективни опции за унищожаване на раковите стволови клетки по начин, който да предотвратява рецидиви на тумора.

Има ли разработена специфична терапия, насочена към потискане на раковите стволови клетки?

Отново за съжаление специфични терапии не съществуват, което се дължи също така и на факта, че локализацията и броят на раковите стволови клетки в туморите не са добре изяснени от научна гледна точка. Експерименталните терапии, разработени в много лаборатории по света, включват използването на наночастици, насочени към специфични протеини по повърхността на раковите стволови клетки, и използването на лекарства, насочени към автофагия. Автофагията е процес, при който клетките се "самоизяждат" или рециклират вътрешните си компоненти. Раковите стволови клетки оцеляват при автофагия, а използването на инхибитори на автофагията може потенциално да ги убие.

Каква роля оказва превенцията за успешното лечение на рака?

Европейската комисия представи тази година Европейския план за борба с рака. Превенцията има фундаментално значение, а именно чрез намаляване на рисковото поведение, главно тютюнопушенето и консумацията на алкохол, и чрез насърчаване на здравословния начин на живот 40% от раковите заболявания могат да бъдат предотвратени. В това отношение затлъстяването е свързано с по-висок риск за развитие на 13 вида рак. За съжаление 60% от раковите заболявания не могат да бъдат предотвратени. В тези случаи основните цели на Европейския здравен план са ранният скрининг, достъпът до висококачествени здравни грижи и подкрепата за пациентите и лицата, полагащи грижи за тях.

Проектът "Транстем" дава възможност за научни изследвания и иновации в областта на транслационната биология на стволовите клетки. Как работи екипът от специалисти на Медицинският университет - Варна, в това направление?

Нашият екип от специалисти по проекта TranStem в МУ - Варна, изучава фокуса върху специфични приложения на човешките стволови клетки за диагностични и терапевтични цели. Тези приложения включват хематопоетични стволови клетки, мезенхимни стволови клетки, неврални (мозъчни) стволови клетки, ракови стволови клетки, индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSCs) и роговични/лимбални стволови клетки, разработени в рамките на изследователските групи на нашите четирима главни изследователи. Нашите иновативни подходи включват епигенетично насочване на лекарства - по-специално за убиване на раковите стволови клетки, намиращи се в солидни тумори, системна биология, 3D биопринтиране и изкуствен интелект.

Интервюто взе Велина Марковска